Вести

26.02.2024

Објављени резултати претходног поступка процене квалитета програма КЕ

На основу члана 7. став 5-7. Правилника о ближим условима  за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике („Сл. Гласник РС“, бр. 17/2022) и Јавног позива Здравственог савета Србије за акредитацију програма КЕ од 29.12.2023. године, Радна група за спровођење претходног поступка процене квалитета програма КЕ Фармацеутске коморе Србије, након састанка одржаног 22.2.2024. године објављује дана 26.2.2024. године збирну табелу са резултатима претходног поступка.  На ове резултате организатор има рок од 5 дана за слање примедбе/молбе, односно до 1.3.2024. године, искључиво у електронској форми на e-mail адресу komora@farmkom.rs Резултати су објављени ОВДЕ.
Детаљно 26.02.2024
23.02.2024

27. рођендан Фармацеутске коморе Србије

Фармацеутска комора Србије 24. фебруара слави свој 27. рођендан. На тај дан 1997. године одржана је прва конститутивна седница и изабрани су први органи Коморе. Осим  Скупштине Коморе која је имала 126 чланова, основани су и Управни и Надзорни одбор. За првог председника Скупштине Коморе изабрана је проф. др Нада Мајкић Сингх, за председника Управног одбора изабрана је дипл. фарм. Љиљана Ивановић, за председника Надзорног одбора дипл. фарм. Злата Жувела, а за првог директора Коморе изабрана је дипл. фарм. спец. Живана Јовановић.  Фармацеутска комора Србије је једина комора здравствених радника која је основана пре доношења Закона о коморама  здравствених радника, који је донет у новембру 2005. године. Први Статут Фармацеутске коморе Србије је усвојен на седници Скупштине 18. новембра 1997. године. Фармацеутска комора Србије, као једна од пет комора здравствених радника, основана је ради унапређивања услова за обављање професије дипломираних фармацеута/магистара фармације, заштите њихових професионалних интереса, организованог учешћа на унапређивању и спровођењу здравствене заштите и заштите интереса грађана у остваривању права на здравствену заштиту. Наша мисија је унапређивање апотекарског сектора Србије и заштита права и интереса пацијента успостављањем стандарда струке и етичких начела. Визија Фармацеутске коморе је фармацеут за 21. век који поседује лиценцу за рад и има едукативну, саветодавну и информативну улогу према пацијенту/грађанину и другим здравственим радницима. На тај начин постиже се крајњи циљ свих наших активности – промоција здравља, превенција и лечење болести уз безбедно и ефикасно коришћење лекова. Друштво од Коморе као институције од посебног професионалног и друштвеног интереса очекује да унапређује услове за обављање апотекарске делатности, да заштити професионалне интересе свих својих чланова и да учествује у организацији унапређења и спровођења здравствене заштите, као и да ради у интересу заштите свих грађана Србије и на остваривању њихових права на здравствену заштиту. Фармацеутска комора Србије данас представља независну и професионалну организацију која окупља 8265 чланова, од тога обавезних чланова 7232, добровољних 881 и приправника 152.  Чланство у Комори је право и част свих магистра фармације, односно дипломираних фармацеута у Републици Србији. Обавезно је за све дипломиране фармацеуте/магистре фармације који као професију у Републици Србији обављају послове здравствене делатности у здравственим установама и приватној пракси и добровољно за магистре фармације/дипломиране фармацеуте који су незапослени, не обављају послове здравствене делатности, у пензији су, а нису радно ангажовани и држављани РС који живе и раде у иностранству. Чланство у Комори започиње уписом у Именик Коморе.  Комору чине огранци Коморе као организационе јединице: Огранак Београд, Огранак Војводина, Огранак Ниш са КиМ и Огранак Крагујевац. Органи Коморе организовани су тако да обезбеђују равноправну заступљеност свих огранака Коморе, а исто тако обезбеђују равноправно учешће у раду и одлучивању оних магистра фармације/дипломираних фармацеута који обављају професију у здравственим установама и приватној пракси. Данас Комора има органе који обављају послове и задатке у складу са законом. Органи Фармацеутске коморе Србије су: Скупштина коморе, Управни одбор, Надзорни одбор, Етички одбор, Комисија за посредовање, Директор коморе и Суд части. Скупштина коморе има 100 чланова, Скупштином председава дипл. фарм. спец. Иван Ефтовић, председница Управног одбора је дипл. фарм. спец Татјана Шипетић, председник Надзорног одбора је дипл. фарм. спец Саша Петровић, а председница Етичког одбора је дипл. фарм. Александра Недић Влатковић. Комору представља и заступа директорка Коморе дипл. фарм. Славица Милутиновић. Седиште Фармацеутске коморе Србије и Огранка Београд је у Мутаповој 25 у близини Храма Светог Саве. Члановима Фармацеутске коморе Србије, члановима Скупштине, председнику Скупштине, члановима свих органа Коморе и колегиницама из стручне службе желим Срећан 27. рођендан Коморе! Много успеха и просперитета у свим нашим заједничким активностима да унапредимо фармацеутску струку и здравствени систем. Нека наш рад настави да доноси корист и инспирише све колеге у здравственом систему Србије. Директорка Фармацеутске коморе Србије Славица Милутиновић дипл.фарм.  
Детаљно 23.02.2024
19.02.2024

Обавештење у вези са издавањем уверења о положеном стручном испиту

Фармацеутска комора Србије се дана 5.2.2024. године обратила Министарству здравља са молбом за организовање заједничког састанка у циљу договора о поступку добијања потврде/информације о положеном стручном испиту за магистре фармације. Наиме, од стране чланова који су уписани као приправници, Фармацеутска комора Србије је у претходном периоду добила информацију да након положеног стручног испита нису добили потврду о положеном стручном испиту, која у складу са важећом регулативом служи као неопходан доказ у поступку издавања лиценце (до издавања уверења), а чиме су онемогућени да поднесу захтев за издавање лиценце и након издавања исте заснују радни однос као магистри фармације. Допис Фармацеутске коморе Србије ОВДЕ. Дана 8.2.2024. године Министарство здравља је послало одговор у коме се наводи да у складу са подзаконским актом којим се ближе уређује полагање стручног испита за здравствене раднике, није прописана обавеза издавања потврде о положеном стручном испиту, нити било ког другог акта, осим уверења. У допису се такође наводи да је Министарство здравља свесно значаја и потребе благовременог пријема уверења о положеном стручном испиту, као и да се улажу изузетни напори како би се поменута уверења доставила у што краћем року будућим здравственим радницима. Допис Министарства здравља ОВДЕ.
Детаљно 19.02.2024
14.02.2024

Писмо здравственим радницима са важним информацијама о лековима који садрже псеудоефедрин

Носиоци дозвола за лекове који садрже псеудоефедрин у Републици Србији, у сарадњи са Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије објављују важне информације о лековима који садрже псеудоефедрин. Наведено Писмо представља меру минимизације ризика у виду упозорења код примене лекова који садрже псеудоефедрин и повећаног ризика од настанка синдрома постериорне реверзибилне енцефалопатије и синдрома реверзибилне церебралне вазоконстрикције. Писмо здравственим радницима са важим информацијама о лековима који садрже псеудоефедрин ОВДЕ Писмо ће у наредним данима бити дистрибуирано лекарима опште праксе, алерголозима, ОРЛ специјалистима, неуролозима, специјалистима ургентне медицине, пулмолозима, педијатрима, фармацеутима/апотекама, као и релевантним професионалним удружењима. Наведени материјал прегледан је и одобрен од стране Агенције за лекове и медицинска средства Србије.
Детаљно 14.02.2024
Фармацеутска комора

Будите у току са вестима. Пријавите се за newsletter!

Пријави се Фармацеутска комора

Фармацеутска комора Србије

Пронађи саветника!


Warning: Undefined property: stdClass::$description in /www/webvol34/vb/vuoldj5fz724kmo/farmkom.rs/public_html/inc/components/inc-zasto-mi.php on line 10

Deprecated: preg_replace_callback(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /www/webvol34/vb/vuoldj5fz724kmo/farmkom.rs/public_html/system/core/init.php on line 92
Саветник за антибиотике
Саветник за дијабетес
Саветник за астму
Саветник за PostCovid
Саветник за ХПВ
Пронађи саветникаФармацеутска комора
816
Укупан број саветника
1k+
Број апотека са саветницима
119
Број градова/места
41231
Број пружених услуга
Фармацеутска комора | Пронађи саветника!

Огранци коморе

Огранак Београд

Секретар: Светлана Соларов, маг. фарм.
Адреса: Мутапова 25, 11118 Београд
Телефон: +381 11 770 09 50
E-mail: ogranakbeograd@farmkom.rs

Огранак Војводина

Секретар: Андреја Матијашевић, маг. фарм.
Адреса: Хајдук Вељкова 11 II Спрат / 204, 21000 Нови Сад
Телефон: +381 21 661 88 33
E-mail: ogranakvojvodina@farmkom.rs

Ниш са КиМ

Секретар: Александра Окичић Милошевић, дипл. екон.
Адреса: Зеленгорска 4, локал L2, 18000 Ниш
Телефон: +381 18 295 565
E-mail: ogranaknis@farmkom.rs

Огранак Крагујевац

Секретар: Снежана Нишавић, дипл.правник 
Адреса: Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, 34000 Крагујевац
Телефон: +381 34 639 12 00
E-mail: ogranakkragujevac@farmkom.rs