За организаторе КЕ

Под условима прописаним овим Законом о здравственој заштити, континуирану едукацију могу обављати високошколске установе здравствене струке, средње школе здравствене струке, коморе здравствених радника, здравствене установе, приватна пракса, удружења здравствене струке, Агенција за лекове и медицинска средства Србије, Агенција за акредитацију здравствених установа Србије, Министарство, као и друге јавне агенције, органи и организације над којима надзор врши Министарство.

Ближе услове за спровођење континуиране едукације прописује министар, на предлог надлежних комора здравствених радника, Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике, "Службени Гласник РС", бр. 17/22 ОВДЕ

Акредитацију програма континуиране едукације врши Здравствени савет.

Трошкове претходног поступка процене квалитета континуиране едукације и процене квалитета извођења акредитованих програма континуиране едукације сноси организатор програма континуиране едукације, према ценовнику надлежне коморе здравствених радника, на који сагласност даје Министарство.

ОДЛУКА о утврђивању накнада претходног поступка процене квалитета континуиране едукације и процене квалитета извођења акредитованих програма континуиране едукације ОВДЕ

У складу са овом Одлуком, организатори програма континуиране едукације, приликом подношења захтева за претходни поступак акредитације, достављају и потврду о извршеној уплати (копија или други примерак уплатнице о измиреним накнадама или извод са пословног рачуна странке), за одговарајућу врсту програма КЕ, за коју подносе захтев, у складу са накнадама које су дефинисане. 

Право на изузеће од наведених надокнада имају здравствене установе и приватна пракса приликом претходног поступка процене квалитета континуиране едукације које организују искључиво у циљу едукације својих запослених. 

У складу са Јавним позивом: 

  •     програми се достављају искључиво у једном примерку,
  •     сваки програм се мора посебно пријавити, приложити и послати поштом у посебној коверти,  
  •     програми и примедбе послате ван предвиђеног рока, као и они који нису послати појединачно неће се узимати у разматрање.

Уплату извршити на следећи начин:

  •     Прималац: Фармацеутска комора Србије, Мутапова 25, Београд
  •     Број рачуна: 325-9500900015066-04
  •     Сврха плаћања: За претходни поступак процене квалитета континуиране едукације
  •     Модел: не уписује се
  •     Позив на број: 55/1-12

Акредитација програма КЕ

Достављање Извештаја о одржаним акредитованим програмима КЕ

 

Фармацеутска комора Србије

Пронађи саветника!


Warning: Undefined property: stdClass::$description in /www/webvol34/vb/vuoldj5fz724kmo/farmkom.rs/public_html/inc/components/inc-zasto-mi.php on line 10
Саветник за антибиотике
Саветник за дијабетес
Саветник за астму
Саветник за PostCovid
Саветник за вакцинацију
Саветник за хипертензију
Саветник за новоуведени лек
Пронађи саветникаФармацеутска комора
887
Укупан број саветника
527
Број апотека са саветницима
146
Број градова/места
53475
Број пружених услуга
Фармацеутска комора | Пронађи саветника!

Огранци коморе

Огранак Београд

Секретар: Светлана Соларов, маг. фарм.
Адреса: Мутапова 25, 11118 Београд
Телефон: +381 11 770 09 50
E-mail: ogranakbeograd@farmkom.rs

Огранак Војводина

Секретар: Андреја Матијашевић, маг. фарм.
Адреса: Хајдук Вељкова 11 II Спрат / 204, 21000 Нови Сад
Телефон: +381 21 661 88 33
E-mail: ogranakvojvodina@farmkom.rs

Ниш са КиМ

Секретар: Александра Окичић Милошевић, дипл. екон.
Адреса: Зеленгорска 4, локал L2, 18000 Ниш
Телефон: +381 18 295 565
E-mail: ogranaknis@farmkom.rs

Огранак Крагујевац

Секретар: Снежана Нишавић, дипл.правник 
Адреса: Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, 34000 Крагујевац
Телефон: +381 34 639 12 00
E-mail: ogranakkragujevac@farmkom.rs