Етички одбор ФКС

Органи Фармацеутске коморе Србије су: Скупштина коморе, Управни одбор, Надзорни одбор, Етички одбор, Комисија за посредовање, Директор коморе и Суд части.

Етички одбор има 5 чланова које бира Скупштина из реда чланова Коморе. Одбор има председника и заменика председника који бира и разрешава Скупштина Коморе.

Мандат Етичког одбора траје 4 године.

ПОСЛОВИ ЕТИЧКОГ ОДБОРА:

Етички одбор, поред послова утвђених законом, у сарадњи са Управним одбором утврђује предлог Етичког кодекса дипломираних фармацеута и предлаже исти Комори на усвајање.

У обављању послова из свог делокруга Етички одбор сарађује нарочито са другим коморама здравствених радника, факултетима здравствене струке, научним установама и референтним установама из здравствене делатности као и другим субјектима, у земљи и иностранству.

Комора може посебним општим актом и шире утврдити делокруг Етичког одбора.

ВАЖНО: Захтев за одобрење истраживачке студије подноси се Етичком одбору Фармацеутске коморе Србије на прописаном обрасцу који можете преузети ОВДЕ

Скупштина Фармацеутске коморе Србије на седници одржаној у Београду дана 9.5.2022. године донела је Одлуку да се на дужност председника, заменика председника и чланова Етичког одбора бирају: 

Председник Етичког одбора, АЛЕКСАНДРА НЕДИЋ ВЛАДОВИЋ, Београд

Заменик председника Етичког одбора, ТАТЈАНА ШУБАРЕВИЋ, Врање

ЧЛАНОВИ ЕТИЧКОГ ОДБОРА:

  1. ДРАГАНА ЈОЦИЋ, Београд, члан
  2. МИЛЕНА СТЕПАНОВ, Београд, члан
  3. СЛАВИЦА БОТИЋ, Смедерово, члан

 

 

Фармацеутска комора Србије

Пронађи саветника!


Warning: Undefined property: stdClass::$description in /www/webvol34/vb/vuoldj5fz724kmo/farmkom.rs/public_html/inc/components/inc-zasto-mi.php on line 10

Deprecated: preg_replace_callback(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /www/webvol34/vb/vuoldj5fz724kmo/farmkom.rs/public_html/system/core/init.php on line 92
Саветник за антибиотике
Саветник за дијабетес
Саветник за астму
Саветник за PostCovid
Саветник за ХПВ
Пронађи саветникаФармацеутска комора
804
Укупан број саветника
1k+
Број апотека са саветницима
119
Број градова/места
40841
Број пружених услуга
Фармацеутска комора | Пронађи саветника!

Огранци коморе

Огранак Београд

Секретар: Светлана Соларов, маг. фарм.
Адреса: Мутапова 25, 11118 Београд
Телефон: +381 11 770 09 50
E-mail: ogranakbeograd@farmkom.rs

Огранак Војводина

Секретар: Андреја Матијашевић, маг. фарм.
Адреса: Хајдук Вељкова 11 II Спрат / 204, 21000 Нови Сад
Телефон: +381 21 661 88 33
E-mail: ogranakvojvodina@farmkom.rs

Ниш са КиМ

Секретар: Александра Окичић Милошевић, дипл. екон.
Адреса: Зеленгорска 4, локал L2, 18000 Ниш
Телефон: +381 18 295 565
E-mail: ogranaknis@farmkom.rs

Огранак Крагујевац

Секретар: Снежана Нишавић, дипл.правник 
Адреса: Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, 34000 Крагујевац
Телефон: +381 34 639 12 00
E-mail: ogranakkragujevac@farmkom.rs