Етички одбор ФКС

Органи Фармацеутске коморе Србије су: Скупштина коморе, Управни одбор, Надзорни одбор, Етички одбор, Комисија за посредовање, Директор коморе и Суд части.

Етички одбор има 5 чланова које бира Скупштина из реда чланова Коморе. Одбор има председника и заменика председника који бира и разрешава Скупштина Коморе.

Мандат Етичког одбора траје 4 године.

ПОСЛОВИ ЕТИЧКОГ ОДБОРА:

Етички одбор, поред послова утвђених законом, у сарадњи са Управним одбором утврђује предлог Етичког кодекса дипломираних фармацеута и предлаже исти Комори на усвајање.

У обављању послова из свог делокруга Етички одбор сарађује нарочито са другим коморама здравствених радника, факултетима здравствене струке, научним установама и референтним установама из здравствене делатности као и другим субјектима, у земљи и иностранству.

Комора може посебним општим актом и шире утврдити делокруг Етичког одбора.

ВАЖНО: Захтев за одобрење истраживачке студије подноси се Етичком одбору Фармацеутске коморе Србије на прописаном обрасцу који можете преузети ОВДЕ

Скупштина Фармацеутске коморе Србије на седници одржаној у Београду дана 9.5.2022. године донела је Одлуку да се на дужност председника, заменика председника и чланова Етичког одбора бирају: 

Председник Етичког одбора, АЛЕКСАНДРА НЕДИЋ ВЛАДОВИЋ, Београд

Заменик председника Етичког одбора, ТАТЈАНА ШУБАРЕВИЋ, Врање

ЧЛАНОВИ ЕТИЧКОГ ОДБОРА:

  1. ДРАГАНА ЈОЦИЋ, Београд, члан
  2. МИЛЕНА СТЕПАНОВ, Београд, члан
  3. СЛАВИЦА БОТИЋ, Смедерово, члан

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Етичког кодекса фармацеута Србије можете преузети ОВДЕ .

 

 

Фармацеутска комора Србије

Пронађи саветника!


Warning: Undefined property: stdClass::$description in /www/webvol34/vb/vuoldj5fz724kmo/farmkom.rs/public_html/inc/components/inc-zasto-mi.php on line 10
Саветник за антибиотике
Саветник за дијабетес
Саветник за астму
Саветник за PostCovid
Саветник за вакцинацију
Саветник за хипертензију
Саветник за новоуведени лек
Пронађи саветникаФармацеутска комора
920
Укупан број саветника
527
Број апотека са саветницима
146
Број градова/места
76932
Број пружених услуга
Фармацеутска комора | Пронађи саветника!

Огранци коморе

Огранак Београд

Секретар: Светлана Соларов, маг. фарм.
Адреса: Мутапова 25, 11118 Београд
Телефон: +381 11 770 09 50
E-mail: ogranakbeograd@farmkom.rs

Огранак Војводина

Секретар: Андреја Матијашевић, маг. фарм.
Адреса: Хајдук Вељкова 11 II Спрат / 204, 21000 Нови Сад
Телефон: +381 21 661 88 33
E-mail: ogranakvojvodina@farmkom.rs

Ниш са КиМ

Секретар: Александра Окичић Милошевић, дипл. екон.
Адреса: Зеленгорска 4, локал L2, 18000 Ниш
Телефон: +381 18 295 565
E-mail: ogranaknis@farmkom.rs

Огранак Крагујевац

Секретар: Снежана Нишавић, дипл.правник 
Адреса: Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, 34000 Крагујевац
Телефон: +381 34 639 12 00
E-mail: ogranakkragujevac@farmkom.rs