Евиденција програма КЕ

Ради благовременог ажурирања података о учешћу на акредитованим програмима континуиране едукације, учешћу на програмима континуиране едукације у иностранству, објављивања публикација и студијским боравцима, као и броју остварених бодова који су услов за обнову лиценце, чланови Коморе подносе документацију о наведеним активностима како би се исти прихватили као део обавезне континуиране едукације и бодовали према правилнику.

На основу достављених доказа, а након провере испуњености услова, број остварених бодова уписује се члану коморе у електронску базу података у року од 30 дана.

Потребна документација се може поднети путем поште, лично или путем мејла на адресу:

 • Огранак Београд- Београд, Мутапова 25, пон.-пет. од 8-16 ч; ogranakbeograd@farmkom.rs
 • Огранак Војводина - Нови Сад, Хајдук Вељкова 11 II / 204, пон.-пет. од 8-16 ч; ogranakvojvodina@farmkom.rs
 • Огранак Крагујевац - Крагујевац, Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, пон.-пет. од 8-16 ч; ogranakkragujevac@farmkom.rs
 • Огранак Ниш са КиМ - Ниш, Зеленгорска 4, локал L2, пон.-пет. од 8-16 ч; ogranaknis@farmkom.rs

Потврда о учешћу на акредитованом програму континуиране едукације (подноси се у току текуће лиценцне године у којој је одржана едукација)

 1. Потврда о учешћу на акредитованим програмима континуиране едукације (програми акредитовани од стране Здравственог савета Србије) подноси се само у случају да организатор није доставио извештај о одржаном програму континуиране едукације или није доставио уредан извештај услед чега бодови нису евидентирани у Картон континуиране едукације члана Коморе. НАПОМЕНА: У складу са Правилником, организатор програма КЕ је у обавези да извештај са одржаног акредитованог програма КЕ достави до 15. у месецу, за претходни месец. 

За програме континуиране едукације одржане у иностранству (подноси се у току текуће лиценцне године у којој је одржана едукација)

 1. Потврда/сертификат се доставља након учешћа на програму континуиране едукације одржане у иностранству заједно са програмом едукације (садржај и сатница).
 2. У случају активног учешћа (постер презентација, усмена презентација или предавање по позиву) подноси се и објављен сажетак рада и потврда/сертификат о активном учешћу (уколико организатор издаје такву потврду)

За студијски боравак (подноси се 60 дана пре истека лиценцне године у којој је обављен студијски боравак)

 1. Потврда здравствене, односно образовне установе или приватне праксе у којој је ообављен студијски боравак, детаљан опис активности које су обављене током студијског боравка, печат и потпис (електронски, факсимил или својеручни) директора и ментора под чијим је надзором обављен студијски боравак

За публикације (подноси се месец дана од дана објављивања публикације)

 1. За објављен чланак: Импресум часописа, објављен сажетак рада
 2. За књигу: Насловна страна, импресум књиге из које су доступни подаци о аутору, издавачу, уредништву и рецезентима, потврда издавача о ауторству поглавља
 3. За уредништво: Насловна страна, импресум часописа из којег су видљиви подаци: наслов, ИССН број, назив издавача, састав уредништва, податак о учесталости излажења
 4. За рецензију: Потврда о рецензији

 

Фармацеутска комора Србије

Пронађи саветника!


Warning: Undefined property: stdClass::$description in /www/webvol34/vb/vuoldj5fz724kmo/farmkom.rs/public_html/inc/components/inc-zasto-mi.php on line 10
Саветник за антибиотике
Саветник за дијабетес
Саветник за астму
Саветник за PostCovid
Саветник за вакцинацију
Саветник за хипертензију
Саветник за новоуведени лек
Пронађи саветникаФармацеутска комора
887
Укупан број саветника
527
Број апотека са саветницима
146
Број градова/места
53475
Број пружених услуга
Фармацеутска комора | Пронађи саветника!

Огранци коморе

Огранак Београд

Секретар: Светлана Соларов, маг. фарм.
Адреса: Мутапова 25, 11118 Београд
Телефон: +381 11 770 09 50
E-mail: ogranakbeograd@farmkom.rs

Огранак Војводина

Секретар: Андреја Матијашевић, маг. фарм.
Адреса: Хајдук Вељкова 11 II Спрат / 204, 21000 Нови Сад
Телефон: +381 21 661 88 33
E-mail: ogranakvojvodina@farmkom.rs

Ниш са КиМ

Секретар: Александра Окичић Милошевић, дипл. екон.
Адреса: Зеленгорска 4, локал L2, 18000 Ниш
Телефон: +381 18 295 565
E-mail: ogranaknis@farmkom.rs

Огранак Крагујевац

Секретар: Снежана Нишавић, дипл.правник 
Адреса: Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, 34000 Крагујевац
Телефон: +381 34 639 12 00
E-mail: ogranakkragujevac@farmkom.rs