Фонд узајамне помоћи

Фонд узајамне помоћи Фармацеутске коморе Србије формиран је у складу са Законом о коморама здравствених радника ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 99/2010 и 70/2017 - одлука УС) и Статутом Фармацеутске коморе Србије ("Сл. гласник РС", бр. 156/2020). 

У складу са Законом и Статутом, донете су следеће одлуке: 

  • Одлука о висини издвајања прихода у Фонд узајамне помоћи чланова Фармацеутске коморе Србије и његовом коришћењу ОВДЕ
  • Одлука о утврђивању висине износа за поједине намене из Фонда узајамне помоћи чланова Фармацеутске коморе Србије ОВДЕ

Сагласно горе наведеним одлукама, средства Фонда узајамне помоћи могу се користити за непосредну помоћ члановима Коморе за случај:

  • настанка инвалидности због које не може трајно обављати послове фармацеута (Захтев);
  • настанка болести због које је на боловању шест и више месеци у континуитету (Захтев);
  • уништења или оштећења или умањења имовине услед елементарних непогода или других ванредних догађаја (Захтев). 

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

  1. Помоћ која се даје из Фонда узајамне помоћи је новчана, једнократна и бесповратна и може се исплатити једном у току лиценцног периода.
  2. На њу има право сваки члан Коморе који је уписан у именик чланова Коморе у складу са законом и који уредно плаћа чланарину. 
  3. Право на исплату помоћи се остварује на писмени захтев члана Коморе уз прилагање доказа о основаности захтева у року од 6 (шест) месеци од дана испуњености услова за стицање права на помоћ.

Фармацеутска комора Србије

Пронађи саветника!


Warning: Undefined property: stdClass::$description in /www/webvol34/vb/vuoldj5fz724kmo/farmkom.rs/public_html/inc/components/inc-zasto-mi.php on line 10
Саветник за антибиотике
Саветник за дијабетес
Саветник за астму
Саветник за PostCovid
Саветник за вакцинацију
Саветник за хипертензију
Саветник за новоуведени лек
Пронађи саветникаФармацеутска комора
887
Укупан број саветника
527
Број апотека са саветницима
146
Број градова/места
53475
Број пружених услуга
Фармацеутска комора | Пронађи саветника!

Огранци коморе

Огранак Београд

Секретар: Светлана Соларов, маг. фарм.
Адреса: Мутапова 25, 11118 Београд
Телефон: +381 11 770 09 50
E-mail: ogranakbeograd@farmkom.rs

Огранак Војводина

Секретар: Андреја Матијашевић, маг. фарм.
Адреса: Хајдук Вељкова 11 II Спрат / 204, 21000 Нови Сад
Телефон: +381 21 661 88 33
E-mail: ogranakvojvodina@farmkom.rs

Ниш са КиМ

Секретар: Александра Окичић Милошевић, дипл. екон.
Адреса: Зеленгорска 4, локал L2, 18000 Ниш
Телефон: +381 18 295 565
E-mail: ogranaknis@farmkom.rs

Огранак Крагујевац

Секретар: Снежана Нишавић, дипл.правник 
Адреса: Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, 34000 Крагујевац
Телефон: +381 34 639 12 00
E-mail: ogranakkragujevac@farmkom.rs