Стални одбори

Чланом 61. Статута Фармацеутске коморе Србије регулисано је да Скупштина Коморе образује сталне и повремене одборе, као и да су стални одбори: Одбор за болничке апотеке и Одбор за апотеке у примарној здравственој заштити. Задатак одбора је да разматра питања из своје делатности, даје мишљења и предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука, као и да обавља друге послове који се уређују одлуком о њиховом образовању. Стални одбори имају председника и два члана који се бирају из редова чланова Коморе. Мандат сталних одбора траје до истека мандата органа који их је изабрао. 

Скупштина Фармацеутске коморе Србије на седници одржаној у Новом Саду дана  23.06.2022.г донела је следеће одлуке: 

ОДБОР ЗА АПОТЕКЕ У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ: 

  • Јелена Милошевић, председник, из Београда,
  • Александра Ивановић члан, из Ниша,
  • Марина Недељковић члан, из Крагујевца. 

ОДБОР ЗА БОЛНИЧКЕ АПОТЕКЕ: 

  • Оливера Вучићевић, председник, из Београда,
  • Ивана Антонијевић, члан, из Ниша,
  • Вања Ракић-Бановић, члан, из Врбаса. 

Фармацеутска комора Србије

Пронађи саветника!


Warning: Undefined property: stdClass::$description in /www/webvol34/vb/vuoldj5fz724kmo/farmkom.rs/public_html/inc/components/inc-zasto-mi.php on line 10
Саветник за антибиотике
Саветник за дијабетес
Саветник за астму
Саветник за PostCovid
Саветник за вакцинацију
Саветник за хипертензију
Саветник за новоуведени лек
Пронађи саветникаФармацеутска комора
887
Укупан број саветника
527
Број апотека са саветницима
146
Број градова/места
53475
Број пружених услуга
Фармацеутска комора | Пронађи саветника!

Огранци коморе

Огранак Београд

Секретар: Светлана Соларов, маг. фарм.
Адреса: Мутапова 25, 11118 Београд
Телефон: +381 11 770 09 50
E-mail: ogranakbeograd@farmkom.rs

Огранак Војводина

Секретар: Андреја Матијашевић, маг. фарм.
Адреса: Хајдук Вељкова 11 II Спрат / 204, 21000 Нови Сад
Телефон: +381 21 661 88 33
E-mail: ogranakvojvodina@farmkom.rs

Ниш са КиМ

Секретар: Александра Окичић Милошевић, дипл. екон.
Адреса: Зеленгорска 4, локал L2, 18000 Ниш
Телефон: +381 18 295 565
E-mail: ogranaknis@farmkom.rs

Огранак Крагујевац

Секретар: Снежана Нишавић, дипл.правник 
Адреса: Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, 34000 Крагујевац
Телефон: +381 34 639 12 00
E-mail: ogranakkragujevac@farmkom.rs