Организација ФКС

Комора је основана у складу са Законом о коморама здравствених радника и Законом о здравственој заштити.

Директор Фармацеутске коморе Србије заступа и представља Комору, организује и руководи радом Коморе и одговоран је за законитост рада Коморе.
Комору представљају и председник Скупштине Коморе и председник Управног одбора Коморе.

Чланство у Комори обавезно је за све дипомиране фармацеуте/магистре фармације који као професију у Републици Србији обављају послове здравствене делатности у здравственим установама и приватној пракси.

Комора може имати почасне чланове - изабрана лица која су допринела раду и условима за остваривање интереса и циљева Коморе.

Органи Коморе су организовани тако да обезбеђују равноправну заступљеност свих огранака Коморе, а исто тако обезбеђују равноправно учешће у раду и одлучивању оних фармацеута који обављају професију у здравственим установама и приватној пракси.

Комору чине огранци Коморе као организационе јединице, и то: Огранак Београд, Огранак Војводина, Огранак Ниш са КиМ и Огранак Крагујевац.
Фармацеутска комора Србије

Пронађи саветника!


Warning: Undefined property: stdClass::$description in /www/webvol34/vb/vuoldj5fz724kmo/farmkom.rs/public_html/inc/components/inc-zasto-mi.php on line 10
Саветник за антибиотике
Саветник за дијабетес
Саветник за астму
Саветник за PostCovid
Саветник за вакцинацију
Саветник за хипертензију
Саветник за новоуведени лек
Пронађи саветникаФармацеутска комора
887
Укупан број саветника
527
Број апотека са саветницима
146
Број градова/места
53475
Број пружених услуга
Фармацеутска комора | Пронађи саветника!

Огранци коморе

Огранак Београд

Секретар: Светлана Соларов, маг. фарм.
Адреса: Мутапова 25, 11118 Београд
Телефон: +381 11 770 09 50
E-mail: ogranakbeograd@farmkom.rs

Огранак Војводина

Секретар: Андреја Матијашевић, маг. фарм.
Адреса: Хајдук Вељкова 11 II Спрат / 204, 21000 Нови Сад
Телефон: +381 21 661 88 33
E-mail: ogranakvojvodina@farmkom.rs

Ниш са КиМ

Секретар: Александра Окичић Милошевић, дипл. екон.
Адреса: Зеленгорска 4, локал L2, 18000 Ниш
Телефон: +381 18 295 565
E-mail: ogranaknis@farmkom.rs

Огранак Крагујевац

Секретар: Снежана Нишавић, дипл.правник 
Адреса: Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, 34000 Крагујевац
Телефон: +381 34 639 12 00
E-mail: ogranakkragujevac@farmkom.rs