Војводина

Дипломирани фармацеути који испуњавају услове за упис у именик ФКС, потребну документацију подносе одговарајућем Огранку према месту рада.

Сви редовни чланови Фармацеутске коморе Србије могу да приступе корисничком сервису и тако остваре увид у: опште податке, картицу КЕ и финансијску картицу.

Огранак Војводина: Северно-бачки округ - Суботица, Јужно-бачки округ -Нови Сад, Западно-бачки округ - Сомбор, Сремски округ - Сремска Митровица, Средње-банатски округ - Зрењанин, Северно-банатски округ - Кикинда, Јужно-банатски округ - Панчево. За овај огранак седиште је Нови Сад.

Секретар: Андреја Матијашевић, дипл.фарм.

Адреса: Хајдук Вељкова 11, II Спрат / локал 204, 21000 Нови Сад (Мастер центар Новосадског сајма)

Телефон/фаx: +381 (0) 21 661 88 33

Емаил: ogranakvojvodina@farmkom.rs

Радно време: Огранак ће до даљњег бити отворен сваког четвртак од 9 до 15 часова.

Органи огранка Коморе

 • Одбор огранка
 • Председник огранка
 • Клуб чланова Скупштине Коморе из огранка
 • Суд части I степена
 • Комисија за посредовање
 • Секретар огранка
 

Скупштина Фармацеутске коморе Србије је на седници одржаној у Београду дана 9.5.2022. године донела Одлуку о избору чланова Одбора Огранка Војводина.

Одбор огранка

Одбор огранка има председника и два члана које бира Скупштина Коморе на предлог Клуба чланова Скупштине Коморе из огранка. Мандат чланова Одбора огранка траје четири године.

 

Чланови Одбора огранка:

 • ДАРА ВИДАКОВИЋ, Суботица, председник
 • МИЛИЈАНА  АБАЗА, Кикинда
 • ТИЈАНА ВУЈАКОВИЋ, Каћ

Клуб чланова Скупштине Коморе из огранка

Клуб чланова Скупштине Коморе из огранка односно чланови Одбора огранка учествују у раду Скупштине ФКС и са огранка Војводина има их укупно 21.

Клуб чланова Скупштине Коморе из огранка Војводина

Суд части I степена

Суд части утврђује повреду професионалне дужности или угледа члана Коморе на основу спроведеног поступка за утврђивање дисциплинске одговорности.

Чланови Суда части I степена:

 • Тања Илић, председник, из Ветерника,
 • Горан Видаковић, заменик председника, из Суботице,
 • Лазар Чаловић, члан, из Новог Сада, 
 • Снежана Ђорђевић, заменик члана, из Сомбора.
 • Марија Тешић Ђурић, члан, из Сомбора, 
 • Тина Костадиновић, заменик члана, из Суботице.

Комисија за посредовање

Комисија за посредовање огранка Коморе посредује у споровима између чланова Коморе или између чланова Коморе и корисника здравствених услуга у складу са законом. Комисија за посредовање огранка Коморе има три члана - председника и два члана које именује Управни одбор Коморе из реда чланова Коморе из огранка Коморе. Комисија за посредовање огранка Коморе заузима ставове споразумно или већином гласова. Комисија за посредовање огранка Коморе именује посредника у спору. Посредник може бити лице које није члан Коморе.

Чланови Комисије за посредовање Огранак Војводина:

 • Марела Кнежевић, председник, из Новог Сада,
 • Дора Циндрић Аугустинов, члан, из Новог Сада, и
 • Јелена Витас, члан, из Сомбора.

Фармацеутска комора Србије

Пронађи саветника!


Warning: Undefined property: stdClass::$description in /www/webvol34/vb/vuoldj5fz724kmo/farmkom.rs/public_html/inc/components/inc-zasto-mi.php on line 10
Саветник за антибиотике
Саветник за дијабетес
Саветник за астму
Саветник за PostCovid
Саветник за вакцинацију
Саветник за хипертензију
Саветник за новоуведени лек
Пронађи саветникаФармацеутска комора
920
Укупан број саветника
527
Број апотека са саветницима
146
Број градова/места
76932
Број пружених услуга
Фармацеутска комора | Пронађи саветника!

Огранци коморе

Огранак Београд

Секретар: Светлана Соларов, маг. фарм.
Адреса: Мутапова 25, 11118 Београд
Телефон: +381 11 770 09 50
E-mail: ogranakbeograd@farmkom.rs

Огранак Војводина

Секретар: Андреја Матијашевић, маг. фарм.
Адреса: Хајдук Вељкова 11 II Спрат / 204, 21000 Нови Сад
Телефон: +381 21 661 88 33
E-mail: ogranakvojvodina@farmkom.rs

Ниш са КиМ

Секретар: Александра Окичић Милошевић, дипл. екон.
Адреса: Зеленгорска 4, локал L2, 18000 Ниш
Телефон: +381 18 295 565
E-mail: ogranaknis@farmkom.rs

Огранак Крагујевац

Секретар: Снежана Нишавић, дипл.правник 
Адреса: Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, 34000 Крагујевац
Телефон: +381 34 639 12 00
E-mail: ogranakkragujevac@farmkom.rs