Скупштина ФКС

Органи Фармацеутске коморе Србије су: Скупштина коморе, Управни одбор, Надзорни одбор, Етички одбор, Комисија за посредовање, Директор коморе и Суд части.

Скупштина је највиши орган Коморе, који има 100 чланова. Број чланова Скупштине који се бирају у поједином огранку Коморе утврђује се на основу процента који се добија стављањем у однос укупно уписаних чланова у поједином огранку у односу на укупно уписаних чланова у Именку Коморе на дан доношења Одлуке о расписивању избора.

Састав Скупштине која је конституисана 9.5.2022. године: Огранак Београд - 36, Огранак Крагујевац - 25, Огранак Војводина - 21 , Огранак Ниш са КиМ - 18.

Делегате у Скупштини бирају редовни чланови Фармацеутске коморе Србије на изборима за Скупштину Коморе који се врше у складу са одлуком о расписивању избора. Мандат чланова Скупштине траје четири године.

Поред законом утврђених послова Скупштина Коморе, у оквиру својих надлежности обавља и послове који су уређени Статутом ФКС. Скупштина има свој Пословник о раду, којим су ближе утврђени начин и критеријуми за њен рад. Радом Скупштине руководи председник Скупштине.

На основу члана 13-15 Пословника о раду Скупштине Фармацеутске коморе Србије бр.44/1-7 од 06.06.2006. године и 127/3-5 од 04.11.2020. године, Скупштина Фармацеутске коморе Србије на седници одржаној у Београду дана 09.05.2022.г донела је једногласно Одлуку о верификацији мандата члановима Скупштине Фармацеутске коморе Србије изабраним на спроведеним изборима који су одржани 27.3.2022. године.

На основу члана 19 став 2 тачка 5 Закона о коморама здравствених радника (Сл.гласник РС, бр.107/2005, 99/2010, 70/2017-одлука УС) и члана 39. и 40. Статута Фармацеустке коморе Србије (Сл.гласник РС, бр.156/2020 и 27/2022), Скупштина Фармацеутске коморе Србије на седници одржаној у Београду дана 9.5.2022. године једногласно донела Одлуку да се за председника Скупштине Фармацеутске коморе Србије бира Иван Ефтовић, дипл. фарм. спец. из Београд, а за заменика председника Скупштине Љиљана Терзић, дипл. фарм. из Ужица

 

Председник Скупштине Коморе: ИВАН ЕФТОВИЋ из Београда

Заменик председника Скупштине Коморе: ЉИЉАНА ТЕРЗИЋ из Ужица

Чланови Скупштине Фармацеутске коморе Србије

 

 

Фармацеутска комора Србије

Пронађи саветника!


Warning: Undefined property: stdClass::$description in /www/webvol34/vb/vuoldj5fz724kmo/farmkom.rs/public_html/inc/components/inc-zasto-mi.php on line 10
Саветник за антибиотике
Саветник за дијабетес
Саветник за астму
Саветник за PostCovid
Саветник за вакцинацију
Саветник за хипертензију
Саветник за новоуведени лек
Пронађи саветникаФармацеутска комора
887
Укупан број саветника
527
Број апотека са саветницима
146
Број градова/места
53475
Број пружених услуга
Фармацеутска комора | Пронађи саветника!

Огранци коморе

Огранак Београд

Секретар: Светлана Соларов, маг. фарм.
Адреса: Мутапова 25, 11118 Београд
Телефон: +381 11 770 09 50
E-mail: ogranakbeograd@farmkom.rs

Огранак Војводина

Секретар: Андреја Матијашевић, маг. фарм.
Адреса: Хајдук Вељкова 11 II Спрат / 204, 21000 Нови Сад
Телефон: +381 21 661 88 33
E-mail: ogranakvojvodina@farmkom.rs

Ниш са КиМ

Секретар: Александра Окичић Милошевић, дипл. екон.
Адреса: Зеленгорска 4, локал L2, 18000 Ниш
Телефон: +381 18 295 565
E-mail: ogranaknis@farmkom.rs

Огранак Крагујевац

Секретар: Снежана Нишавић, дипл.правник 
Адреса: Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, 34000 Крагујевац
Телефон: +381 34 639 12 00
E-mail: ogranakkragujevac@farmkom.rs