Скупштина ФКС

Органи Фармацеутске коморе Србије су: Скупштина коморе, Управни одбор, Надзорни одбор, Етички одбор, Комисија за посредовање, Директор коморе и Суд части.

Скупштина је највиши орган Коморе, који има 100 чланова. Број чланова Скупштине који се бирају у поједином огранку Коморе утврђује се на основу процента који се добија стављањем у однос укупно уписаних чланова у поједином огранку у односу на укупно уписаних чланова у Именку Коморе на дан доношења Одлуке о расписивању избора.

Састав Скупштине која је конституисана 9.5.2022. године: Огранак Београд - 36, Огранак Крагујевац - 25, Огранак Војводина - 21 , Огранак Ниш са КиМ - 18.

Делегате у Скупштини бирају редовни чланови Фармацеутске коморе Србије на изборима за Скупштину Коморе који се врше у складу са одлуком о расписивању избора. Мандат чланова Скупштине траје четири године.

Поред законом утврђених послова Скупштина Коморе, у оквиру својих надлежности обавља и послове који су уређени Статутом ФКС. Скупштина има свој Пословник о раду, којим су ближе утврђени начин и критеријуми за њен рад. Радом Скупштине руководи председник Скупштине.

На основу члана 13-15 Пословника о раду Скупштине Фармацеутске коморе Србије бр.44/1-7 од 06.06.2006. године и 127/3-5 од 04.11.2020. године, Скупштина Фармацеутске коморе Србије на седници одржаној у Београду дана 09.05.2022.г донела је једногласно Одлуку о верификацији мандата члановима Скупштине Фармацеутске коморе Србије изабраним на спроведеним изборима који су одржани 27.3.2022. године.

На основу члана 19 став 2 тачка 5 Закона о коморама здравствених радника (Сл.гласник РС, бр.107/2005, 99/2010, 70/2017-одлука УС) и члана 39. и 40. Статута Фармацеустке коморе Србије (Сл.гласник РС, бр.156/2020 и 27/2022), Скупштина Фармацеутске коморе Србије на седници одржаној у Београду дана 9.5.2022. године једногласно донела Одлуку да се за председника Скупштине Фармацеутске коморе Србије бира Иван Ефтовић, дипл. фарм. спец. из Београд, а за заменика председника Скупштине Љиљана Терзић, дипл. фарм. из Ужица

 

Председник Скупштине Коморе: ИВАН ЕФТОВИЋ из Београда

Заменик председника Скупштине Коморе: ЉИЉАНА ТЕРЗИЋ из Ужица

Чланови Скупштине Фармацеутске коморе Србије

 

 

Фармацеутска комора Србије

Пронађи саветника!


Warning: Undefined property: stdClass::$description in /www/webvol34/vb/vuoldj5fz724kmo/farmkom.rs/public_html/inc/components/inc-zasto-mi.php on line 10

Deprecated: preg_replace_callback(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /www/webvol34/vb/vuoldj5fz724kmo/farmkom.rs/public_html/system/core/init.php on line 92
Саветник за антибиотике
Саветник за дијабетес
Саветник за астму
Саветник за PostCovid
Саветник за ХПВ
Пронађи саветникаФармацеутска комора
804
Укупан број саветника
1k+
Број апотека са саветницима
119
Број градова/места
40841
Број пружених услуга
Фармацеутска комора | Пронађи саветника!

Огранци коморе

Огранак Београд

Секретар: Светлана Соларов, маг. фарм.
Адреса: Мутапова 25, 11118 Београд
Телефон: +381 11 770 09 50
E-mail: ogranakbeograd@farmkom.rs

Огранак Војводина

Секретар: Андреја Матијашевић, маг. фарм.
Адреса: Хајдук Вељкова 11 II Спрат / 204, 21000 Нови Сад
Телефон: +381 21 661 88 33
E-mail: ogranakvojvodina@farmkom.rs

Ниш са КиМ

Секретар: Александра Окичић Милошевић, дипл. екон.
Адреса: Зеленгорска 4, локал L2, 18000 Ниш
Телефон: +381 18 295 565
E-mail: ogranaknis@farmkom.rs

Огранак Крагујевац

Секретар: Снежана Нишавић, дипл.правник 
Адреса: Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, 34000 Крагујевац
Телефон: +381 34 639 12 00
E-mail: ogranakkragujevac@farmkom.rs