Годишња чланарина

Плаћање годишње чланарине прописано је Статутом Фармацеутске коморе Србије („Сл. Гласник РС“, бр. 156/2020 и 27/2022).

 1. Годишња чланарина износи 5.500,00 динара.

Рок за уплату чланарине је најкасније до 31. октобра текуће године, за ту годину и може се платити:

  • одједном или уплатом до 10 месечних рата на текући рачун  број 325-9500900015066-04 (сврха уплате - Чланарина за 2024. годину; позив на број - уписати ЈМБГ)
  • или путем административне забране коју потписујете са својим послодавцем ОВДЕ

2. Чланови Коморе који се испишу из Именика Коморе у периоду од 1. јануара до 30. јуна текуће године плаћају чланарину у износу од 2.750,00 динара.

3. Чланови Коморе који се упишу у Именик Коморе у периоду од 1. јула до 31. децембра текуће године плаћају чланарину у износу од 2.750,00 динара.

4. Од плаћања чланарине ослобођени су магистри фармације који су уписани у именик чланова Коморе као приправници.

5. Изузетно, члан Коморе ослобођен је од плаћања годишње чланарине у следећим случајевима:

  • За време привремене неспособности за рад у непрекидном трајању 6 (шест) и више месеци (доказ: Дознака издата од надлежног дома здравља).
  • Ако је у току текуће године био на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета, односно одсуству са рада ради посебне неге детета у непрекидном трајању 6 (шест) и више месеци  (доказ – један од наведених докумената: Потврда послодавца, Дознака издата од надлежног дома здравља, Решење издато од општинске или градске управе о праву на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета
  • Ако је у току текуће године у непрекидном трајању 6 (шест) и више месеци био незапослен (доказ: Потврда издата од Националне службе за запошљавање)
  • Ако је у току текуће године у непрекидном трајању 6 (шест) и више месеци корисник пензије, који није радно активан (доказ: Уверење које издаје ПИО за кориснике пензије остварене у РС)

У случају када основ за ослобaђaње од плаћања чланарине траје шест месеци у једној и шест месеци у другој години, члан Коморе има право на ослобађање целог износа чланарине само за једну текућу годину.

 Неопходни услови за остваривање права на ослобађање од чланарине за текућу годину јесу:

1.    Промена која је основ за ослобађање од чланарине (тачка 5.) мора да се пријави надлежном огранку Коморе у законском року од 30 дана од дана сазнања за те промене.
2.    Након испуњавања услова за ослобађање од чланарине (настала промена из тачке 5. у непрекидном трајању 6 и више месеци) потребно је поднети Захтев за ослобађање од плаћања чланарине надлежном Огранку у року од 15 дана од дана испуњавања услова ОВДЕ.

ВАЖНО: Члан Коморе који није измирио чланарину до 31. октобра текуће године, за ту годину, односно није измирио чланарине за претходне године и исто не учини након писане опомене исписује се из именика чланова Коморе (члан 17. став 4. Статута Коморе), што за собом повлачи привремено одузимање лиценце у складу са Законом о здравственој заштити (члан 185. став 1. тачка 7). У случају да члан који је исписан из именика чланова Коморе, жели да поново поднесе захтев за упис у именик чланова Коморе, дужан је да пре подношења захтева измири цео заостали дуг (члан 17. став 5. Статута Коморе).

Uplatnica za članarinu

Фармацеутска комора Србије

Пронађи саветника!


Warning: Undefined property: stdClass::$description in /www/webvol34/vb/vuoldj5fz724kmo/farmkom.rs/public_html/inc/components/inc-zasto-mi.php on line 10
Саветник за антибиотике
Саветник за дијабетес
Саветник за астму
Саветник за PostCovid
Саветник за вакцинацију
Саветник за хипертензију
Саветник за новоуведени лек
Пронађи саветникаФармацеутска комора
920
Укупан број саветника
527
Број апотека са саветницима
146
Број градова/места
76932
Број пружених услуга
Фармацеутска комора | Пронађи саветника!

Огранци коморе

Огранак Београд

Секретар: Светлана Соларов, маг. фарм.
Адреса: Мутапова 25, 11118 Београд
Телефон: +381 11 770 09 50
E-mail: ogranakbeograd@farmkom.rs

Огранак Војводина

Секретар: Андреја Матијашевић, маг. фарм.
Адреса: Хајдук Вељкова 11 II Спрат / 204, 21000 Нови Сад
Телефон: +381 21 661 88 33
E-mail: ogranakvojvodina@farmkom.rs

Ниш са КиМ

Секретар: Александра Окичић Милошевић, дипл. екон.
Адреса: Зеленгорска 4, локал L2, 18000 Ниш
Телефон: +381 18 295 565
E-mail: ogranaknis@farmkom.rs

Огранак Крагујевац

Секретар: Снежана Нишавић, дипл.правник 
Адреса: Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, 34000 Крагујевац
Телефон: +381 34 639 12 00
E-mail: ogranakkragujevac@farmkom.rs