Годишња чланарина

Плаћање годишње чланарине прописано је Статутом Фармацеутске коморе Србије („Сл. Гласник РС“, бр. 156/2020 и 27/2022). 

1. Годишња чланарина износи 5.500,00 динара.

Рок за уплату чланарине је најкасније до 31. октобра текуће године, за ту годину и може се платити:

  • одједном или уплатом до 10 месечних рата на текући рачун  број 325-9500900015066-04 (сврха уплате - Чланарина за 2023. годину; позив на број - уписати ЈМБГ)
  • или путем административне забране коју потписујете са својим послодавцем ОВДЕ

2. Чланови Коморе који се испишу из Именика Коморе у периоду од 1. јануара до 30. јуна текуће године плаћају чланарину у износу од 2.750,00 динара.

3. Чланови Коморе који се упишу у Именик Коморе у периоду од 1. јула до 31. децембра текуће године плаћају чланарину у износу од 2.750,00 динара

4. Од плаћања чланарине ослобођени су магистри фармације који су уписани у именик чланова Коморе као приправници.

5. Изузетно, члан Коморе ослобођен је од плаћања годишње чланарине у следећим случајевима: 

  • За време привремене неспособности за рад у непрекидном трајању 6 (шест) и више месеци (доказ: Дознака издата од надлежног дома здравља).
  • Ако је у току текуће године био на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета, односно одсуству са рада ради посебне неге детета у непрекидном трајању 6 (шест) и више месеци  (доказ – један од наведених докумената: Потврда послодавца, Дознака издата од надлежног дома здравља, Решење издато од општинске или градске управе о праву на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета, )
  • Ако је у току текуће године у непрекидном трајању 6 (шест) и више месеци био незапослен (доказ: Потврда издата од Националне службе за запошљавање)
  • Ако је у току текуће године у непрекидном трајању 6 (шест) и више месеци корисник пензије, који није радно активан (доказ: Уверење које издаје ПИО за кориснике пензије остварене у РС)  

У случају када основ за ослобођење од плаћања чланарине траје шест месеци у једној и шест месеци у другој години, члан Коморе има право на ослобађање целог износа чланарине само за једну текућу годину.

ВАЖНО: Члан Коморе који није измирио чланарину до 31. октобра текуће године, за ту годину, односно није измирио чланарине за претходне године и исто не учини након писане опомене исписује се из именика чланова Коморе (члан 17. став 4. Статута Коморе), што за собом повлачи привремено одузимање лиценце у складу са Законом о здравственој заштити (члан 185. став 1. тачка 7). У случају да члан који је исписан из именика чланова Коморе, жели да поново поднесе захтев за упис у именик чланова Коморе, дужан је да пре подношења захтева измири цео заостали дуг (члан 17. став 5. Статута Коморе).

Uplatnica za članarinu

Фармацеутска комора Србије

Пронађи саветника!


Warning: Undefined property: stdClass::$description in /www/webvol34/vb/vuoldj5fz724kmo/farmkom.rs/public_html/inc/components/inc-zasto-mi.php on line 10

Deprecated: preg_replace_callback(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /www/webvol34/vb/vuoldj5fz724kmo/farmkom.rs/public_html/system/core/init.php on line 92
Саветник за антибиотике
Саветник за дијабетес
Саветник за астму
Саветник за PostCovid
Саветник за ХПВ
Пронађи саветникаФармацеутска комора
804
Укупан број саветника
1k+
Број апотека са саветницима
119
Број градова/места
40841
Број пружених услуга
Фармацеутска комора | Пронађи саветника!

Огранци коморе

Огранак Београд

Секретар: Светлана Соларов, маг. фарм.
Адреса: Мутапова 25, 11118 Београд
Телефон: +381 11 770 09 50
E-mail: ogranakbeograd@farmkom.rs

Огранак Војводина

Секретар: Андреја Матијашевић, маг. фарм.
Адреса: Хајдук Вељкова 11 II Спрат / 204, 21000 Нови Сад
Телефон: +381 21 661 88 33
E-mail: ogranakvojvodina@farmkom.rs

Ниш са КиМ

Секретар: Александра Окичић Милошевић, дипл. екон.
Адреса: Зеленгорска 4, локал L2, 18000 Ниш
Телефон: +381 18 295 565
E-mail: ogranaknis@farmkom.rs

Огранак Крагујевац

Секретар: Снежана Нишавић, дипл.правник 
Адреса: Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, 34000 Крагујевац
Телефон: +381 34 639 12 00
E-mail: ogranakkragujevac@farmkom.rs