Здравствени савет Србије

Акредитација 2023 - Одлука ЗСС за I термин

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 26/19) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ број: 153-02-00118/2023-01 од 13.03.2023 године о акредитацији програма континуиране едукације приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 29.12.2022. године (број: 153-02-00789/2022-01) у јануарском року 2023. године 

 

 

 

 

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 13.03.2024. године.

Детаљну информацију можете погледати ОВДЕ

Акредитација 2023 - Одлука ЗСС за II термин

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 26/19) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ број: 153-02-00223/2023-01 од 22.05.2023 године о акредитацији програма континуиране едукације приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 29.12.2022. године (број: 153-02-00789/2022-01) у априлском року 2023. године 

 

 

 

 

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 21.05.2024. године.

Детаљну информацију можете погледати ОВДЕ

Акредитација 2023 - Одлука ЗСС за III термин

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 26/19) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ број: 153-02-347/2023-01 од 21.08.2023 године о акредитацији програма континуиране едукације приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 29.12.2022. године (број: 153-02-00789/2022-01) у јулском року 2023. године 

 

 

 

 

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 21.08.2024. године.

Детаљну информацију можете погледати ОВДЕ

Акредитација 2023 - Одлука ЗСС за IV термин

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 26/19) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ број: 000374005 2023 11900 009 004 000 001 од 20.11.2023 године о акредитацији програма континуиране едукације приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 29.12.2022. године (број: 153-02-00789/2022-01) у октобарском року 2023. године 

 

 

 

 

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 20.11.2024. године.

Детаљну информацију можете погледати ОВДЕ

Акредитација 2022 - Одлука ЗСС за I термин

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 26/19) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ број: 153-02-112/2022-01 од 07.03.2022. године о акредитацији програма континуиране едукације приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 29.12.2021. године (број: 153-02-706/2021-01) у јануарском року 2022. године 

 

 

 

 

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 07.03.2023. године.

Детаљну информацију можете погледати ОВДЕ http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/

Акредитација 2022 - Одлука ЗСС за II термин

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 26/19) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ број: 153-02-312/2022-01 од 09.05.2022. године о акредитацији програма континуиране едукације приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 29.12.2021. године (број: 153-02-706/2021-01) у априлском року 2022. године 

 

 

 

 

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 09.05.2023. године.

Детаљну информацију можете погледати ОВДЕ http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/

Акредитација 2022 - Одлука ЗСС за III термин

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 26/19) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ број: 153-02-475/2022-01 од 15.08.2022. године о акредитацији програма континуиране едукације приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 17.06.2022. године (број: 153-02-00389/2022-01) у јулском року 2022. године 

 

 

 

 

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 15.08.2023. године.

Детаљну информацију можете погледати ОВДЕ http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/

Акредитација 2022 - Одлука ЗСС за IV термин

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 26/19) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ број: 153-02-00688/2022-01 од 14.11.2022. године о акредитацији програма континуиране едукације приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 17.06.2022. године (број: 153-02-00389/2022-01) у октобарском року 2022. године 

 

 

 

 

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 14.11.2023. године.

Детаљну информацију можете погледати ОВДЕ http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/

Акредитација 2021 - Одлука ЗСС за I термин

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 26/19) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ број: 153-01-00071/2021-01 од 01.03.2021. године о акредитацији програма континуиране едукације приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 31.12.2020. године (број: 153-02-01281/2020-01) у јануарском року 2021. године 

 

 

 

 

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 01.03.2022. године.

Детаљну информацију можете погледати ОВДЕ http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/

Акредитација 2021 - Одлука ЗСС за II термин

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 26/19) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ број: 153-01-00188/2021-01 од 18.05.2021. године о акредитацији програма континуиране едукације приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 31.12.2020. године (број: 153-02-01281/2020-01) у априлском року 2021. године 

 

 

 

 

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 18.05.2022. године.

Детаљну информацију можете погледати ОВДЕ http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/

Акредитација 2021 - Одлука ЗСС за III термин

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 26/19) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ број: 153-01-00333/2021-01 од 16.08.2021. године о акредитацији програма континуиране едукације приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 31.12.2020. године (број: 153-02-01281/2020-01) у јулском року 2021. године 

 

 

 

 

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 16.08.2022. године.

Детаљну информацију можете погледати ОВДЕ http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/

Акредитација 2021 - Одлука ЗСС за IV термин

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 26/19) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ број: 153-01-00620/2021-01 од 18.11.2021. године о акредитацији програма континуиране едукације приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 31.12.2020. године (број: 153-02-01281/2020-01) у октобарском року 2021. године 

 

 

 

 

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 18.11.2022. године.

Детаљну информацију можете погледати ОВДЕ http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/

Акредитација 2020 - Одлука ЗСС за I термин

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 26/19) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ број: 153-02-301/2020-01 од 02.03.2020. године о акредитацији програма континуиране едукације приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 27.12.2019. године (број: 153-02-02361/2019-01) у јануарском року 2020. године Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 02.03.2021. године.

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 26/19) Здравствени савет Србије доноси ОДЛУКУ број 153-02-538/2020-01 од 14.04.2020. године о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 02.03.2020. године.

Табела примедби јануар 2020

Детаљну информацију можете погледати ОВДЕ http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/

Акредитација 2020 - Одлука ЗСС за II термин

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 26/19) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ број: 153-02-00473/2020-01 од 21.05.2020. године о акредитацији програма континуиране едукације приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 27.12.2019. године (број: 153-02-02361/2019-01) у априлском року 2020. године Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 21.05.2021. године.

Детаљну информацију можете погледати ОВДЕ http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/

Акредитација 2020 - Одлука ЗСС за III термин

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 26/19) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ број: 153-02-840/2020-01 од 17.08.2020. године о акредитацији програма континуиране едукације приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 27.12.2019. године (број: 153-02-02361/2019-01) у јулском року 2020. године 

 

 

 

 

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 17.08.2021. године.

Детаљну информацију можете погледати ОВДЕ http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/

Акредитација 2020 - Одлука ЗСС за IV термин

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 26/19) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ број: 153-02-01202/2020-01 од 16.11.2020. године о акредитацији програма континуиране едукације приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 27.12.2019. године (број: 153-02-02361/2019-01) у октобарском року 2020. године 

 

 

 

 

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 16.11.2021. године.

Детаљну информацију можете погледати ОВДЕ http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/

Акредитација 2019 - Одлука ЗСС за II термин

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 26/19) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ број: 153-02-1413/2019-01 од 20.05.2019. године о акредитацији програма континуиране едукације приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 28.12.2018. године (број: 153-02-3645/2018-01) у априлском року 2019. године Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 20.05.2020. године. ВАЖНО: Одлуком ЗСС акредитација продужена до 19.11.2020. године

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 26/19) Здравствени савет Србије доноси ОДЛУКУ број 153-02-1582/2019-01 од 24.06.2019. године о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 20.05.2019. године.

Табела примедби април 2019

Детаљну информацију можете погледати ОВДЕ http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/

Акредитација 2019 - Одлука ЗСС за III термин

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 26/19) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ број: 153-02-01685/2019-01 од 19.08.2019. године о акредитацији програма континуиране едукације приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 28.12.2018. године (број: 153-02-3645/2018-01) у јулском року 2019. године Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 19.08.2020. године. 

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 26/19) Здравствени савет Србије доноси ОДЛУКУ број 153-02-02360/2019-01 од 26.12.2019. године о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 19.08.2019. године.

Табела примедби јул 2019

Детаљну информацију можете погледати ОВДЕ http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/

Акредитација 2019 - Одлука ЗСС за IV термин

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 26/19) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ број: 153-02-2167/2019-01 од 19.11.2019. године о акредитацији програма континуиране едукације приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 28.12.2018. године (број: 153-02-3645/2018-01) у октобарском року 2019. године Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 19.11.2020. године.

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 26/19) Здравствени савет Србије доноси ОДЛУКУ број 153-02-02360/2019-01 од 26.12.2019. године о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 19.11.2019. године.

Табела примедби октобар 2019

Детаљну информацију можете погледати ОВДЕ http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/

Акредитација 2017 - Одлуке ЗСС за I термин

Одлуке ЗСС за I термин (1-25. јануар)

    Одлука бр. 153-02-509/2017-01 од 03.03.2017. године (текст Одлуке у пдф формату)
        Фармацеутска комора Србије - збирна табела
        Лекарска комора Србије - збирна табела
        Стоматолошка комора Србије - збирна табела
        Комора биохемичара Србије - збирна табела
        Комора медицинских сестара и здр. техничара Србије - збирна табела

    Одлука бр. 153-02-1080/2017-01 од 13.04.2017. године (текст Одлуке у пдф формату)
        Табела примедбе - јануар 2017

Акредитација 2017 - Одлуке ЗСС за II термин

Одлуке ЗСС за II термин (1-15. април)

    Одлука бр. 153-02-1697/2017-01 од 19.05.2017. године (текст Одлуке у пдф формату)
        Фармацеутска комора Србије - збирна табела
        Лекарска комора Србије - збирна табела
        Стоматолошка комора Србије - збирна табела
        Комора биохемичара Србије - збирна табела
        Комора медицинских сестара и здр. техничара Србије - збирна табела

    Одлука бр. 153-02-2179/2017-01 од 30.06.2017. године (текст Одлуке у пдф формату)
        Табела примедбе - април 2017

Акредитација 2017 - Одлуке ЗСС за IV термин

Одлуке ЗСС за IV термин (01-15. октобар)

Акредитација 2016 - Одлуке ЗСС за II термин

Одлуке ЗСС за II термин (1-15. април)

    Одлука бр. 153-02-1790/2016-01 од 19.05.2016. године (текст Одлуке у пдф формату)
        Фармацеутска комора Србије - збирна табела
        Стоматолошка комора Србије - збирна табела
        Комора медицинских сестара и здр. техничара Србије - збирна табела
    Одлука бр. 153-02-1811/2016-01 од 23.05.2016. године (текст Одлуке у пдф формату)
        Лекарска комора Србије - збирна табела
        Комора биохемичара Србије - збирна табела

    Одлука бр. 153-02-2375/2016-01 од 29.06.2016. године (текст Одлуке у пдф формату)
        Табела примедбе - април 2016

Акредитација 2016 - Одлуке ЗСС за IV термин

Одлуке ЗСС за IV термин (01-15. октобар)

    Одлука бр. 153-02-3989/2016-01 од 21.11.2016. године (текст Одлуке у пдф формату)
        Фармацеутска комора Србије - збирна табела
        Лекарска комора Србије - збирна табела
        Стоматолошка комора Србије - збирна табела
        Комора биохемичара Србије - збирна табела
        Комора медицинских сестара и здр. техничара Србије - збирна табела

    Одлука бр. 153-02-4485/2016-01 од 28.12.2016. године (текст Одлуке у пдф формату)
        Табела примедбе - октобар 2016

Огранци коморе

Огранак Београд

Секретар: Светлана Соларов, маг. фарм.
Адреса: Мутапова 25, 11118 Београд
Телефон: +381 11 770 09 50
E-mail: ogranakbeograd@farmkom.rs

Огранак Војводина

Секретар: Андреја Матијашевић, маг. фарм.
Адреса: Хајдук Вељкова 11 II Спрат / 204, 21000 Нови Сад
Телефон: +381 21 661 88 33
E-mail: ogranakvojvodina@farmkom.rs

Ниш са КиМ

Секретар: Александра Окичић Милошевић, дипл. екон.
Адреса: Зеленгорска 4, локал L2, 18000 Ниш
Телефон: +381 18 295 565
E-mail: ogranaknis@farmkom.rs

Огранак Крагујевац

Секретар: Снежана Нишавић, дипл.правник 
Адреса: Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, 34000 Крагујевац
Телефон: +381 34 639 12 00
E-mail: ogranakkragujevac@farmkom.rs