Историјат

 Оснивање Фармацеутске коморе Србије

            Важан догађај за оснивање Фармацеутске коморе Србије одиграо се 1996. године. Изменама и допунама Закона о здравственој заштити тадашња министарка здравља РС, др Лепосава Милићевић, донела је одлуку о оснивању Фармацеутске коморе Србије. Образован је Одбор за припрему, конституисање и почетак рада Коморе, састављен од професора Фармацеутског факултета, чланова Фармацеутског друштва Србије и чланова Савеза приватних апотекара Србије (СПАС), а за председника је именован проф. др Дарко Ивановић. На седници овог одбора која је одржана 26. јула 1996, донета је Статутарна одлука Фармацеутске коморе Србије. Том одлуком су се привремено, до доношења Статута Коморе, уређивали: назив, седиште, заступање и представљање Коморе, послови и задаци које обавља Комора, чланство, права и дужности чланова Коморе, организација Коморе, органи Коморе, састав органа Коморе и њихова надлежност, обављање стручних послова Коморе и друга питања неопходна за рад Коморе.

            Статутарном одлуком било је предвиђено да Скупштина Коморе има два већа, и то: Веће фармацеута у државним здравственим установама и Веће фармацеута који обављају приватну праксу. Свако веће је имало два одбора: Одбор дипломираних фармацеута и Одбор дипломираних фармацеута – медицинских биохемичара. Скупштина је имала 126 чланова, и то 66 чланова из Већа фармацеута у државним здравственим установама и 60 чланова из Већа фармацеута који обављају приватну праксу.

            Конститутивна седница Фармацеутске коморе Србије одржана је 24. фебруара 1997. године. Осим чланова Скупштине Коморе, присуствовали су и декан Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, проф. др Мирјана Ступар, председник Фармацеутског друштва Србије, дипл. фарм. Радомир Стојичевић, као и представници Министарства здравља, заменик министра др Зоран Ковачевић и дипл. правник Слободанка Милосављевић-Фафулић.

            На седници су изабрани први органи Коморе: Скупштина, већа фармацеута који обављају државну и приватну праксу, одбори, Управни и Надзорни одбор. Тиме је и званично почела са радом Фармацеутска комора Србије.

          Фармацеутска комора Србије једина је комора здравствених радника која је основана пре доношења Закона о коморама здравствених радника, у новембру 2005. године.

          На основу Статутарне одлуке, Скупштина Коморе је на седници одржаној 18. новембра 1997. усвојила Статут Фармацеутске коморе Србије.

  • За првог председника Скупштине Коморе изабрана је проф. др Нада Мајкић-Сингх, а за заменика председника изабран је проф. др Драган Ступар.
  • За председника Већа фармацеута у државним здравственим установама изабрана је дипл. фарм. Нада Радојковић (Удружене апотеке Ниш), а за заменика председника дипл. фарм. мед. биохем. Гордана Врањешевић (Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса”).
  • За председника Већа фармацеута који обављају приватну праксу изабрана је дипл. фарм. Катарина Костић (апотека „Фармекс” Панчево), а за заменика председника дипл. фарм. Даница Басарић (апотека „Фармакон”, Сомбор).
  • За председника Одбора дипломираних фармацеута у Већу фармацеута у државним здравственим установама изабрана је дипл. фарм. Милица Поповић (Народна апотека Сомбор).
  • За председника Одбора дипломираних фармацеута – медицинских биохемичара у Већу фармацеута у државним здравственим установама изабрана је дипл. фарм. мед. биохем. Гордана Врањешевић (Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса”).
  • За председника Одбора дипломираних фармацеута у Већу фармацеута који обављају приватну праксу изабран је дипл. фарм. Небојша Вучковић (апотека „Неофарм”, Чока).
  • За председника Одбора дипломираних фармацеута – медицинских биохемичара у Већу фармацеута који обављају приватну праксу изабрана је дипл. фарм. мед. биохем. Нада Бујишић (апотека „Беладона”, Београд).
  • За председника Управног одбора изабрана је дипл. фарм. Љиљана Ивановић (Апотекарска установа Београд,) за заменика председника дипл. фарм. Миомир Николић (апотека „Фарманова“, Београд).
  • За председника Надзорног одбора изабрана је дипл. фарм. Злата Жувела (Апотекарска Установа Београд), а за заменика председника дипл. фарм. Валентина Милијић-Петровић (апотека „Фармадент”, Ниш).

          За првог директора Коморе изабрана је дипл. фарм. спец. Живана Јовановић (Апотекарска Установа Краљево).

          За прве почасне чланове изабрани су проф. др Дарко Ивановић и дипл. правник Слободанка Милосављевић-Фафулић.

           Целокупна активност Фармацеутске коморе Србије, од оснивања до данас, има своје полазиште у сазнању да су послови који се обављају у апотеци јавни, и да представљају специјализовани део њеног односа са јавношћу, а њихов циљ јесу изградња и неговање веза са корисницима услуга. Стратегија друштвено одговорног пословања апотекарског сектора захтева јачање његовог капацитета у пружању стручне подршке запосленима подизањем њиховог нивоа знања о важећој законској регулативи, као и нивоа њихове свести о етици и етичким начелима.

            Комора је од свог оснивања до данас променила више локација. Прва се налазила у Змај Јовиној улици у Београду (садашња Кнегиње Љубице), где је Комори дат простор у закуп од савезних органа тадашње СРЈ. У том простору Комора је била свега две године, а зграда у којој се налазило седиште Коморе данас припада Заводу за интелектуалну својину.

            Након 1999. године седиште Коморе се сели у улицу Дечанска 8A, у простор закупљен најпре од савезних, а затим од републичких органа, тачније од Управе за заједничке послове. У том простору се Комора налазила све до пресељења, маја 2014. године, када је Одлуком Скупштине Фармацеутске коморе Србије купљен простор за седиште централе Коморе и огранака. Од тада се Комора налази у Мутаповој 25 на Врачару, у непосредној близини Храма Светог Саве.

Фармацеутска комора Србије

Пронађи саветника!


Warning: Undefined property: stdClass::$description in /www/webvol34/vb/vuoldj5fz724kmo/farmkom.rs/public_html/inc/components/inc-zasto-mi.php on line 10
Саветник за антибиотике
Саветник за дијабетес
Саветник за астму
Саветник за PostCovid
Саветник за вакцинацију
Саветник за хипертензију
Саветник за новоуведени лек
Пронађи саветникаФармацеутска комора
920
Укупан број саветника
527
Број апотека са саветницима
146
Број градова/места
76932
Број пружених услуга
Фармацеутска комора | Пронађи саветника!

Огранци коморе

Огранак Београд

Секретар: Светлана Соларов, маг. фарм.
Адреса: Мутапова 25, 11118 Београд
Телефон: +381 11 770 09 50
E-mail: ogranakbeograd@farmkom.rs

Огранак Војводина

Секретар: Андреја Матијашевић, маг. фарм.
Адреса: Хајдук Вељкова 11 II Спрат / 204, 21000 Нови Сад
Телефон: +381 21 661 88 33
E-mail: ogranakvojvodina@farmkom.rs

Ниш са КиМ

Секретар: Александра Окичић Милошевић, дипл. екон.
Адреса: Зеленгорска 4, локал L2, 18000 Ниш
Телефон: +381 18 295 565
E-mail: ogranaknis@farmkom.rs

Огранак Крагујевац

Секретар: Снежана Нишавић, дипл.правник 
Адреса: Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, 34000 Крагујевац
Телефон: +381 34 639 12 00
E-mail: ogranakkragujevac@farmkom.rs