Лиценцни испит

 

Магистар фармације, односно дипломирани фармацеут који не испуњава услове за обнову лиценце, дужан је да 60 дана пре истека лиценцног периода поднесе захтев за полагање лиценцног испита. Захтев за издавање лиценце подноси се преко надлежног огранка Коморе.

Захтев у папирној форми можете преузети ОВДЕ и са доле наведном документацијом поднети лично или путем поште на адресу:  

 • Огранак Београд - Београд, Мутапова 25, пон.-пет. од 8-16 ч;
 • Огранак Војводина - Нови Сад, Хајдук Вељкова 11 II / 204, пон.-пет. од 8-16 ч;
 • Огранак Крагујевац - Крагујевац, Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, пон.-пет. од 8-16 ч;
 • Огранак Ниш са КиМ - Ниш, Зеленгорска 4, локал L2, пон.-пет. од 8-16 ч;

ФИНАНСИЈСКИ ИЗДАЦИ: Плаћање можете обавити на вама погодан начин, путем електронског банкарства или уплатнице/налога за пренос.

 • Уплату извршити на рачун Фармацеутске коморе Србије 325-9500900015066-04;
 • Сврха уплате:Надокнада за полагање лиценцног испита;
 • Износ: 30.000 динара;
 • Модел: Не уписује се;
 • Позив на број: ЈМБГ

ТЕРМИНИ I ПРОГРАМ ПОЛАГАЊА ЛИЦЕНЦНОГ ИСПИТА

 • Наредни термин за полагање лиценцног испита је 17.04.2024. године у 12 часова.  
 • Испитни програм за полагање лиценцног испита:
  1. Фармацеутска услуга, предуслов за повећање степена адхеренце код пацијената на терапији антибиотицима
  2. Интеракције лекова
  3. Фармакотерапија хроничне опструкцијске болести и астма
  4. Алергијски ринитис
  5. Дијабетес мелитус – лечење и употреба инсулина, исхрана, побољшање квалитета живота

Упутство о поступку полагања лиценцног испита можете преузети ОВДЕ

ВАЖНА ОБАВЕШТЕЊА:

 • Лиценцни испит се полаже писмено. Изузетно, Комисија може из оправданих разлога омогућити и усмено полагање испита.
 • Накнаду за полагање лиценцног испита утврђује Скупштина Коморе. Накнаду из става 1. овог члана уплаћује кандидат на текући рачун Коморе. Кандидат је у обавези да доказ о извршеној уплати достави Комори најкасније 7 дана пре датума одржавања лиценцног испита.
 • Уколико кандидат из оправданих разлога не приступи полагању лиценцног испита, има право на повраћај новца уплаћеног на име накнаде за полагање лиценцног испита. О разлозима кандидат је дужан да писмено обавести Комору најмање 24 сата пре времена утвђеног за почетак испита, која о томе обавештава Комисију за полагање лиценцног испита. Кандидат који из неоправданих разлога не приступи полагању лиценцног испита или не обавести Комору у року из претходног става, губи право на повраћај новца уплаћеног на име накнаде за полагање лиценцног испита. Оправданост разлога утврђује Комисија за полагање лиценцног испита. Одлуку о враћању трошкова доноси директор Коморе на предлог Комисије.

 

Фармацеутска комора Србије

Пронађи саветника!


Warning: Undefined property: stdClass::$description in /www/webvol34/vb/vuoldj5fz724kmo/farmkom.rs/public_html/inc/components/inc-zasto-mi.php on line 10
Саветник за антибиотике
Саветник за дијабетес
Саветник за астму
Саветник за PostCovid
Саветник за вакцинацију
Саветник за хипертензију
Саветник за новоуведени лек
Пронађи саветникаФармацеутска комора
887
Укупан број саветника
527
Број апотека са саветницима
146
Број градова/места
53475
Број пружених услуга
Фармацеутска комора | Пронађи саветника!

Огранци коморе

Огранак Београд

Секретар: Светлана Соларов, маг. фарм.
Адреса: Мутапова 25, 11118 Београд
Телефон: +381 11 770 09 50
E-mail: ogranakbeograd@farmkom.rs

Огранак Војводина

Секретар: Андреја Матијашевић, маг. фарм.
Адреса: Хајдук Вељкова 11 II Спрат / 204, 21000 Нови Сад
Телефон: +381 21 661 88 33
E-mail: ogranakvojvodina@farmkom.rs

Ниш са КиМ

Секретар: Александра Окичић Милошевић, дипл. екон.
Адреса: Зеленгорска 4, локал L2, 18000 Ниш
Телефон: +381 18 295 565
E-mail: ogranaknis@farmkom.rs

Огранак Крагујевац

Секретар: Снежана Нишавић, дипл.правник 
Адреса: Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, 34000 Крагујевац
Телефон: +381 34 639 12 00
E-mail: ogranakkragujevac@farmkom.rs