Акредитација програма КЕ

Претходни поступак процене квалитета континуиране едукације здравствених радника врши надлежна комора здравствених радника, изузев програма континуиране едукације из области комплементарне медицине за који процену квалитета врши републичка стручна комисија за комплементарну медицину, као и програма континуиране едукације који обавља надлежна комора, односно Министарство, за које процену квалитета врши Здравствени савет.

Сви заинтересовани субјекти који могу спроводити поступак континуиране здравствених радника према Правилнику о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике, "Службени Гласник РС", бр. 17/2022 (Правилник можете погледати ОВДЕ) треба да доставе поштом своје предлоге програма КЕ надлежној комори здравствених радника. 

Фармацеутској комори Србије предлози програма КЕ подносе се лично или путем поште на адресу: Београд, Мутапова 25; пон.-пет. од 8 до 16 часова. 

Предлози се подносе у терминима који су одређени ЈАВНИМ ПОЗИВОМ Здравственог савета Србије који можете погледати ОВДЕ

Потребна документација

Фармацеутска комора Србије ће у току претходног поступка процене квалитета континуиране едукације здравствених радника, разматрати само комплетне предлоге програма континуиране едукације, који обухватају:

  • Попуњену "Пријаву за акредитацију програма континуиране едукације" која се може преузети са веб странице Здравственог савета (ОВДЕ). У пријави мора да буде наведен тачан датум извођења КЕ, а у случају промене термина организатор је дужан да о томе обавести надлежну комору најкасније седам дана пре извођења КЕ.
  • "Пријава за акредитацију програма континуиране едукације" мора да буде потписана и печатом оверена од стране организатора КЕ.
  • Сажетак програма едукације дужине до 500 речи, са максимално 5 референци.
  • Програм КЕ мора да садржи сатницу, теме и предаваче.
  • Кратке биографије предавача, са подацима о њиховим квалификацијама/искуству за спровођење предложеног едукативног програма (у формату датом на веб страници Здравственог савета Србије ОВДЕ). Довољан је електронски потпис предавача на датом формулару.
  • Потписом и печатом оверену одлуку органа надлежног за рецензирање (контролу квалитета) програма КЕ у оквиру установе/удружења предлагача којом се потврђује да је пријављени програм КЕ одобрен и рецензиран. Предавач/организатор КЕ не може да буде рецезент свог сопственог програма КЕ.
  • Свако удружење које акредитује програм КЕ дужно је да достави фотокопију решења о регистрацији од стране Агенције за привредне регистре.
  • Потврда о интелектуалној својини, потписом и печатом оверена од стране организатора програма континуиране едукације. 

Организатор акредитованог програма мора да обезбеди ораганизационо-техничке услове за успешно спровођење програма континуиране едукације, односно да има развијен систем евиденције присуствовања, систем провере знања (за курсеве односно семинаре), систем евалуације организованог скупа (осим за стручне састанке), систем за чување документације, као и друге услове који су од значаја за акредитацију програма.

Фармацеутска комора Србије

Пронађи саветника!


Warning: Undefined property: stdClass::$description in /www/webvol34/vb/vuoldj5fz724kmo/farmkom.rs/public_html/inc/components/inc-zasto-mi.php on line 10

Deprecated: preg_replace_callback(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /www/webvol34/vb/vuoldj5fz724kmo/farmkom.rs/public_html/system/core/init.php on line 92
Саветник за антибиотике
Саветник за дијабетес
Саветник за астму
Саветник за PostCovid
Саветник за ХПВ
Пронађи саветникаФармацеутска комора
816
Укупан број саветника
1k+
Број апотека са саветницима
119
Број градова/места
41231
Број пружених услуга
Фармацеутска комора | Пронађи саветника!

Огранци коморе

Огранак Београд

Секретар: Светлана Соларов, маг. фарм.
Адреса: Мутапова 25, 11118 Београд
Телефон: +381 11 770 09 50
E-mail: ogranakbeograd@farmkom.rs

Огранак Војводина

Секретар: Андреја Матијашевић, маг. фарм.
Адреса: Хајдук Вељкова 11 II Спрат / 204, 21000 Нови Сад
Телефон: +381 21 661 88 33
E-mail: ogranakvojvodina@farmkom.rs

Ниш са КиМ

Секретар: Александра Окичић Милошевић, дипл. екон.
Адреса: Зеленгорска 4, локал L2, 18000 Ниш
Телефон: +381 18 295 565
E-mail: ogranaknis@farmkom.rs

Огранак Крагујевац

Секретар: Снежана Нишавић, дипл.правник 
Адреса: Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, 34000 Крагујевац
Телефон: +381 34 639 12 00
E-mail: ogranakkragujevac@farmkom.rs