Регистар фармацеута

ID Ime Prezime Broj licence Datum izdavanja licence Datum važenja licence Specijalizacija Ogranak
00010 Anđelka Molerović 2090 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Beograd
00012 Lidija Radović 2792 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00013 Nenad Radović 2790 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutski menadžment i marketing Kragujevac
00014 Silvana Spajić 2824 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00015 Marija Mirković 2791 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00020 Dragana Bajić 307 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00021 Svetlana Jovović 32 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00024 Jelena Đurović 34 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi Vojvodina
00025 Dragana Đukanović-Bilenjkij 114 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00026 Ruža Tomović 1086 08.04.2024 08.04.2025 - Kragujevac
00027 Ivana Milosavljević 1085 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00029 Violeta Brković 1098 01.01.2023 01.01.2030 Specijalista farmacije Kragujevac
00033 Snežana Mijailović-Begović 1187 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00035 Vesna Jovanović 62 03.10.2023 03.10.2030 - Vojvodina
00036 Marija Kanjo-Kaić 60 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00037 Tanja Babović 2590 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00038 Gordana Simić 2167 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Beograd
00041 Anica Eškenazi-Čeković 1276 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00042 Nataša Dabić 1257 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00046 Biljana Cibrev 2781 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00047 Mirjana Puzić 1286 01.01.2023 01.01.2030 Specijalista menadžer-Megatrend Beograd
00049 Vesna Nedović 1260 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00055 Ljiljana Vardić 1271 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00056 Novka Živoder 1270 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00057 Vesna Sretenović 1268 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00059 Ivana Spasojević 1265 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00060 Ruža Vujović 1266 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00061 Jelena Dolović 1285 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00062 Nedeljka Radosavljević 1281 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00063 Ljiljana Marković 1279 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00065 Nevena Stoimenov 1277 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00066 Vesna Luković 1269 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00067 Marija Ćosić 2758 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00068 Sanja Simović 1278 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00069 Aleksandra Pavlović 1261 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00070 Biljana Ćirović 1262 01.01.2023 01.01.2030 Ispitivanje i kontrola lekova Kragujevac
00071 Danka Milosavljević 1267 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00072 Marina Marić 1273 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00073 Olgica Jeremić 1259 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00074 Vanja Nikolić 1256 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00075 Dragana Dimitrijević 1255 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00076 Marija Dabović 1254 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Kragujevac
00077 Marijana Filipović 1253 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00079 Dragana Pajić Živković 1258 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00083 Biljana Kostić 1331 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00084 Tatjana Živić 3628 18.06.2023 18.06.2030 - Niš sa KiM
00086 Bojana Stanić 1728 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00087 Dragana Pandurević 1871 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00091 Branka Mušikić 1568 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00095 Tanja Ilić 1610 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00097 Miloslav Halaj 95 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00098 Jadranka Durlević 29 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00101 Emina Zdravković 2268 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00102 Svetlana Hrgić 2947 01.01.2023 01.01.2030 Klinička farmacija Vojvodina
00103 Slađana Pajić 1006 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00106 Mirjana Milanović 1721 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00107 Ksenija Gaćeša Kvrgić 283 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00108 Verica Grujić 1717 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00109 Sanja Đogo 3341 06.01.2023 06.01.2030 - Vojvodina
00110 Snježana Matić 1395 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00114 Jasna Kovačević 1786 08.06.2023 08.06.2030 - Beograd
00121 Verica Simić 999 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00122 Danijela Milosavljević 1020 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00123 Dragana Filipović 993 01.01.2023 01.01.2030 Ispitivanje i kontrola lekova Kragujevac
00124 Jovanka Ivanović 1033 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00125 Jelena Trifunović 994 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Kragujevac
00126 Marija Bogdanović 1052 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00127 Ivana Trifunović 995 01.01.2023 01.01.2030 Klinička farmacija Kragujevac
00128 Ivana Mitrović 2848 29.03.2023 29.03.2030 - Kragujevac
00129 Snežana Zakošek 1037 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska informatika Kragujevac
00130 Jasmina Milovanović 1019 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutski menadžment i marketing Kragujevac
00131 Sonja Milivojević 1021 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00132 Sonja Šinik 991 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00133 Sunčica Stević 1000 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Kragujevac
00135 Marijana Luković 1314 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00136 Vilmica Vučković 1047 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00139 Danijela Dobrosavljević 1045 01.01.2023 01.01.2030 Specijalista farmacije Kragujevac
00141 Radmila Ranković 1004 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00142 Julijana Ivanović 1035 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Kragujevac
00143 Saša Petrović 1007 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Kragujevac
00144 Rozi Milovanović 1018 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00145 Jelena Simonić 1003 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00146 Vesna Petrović 1011 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00147 Jasminka Begović 1054 01.01.2023 01.01.2030 Specijalista farmacije Kragujevac
00148 Aleksandar Šinik 989 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Kragujevac
00153 Mira Lukić 1024 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00154 Tomislavka Todorović 996 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00155 Radiša Životić 1036 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00156 Dragana Ivanović 1034 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00157 Olivera Damnjanović 1044 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00158 Bojana Miljković 1016 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00159 Gorica Tomić 997 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00160 Dragana Branković-Minčić 718 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutski menadžment i marketing Niš sa KiM
00161 Marija Milivojević 711 01.01.2023 01.01.2030 Specijalista farmacije Niš sa KiM
00162 Suzana Marinković 713 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska informatika Niš sa KiM
00164 Vesna Ilić 709 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00165 Aleksandra Mladenović 708 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00166 Ivana Urošević 714 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00167 Ivana Jovičić 697 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Niš sa KiM
00168 Violeta Mitić 696 01.01.2023 01.01.2030 Ispitivanje i kontrola lekova Niš sa KiM
00169 Anđelija Glavonić 695 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Niš sa KiM
00171 Olivera Azdejković 717 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00172 Branimirka Tadić 692 02.01.2024 02.01.2025 - Niš sa KiM
00175 Zorana Milovanović 705 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00176 Ljiljana Pavlović 703 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Niš sa KiM
00178 Marija Milutinović 706 01.01.2023 01.01.2030 Specijalista farmacije Niš sa KiM
00180 Nevenka Stojinović 699 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00183 Zoran Vučetić 967 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00184 Marija Jovanović 959 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00185 Milutin Božović 968 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00187 Aleksandra Jovanović 960 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00188 Svetlana Dmitrović 963 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00189 Zorica Veljković 965 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00190 Nada Gagričić 962 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00191 Ruška Matijević 1732 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00194 Nada Vučenović 89 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00196 Tatjana Krtolica 79 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00200 Gordana Vučković 1595 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00202 Ljiljana Mijailović 1668 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00203 Cvetanka Arsić 1979 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00205 Svetlana Romić 2094 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00206 Nevenka Kljaić 2294 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00207 Irena Katanić-Ilić 2017 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00211 Snežana Milićević 1778 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00216 Željka Mitrović 1569 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Beograd
00217 Marija Bajčić 1536 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Beograd
00218 Radoslav Marić 1722 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Beograd
00219 Olivera Milošević 1724 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00222 Jasmina Zečević 2518 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska informatika Beograd
00223 Radmila Martinović 2271 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00224 Nataša Živanović 2394 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Beograd
00225 Radmila Vladisavljević 1673 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00228 Nedeljka Novaković 2435 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska informatika Beograd
00230 Katica Macić 553 02.01.2024 02.01.2025 - Niš sa KiM
00231 Amelija Pavlov 673 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00232 Marija Tojzan 96 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00235 Goran Kvrgić 330 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00236 Gordana Kostić 1102 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00238 Ljubica Bijanić 1499 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00240 Lidija Božović 1458 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00241 Ljiljana Viktorović 1455 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00242 Tatjana Vilotijević 1463 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00243 Olivera Vuković 1471 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00244 Dragica Vukojević 1500 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00245 Vesna Nikolić 1464 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Kragujevac
00246 Snežana Grujičić 1507 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00248 Marijana Majstorović 1483 01.01.2023 01.01.2030 Kozmetologija Kragujevac
00249 Gordana Đorđević 1486 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00250 Dragana Zečević 1489 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00251 Snežana Ilić 1469 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00252 Jelena Đorđević 1504 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Kragujevac
00254 Ana Jeremić 1457 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00255 Slavica Jovanović 1465 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Kragujevac
00256 Gorica Knežević 1501 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Kragujevac
00257 Zorica Knežević 1496 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00258 Marina Kosovac 1492 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00260 Desimirka Krčak 1503 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00262 Svetlana Maksimović 1479 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00265 Golubica Marković 1506 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00266 Jelena Luković 1494 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00267 Marija Miletić 1497 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00268 Marijana Milinković 1491 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00269 Nevenka Milovanović 1461 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00270 Dragana Milutinović 1477 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00271 Ana Divac 1475 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00274 Biserka Nikolić 1472 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00278 Olivera Petrović 1502 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi Beograd
00280 Žaklina Popović 1466 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00281 Ljiljana Ranitović 1493 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00282 Olivera Salević-Slović 1488 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00283 Tonka Sretović 1470 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00285 Lidija Torlaković 1476 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Kragujevac
00287 Biljana Manojlović 1544 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Beograd
00289 Zorica Mićović 1900 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00290 Slađana Marinković 1630 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00291 Ljiljana Šegović 823 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00295 Zorana Zrnić 147 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00302 Vidosava Perić 146 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00303 Marija Lipovan 41 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00304 Dragana Bakovljev 148 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00305 Ružica Arsenov 152 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00306 Nevena Nikolić 1860 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00308 Snežana Janković 738 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Niš sa KiM
00309 Sofija Mladenović 741 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00310 Dragana Perić 742 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00311 Jasminka Ilić 731 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi Niš sa KiM
00312 Martika Ivković 736 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00313 Ankica Vulović 740 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00314 Tatjana Đorđević 737 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00317 Žaklina Marjanović 732 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00318 Zorica Jugović 728 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Niš sa KiM
00319 Ana Stanojević 729 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00320 Lela Radaković 726 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00322 Biljana Radulović Soleša 725 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Niš sa KiM
00323 Nataša Petrović 724 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Niš sa KiM
00324 Zorica Spasić 722 01.01.2023 01.01.2030 Specijalista farmacije Niš sa KiM
00325 Slađana Jevremović 719 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00327 Milena Kostić 735 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00331 Irena Aleksić 733 01.01.2023 01.01.2030 Kozmetologija Niš sa KiM
00333 Dragana Jovanović 720 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00334 Slađana Filipović 730 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00337 Ivana Opačina 1563 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00339 Mirjana Gajić-Jovanović 1780 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00344 Biljana Kuzmanović 1615 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Beograd
00345 Milena Letunica-Popović 2304 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00347 Tanja Jovanov 413 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00348 Ana Pečarević 1561 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00351 Vesna Radenković 1762 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00354 Milena Lazović 1867 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00355 Milica Pešić Ivanović 749 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Niš sa KiM
00356 Milovan Veljković 582 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00358 Snežana Mitić 3582 08.01.2023 08.01.2030 Farmaceutska tehnologija Niš sa KiM
00361 Ivana Kostić 7522 14.08.2022 14.08.2029 Farmakoterapija Niš sa KiM
00362 Tatjana Šubarević 586 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00364 Danijela Marjanović 578 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00365 Suzana Spasić 579 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00366 Slađana Antanasijević 583 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00368 Jelena Nocić 580 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00369 Danijela Popović 3928 15.01.2024 15.01.2031 - Niš sa KiM
00370 Aleksandar Pocevski 661 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00372 Lidija Jovanović 598 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00374 Aleksandra Veličković 852 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00375 Olivera Grigorov 572 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00377 Zoran Marković 562 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00379 Milena Pavlović 1853 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00381 Ankica Nikitović 1966 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00385 Ankica Marijanović 1627 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00387 Snežana Pantelić-Živanović 2467 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00388 Tatjana Milojević 11141 21.11.2022 21.11.2029 - Vojvodina
00389 Sanja Petrić 3301 01.06.2023 01.06.2030 - Beograd
00397 Gordana Ksionžik 220 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Vojvodina
00400 Slađana Tomić-Gostojić 217 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Vojvodina
00401 Đeneta Stevanović 206 01.01.2023 01.01.2030 Ispitivanje i kontrola lekova Vojvodina
00402 Edit Fuks-Hodi 185 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00405 Slavica Priljeva 222 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00406 Nadica Kovač 203 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00408 Sonja Juhas 218 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00410 Ljubica Mihajlov 227 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00411 Ana Kiš-Sakal 221 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00412 Ivanka Mirčov 226 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00415 Branislava Pozojević 208 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00420 Snežana Cvijanović 216 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00422 Finica Keči 188 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00423 Branislava Ilijin 212 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00424 Živana Novaković 213 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00425 Aleksandra Đurić 219 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00426 Aleksandra Jović 193 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00427 Kamelia Šoštarić 200 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00428 Biljana Blanuša 190 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00431 Bojana Dželetović 205 01.01.2023 01.01.2030 Ispitivanje i kontrola lekova Vojvodina
00433 Ljubica Radoš 198 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutski menadžment i marketing Vojvodina
00436 Silvana Đivuljskij 3 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi Vojvodina
00437 Nataša Karakabakov 3195 01.06.2023 01.06.2030 - Beograd
00440 Snežana Veljović 2411 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00443 Katarina Erović 2103 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00444 Zagorka Matić 1589 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Beograd
00445 Karmela Stošić 1757 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00446 Nina Nikodijević 1756 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00450 Slobodan Nikodijević 2433 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Beograd
00453 Zorica Ćirić 1957 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00454 Danijela Rakić 1781 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Beograd
00455 Aleksandra Novokmet 1956 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska informatika Beograd
00456 Biljana Mutavdžić 1591 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00460 Lidija Kostić 1967 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00461 Vesna Čekanović 1577 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00465 Ljiljana Bogdanović Grković 1923 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00466 Vojkan Bekrić 874 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00469 Jasmina Banjac 2589 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Beograd
00471 Danijela Marković 2267 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00474 Snežana Nikolić 2091 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00475 Aleksandra Anđelković 2004 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00476 Snežana Mikin 2285 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00477 Ivana Petković 3224 01.06.2023 01.06.2030 - Beograd
00479 Nela Kurčubić 1919 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00480 Nataša Damnjanović Nikolić 2496 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00481 Snežana Rajković 2116 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00484 Marina Momčilović 3055 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00485 Vesna Stefanović 3059 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00486 Ivana Argirović 3057 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00488 Srđan Nedeljković 1935 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00489 Marina Korica 1922 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00494 Ljubisav Mišić 3043 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00495 Mirjana Palibrk 689 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00496 Miloš Obradović 648 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutski menadžment i marketing Beograd
00497 Tatjana Bacić 608 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi Niš sa KiM
00500 Jelena Mićanović 607 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00501 Ivana Milanović 606 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Niš sa KiM
00502 Dragana Jovanović 612 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00504 Danijela Stefanović 631 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00505 Milan Radović 633 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00507 Vesna Petronijević 683 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00508 Marija Rakić-Panić 685 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Niš sa KiM
00510 Snežana Topličanin 635 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00511 Dragana Đoković 638 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00513 Vesna Marković 634 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00514 Snežana Šiljić 3136 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00515 Jelena Milosavljević 605 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00517 Jelica Partonjić 646 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00519 Biljana Radovanović 630 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Beograd
00521 Vesna Petković 625 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00523 Nada Radivojević 626 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00524 Gordana Stamenković 682 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00525 Vladimir Ružić 684 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00527 Vesna Lazarević 681 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00528 Biljana Simić 614 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00529 Gorica Vuković 615 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00530 Zoran Zbiljić 616 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00533 Svetlana Lazarević 621 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00534 Aleksandra Katić 624 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00536 Slađana Moskovljević-Živković 622 01.01.2023 01.01.2030 Medicinska biohemija Niš sa KiM
00537 Gordana Tomić 604 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00540 Milena Blagojević 636 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00541 Snežana Petrović 637 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00543 Nataša Čobeljić 642 01.01.2023 01.01.2030 Ispitivanje i kontrola lekova Niš sa KiM
00546 Anđelka Miladinović 611 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00549 Jasmina Manić 591 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00550 Nevenka Krstić 872 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00551 Sunčica Vasov 816 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00552 Galja Veličković 3025 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00553 Ivan Filipović 776 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00556 Ana Pavlović 880 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00557 Natalija Stanković 3101 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00558 Tanja Arsić 658 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutski menadžment i marketing Niš sa KiM
00559 Olivera Aranđelović 795 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00561 Dejan Đorđević 864 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00562 Olgica Žikić 820 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00565 Vesna Veljković 576 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Niš sa KiM
00566 Tanja Milanović 837 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00567 Slavica Tomić 546 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00573 Jasmina Nušić 566 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00576 Biljana Vukić 751 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00577 Aleksandra Marković 3495 01.06.2023 01.06.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Niš sa KiM
00578 Marija Vasiljković 757 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00579 Jasmina Vladimirović 764 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00581 Ljiljana Avramović 834 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00583 Ivana Stanković 592 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00584 Mirjana Đorđević 818 01.01.2023 01.01.2030 Toksikološka hemija Niš sa KiM
00585 Mirjana Antić-Marković 4408 19.11.2017 18.11.2024 Farmaceutska tehnologija Niš sa KiM
00586 Aleksandra Stojković 766 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00587 Tatjana Crnjanski 3747 01.10.2023 01.10.2030 Farmaceutski menadžment i marketing Vojvodina
00588 Vesna Ilijev 530 01.01.2023 01.01.2030 Ispitivanje i kontrola lekova Niš sa KiM
00590 Gabrijela Merdović 817 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00591 Gordana Ristić 819 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00593 Vesna Stojiljković 760 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00594 Desanka Nikolić 4760 01.06.2018 31.05.2025 Farmaceutska informatika Niš sa KiM
00595 Marija Petrović 589 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00597 Marijana Milivojević 797 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00601 Vera Jovanović 564 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00602 Biljana Kodela 3035 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Niš sa KiM
00603 Violeta Gocić 836 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00604 Jasmina Jevtić-Ranđelović 822 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Niš sa KiM
00606 Ljiljana Tričković 678 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00607 Ivana Živadinović 873 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00608 Gordana Milićević 3032 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00609 Nela Krstić 861 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00610 Lidija Bojović 811 01.01.2023 01.01.2030 Kozmetologija Niš sa KiM
00611 Jelena Anđelković 603 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00612 Ivana Novaković 865 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Niš sa KiM
00613 Miomir Trifunović 666 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00614 Danijela Milićević 544 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00615 Tatjana Gligorović 575 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00616 Božidarka Anastasov 763 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00617 Jelena Mikić 570 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00618 Jasna Stevanović 3829 10.11.2023 10.11.2030 - Niš sa KiM
00619 Dragana Đelić 835 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00621 Dragana Đorđević 796 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00623 Violeta Popović 813 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00624 Ivana Petković 809 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00626 Tanja Radojković 752 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00627 Marija Ristić 790 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Niš sa KiM
00628 Maja Mikašinović 3560 01.06.2023 01.06.2030 - Niš sa KiM
00633 Dragana Denić 574 01.01.2023 01.01.2030 Kozmetologija Niš sa KiM
00634 Marija Kostić-Anđelković 745 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00635 Marija Jakovljević 547 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00636 Aleksandar Pejić 665 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00637 Dragana Petrović 2081 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00640 Ivana Stojković 3063 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00641 Marija Lukić 2491 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00642 Julijana Šarčević 164 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00643 Ana Budinčević 167 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00644 Gordana Aleksić 333 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00646 Jasna Čolić 394 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi Vojvodina
00649 Biljana Vićovac 1521 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00651 Aleksandra Molerović 1751 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00652 Aleksandra Bukva 2462 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Beograd
00653 Ivana Pavlović 755 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00654 Aleksandra Stojanović 893 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutski menadžment i marketing Beograd
00656 Spomenka Jović 896 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00657 Vesna Lepojević 649 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00658 Slavica Ilić 2111 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00660 Jelena Gojković 1672 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00662 Dragana Stanković 2465 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00665 Gordana Milić 2513 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00667 Tatjana Piper 2280 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00668 Vedrana Bojić 2517 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska informatika Beograd
00669 Aleksandra Aranđelović 1885 01.01.2023 01.01.2030 Ispitivanje i kontrola lekova Beograd
00671 Mirjana Živanović 2494 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00675 Aleksandra Dimitrijević 1750 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00678 Suzana Ostojić 1779 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00679 Jagoda Bogosavljević 2447 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00683 Jelena Ranđić 1927 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00684 Bojana Vučelić 2014 01.01.2023 01.01.2030 Kozmetologija Beograd
00685 Mirjana Maksimović 2387 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Beograd
00686 Slobodanka Đerovski 2278 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00690 Slavica Jeremić 4250 16.08.2017 15.08.2024 Farmaceutska informatika Beograd
00693 Jasmina Stanković 2039 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00694 Vera Mioković 2022 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00695 Sonja Đurković 2300 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00697 Biljana Đačić 1908 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00699 Ljiljana Đaković 1617 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Beograd
00700 Ana Đorđević 3065 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00704 Maja Nišavić 2838 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00705 Tatjana Stojković 1539 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00706 Jasmina Drašković 2679 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Beograd
00712 Olivera Plazinić 2137 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00717 Aleksandra Radović 1534 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00720 Jelena Relić 1863 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00721 Milijana Rebić 1664 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00723 Marija Alimpić 2674 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00728 Danijela Stamenković 3074 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00729 Sanja Cvetanović 3060 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00731 Stanojka Perić 3083 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00733 Katerina Angelovska 2101 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00736 Olivera Milojić 2031 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00737 Olivera Nikolić 1941 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00738 Hadži-Miodrag Protić 878 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00740 Snežana Stanojković 3081 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00741 Snežana Tomić 3066 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00743 Snežana Milojković 3061 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00744 Sunčica Ristović 3096 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00745 Jelena Stojanović 792 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00747 Tamara Pavlović 3072 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00749 Jelena Hrelja 1907 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00751 Vesna Đurašković 1943 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00752 Slađana Topalov 1556 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00754 Nela Komatović-Poljaković 435 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Vojvodina
00755 Dora Cindrić-Augustinov 434 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00756 Olivera Cvetković 2414 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00757 Anja Stanojlović 1519 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00758 Aleksandra Damnjanović 2364 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00759 Bosiljka Aranđelović 2365 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00760 Gordana Marković-Potpara 2015 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00761 Jelica Janković Ristić 2117 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00762 Ivana Kocić 3082 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00763 Dragoslav Petronijević 2397 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00764 Jelena Nedeljković 3663 30.06.2023 30.06.2030 - Beograd
00765 Slavica Glavić 268 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00767 Marija Petrović 2295 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00768 Maja Mitić 2324 01.01.2023 01.01.2030 Kozmetologija Beograd
00771 Radmila Krstić 2691 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00772 Mirjana Antunović 2516 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Kragujevac
00776 Aleksandra Živanović 1700 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00778 Nataša Stefanović Milošević 2007 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Beograd
00783 Svetlana Šarenac 1695 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00785 Mirjana Bojanović 2403 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00786 Danilka Zvekić-Popović 177 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00790 Gordana Makević 1224 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00792 Gabriela Jelovac Bakić 108 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00793 Jelena Jarić 2966 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00795 Marija Orlić 1562 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00799 Violeta Milovanović 1730 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00800 Snježana Kilibarda 2585 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00804 Stojanka Bujak 1680 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00805 Jelica Popović 260 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00807 Vlatka Krezović-Pecelj 331 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00808 Stanislavka Stanković 3105 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00809 Ljiljana Spasojević 1862 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00810 Gordana Spasojević 2456 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00811 Vesna Maslarević 1122 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00813 Milena Božić 291 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00814 Ljiljana Grujović Marković 1682 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00815 Milanka Babić 1373 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00817 Dragana Živković 2043 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00818 Snežana Đorđević 161 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00820 Aleksandra Nikolić 1878 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00822 Ružica Ilić 830 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00823 Nataša Kuzmanović 1865 10.03.2023 10.03.2030 - Beograd
00824 Dušanka Smiljanić 2115 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00825 Dušica Ćuković 1082 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00826 Snežana Dedić 1649 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00827 Tatjana Mijailović 1355 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00829 Sanja Nestorović 313 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00830 Tamara Miladinović 1015 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutski menadžment i marketing Beograd
00832 Ivana Kolarević 895 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00833 Biljana Popović 2459 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00835 Jadranka Smilevski 2372 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00836 Ajša Dervišević 980 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00843 Danijela Manić 1480 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00846 Otilija Balaž 168 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00847 Nataša Halupka 36 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00848 Sonja Ilić 1299 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00849 Jugoslav Ilić 3050 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00850 Biserka Nikolić 3053 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00851 Ivana Filipović 1537 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00852 Branka Đerković 1851 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00853 Siniša Radojković 1924 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00854 Valentina Višnjevski Pavela 432 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi Vojvodina
00855 Aleksandra Ćeramilac-Krstić 1578 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00856 Aleksandra Milošević 2409 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00857 Sanja Milovanović 1149 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00859 Edit Menjhart-Domanj 27 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00860 Jasna Dragićević-Veđić 1850 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00861 Mirjana Janjić 978 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00863 Anka Činčurak 2963 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00865 Nevena Petrović 382 01.01.2023 01.01.2030 Klinička farmacija Beograd
00866 Sofija Žarković 2130 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00867 Nadežda Mitrović 1629 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00868 Suada Kundaković 977 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00869 Sanela Bosiljčić 2929 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00871 Miroslava Kevenska 453 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00872 Jasmina Spiroski 2834 01.01.2023 01.01.2030 Medicinska biohemija Kragujevac
00876 Maja Spaić 2917 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00877 Irena Cvetkov-Sokolov 808 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00878 Dušan Gajović 1396 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Kragujevac
00879 Angelina Todorov 1793 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00880 Danijela Arsić Tričković 375 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00881 Marina Nišavić 2125 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00883 Mirjana Pavlović 1606 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00884 Vesna Nikolić 1013 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00885 Dušanka Đenadija 180 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00886 Snežana Davidović 2384 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00887 Snježana Lazić 2025 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00892 Svetlana Ristić-Branković 2108 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00893 Slađana Marinković 1127 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00894 Miroslava Kevenski 112 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00895 Jelena Ličanin 1376 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00897 Mila Belostenac 3044 29.03.2023 29.03.2030 - Niš sa KiM
00898 Marta Mojzeš 255 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00900 Valentina Milenković 1307 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00902 Tatjana Kovačić 2946 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00903 Radica Mančić 1725 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00905 Vladimir Drobnjaković 3405 08.11.2023 08.11.2030 - Vojvodina
00908 Gordana Racić 1972 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00909 Stanislava Knežević 277 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00911 Smiljana Jezdić 1388 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00913 Snežana Popović 1069 17.02.2023 17.02.2030 - Kragujevac
00918 Branislava Ivančević 2426 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Beograd
00919 Marina Kovačević 2149 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00920 Julka Vinković 2964 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00921 Slavica Kovačević 1382 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00925 Nenad Cimbaljević 1964 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00926 Svetlana Pavlović 1048 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00928 Jasmina Živković 855 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00930 Suzana Milivojević 1431 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00933 Marija Ivanović 1125 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00934 Olivera Branković 1551 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00935 Vesna Jovanović-Bogdanović 2485 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00936 Jelena Ivanković 2355 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Beograd
00937 Svetlana Stoković 1323 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00939 Olivera Stefanović 1478 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00941 Dragana Jokić 1857 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00943 Ksenija Jevtić 1121 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00945 Milica Kira 2270 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00946 Katarina Milinčić 3700 01.09.2023 01.09.2030 - Beograd
00947 Verica Žilić 385 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00948 Lidija Mladenović 1746 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00949 Svetlana Đokić 910 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00950 Zora Vinčić 342 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00951 Aleksandra Jovanović 532 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00952 Ljiljana Gajić 1060 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00953 Gordana Nikolić 1392 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00955 Ivana Maksimović 1436 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00956 Jasmina Pantić 955 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00958 Smiljana Mijatović-Ivšić 318 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00959 Danka Stanojlović 1057 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00962 Olivera Cemović 2362 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00963 Jelena Miletić 2941 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00964 Gordana Milovanović 1718 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00965 Ibolja Pletikosić-Benak 30 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00967 Dragana Kostin 39 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00968 Ljiljana Marković 2500 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00969 Dragana Dobričić 886 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00974 Marija Raković 2678 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00976 Tatjana Matić 1372 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00977 Dragan Milosavljević 2864 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00978 Aleksandra Lukačević 1403 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00980 Snežana Radojčić 888 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
00982 Dušan Jovčić 536 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
00983 Šefćeta Bilalović 983 29.03.2023 29.03.2030 - Kragujevac
00984 Aleksandra Miljković 463 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00985 Dragana Savić 1796 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00986 Nevena Krstović 1520 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00987 Snežana Perućica 1084 19.04.2023 19.04.2030 - Kragujevac
00991 Valentina Mitova-Bogdanov 2126 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
00993 Nada Vranjković 170 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
00995 Eleonora Mezei 3580 28.06.2023 28.06.2030 - Vojvodina
00999 Vera Đukanović-Georgijević 1223 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01000 Nataša Zakić 103 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Vojvodina
01001 Branka Davitkov 1136 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01002 Katarina Ivković 92 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Vojvodina
01013 Žana Pavlović 526 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01014 Ana Momčilović 105 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Vojvodina
01015 Katarina Sovtić 2318 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01017 Ria Tonkovics Beni 259 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Vojvodina
01019 Aleksandra Brkljač-Vulin 111 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi Vojvodina
01021 Olivera Papić-Vuković 2317 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01022 Kornelija Prole 387 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01024 Mira Stojanović 5087 10.02.2019 09.02.2026 Lekovito bilje Beograd
01025 Ibolja Lalić-Mezeji 280 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01026 Nebojša Aranđelović 1884 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Beograd
01027 Magdolna Utaši 321 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01028 Branka Aranđelović 2654 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska informatika Beograd
01029 Eva Sabo-Nađ 49 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01030 Danijela Tričković 2548 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01032 Biljana Gajić 1688 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01033 Mitar Božović 320 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01034 Tatjana Maravić 4163 15.06.2024 15.06.2031 - Beograd
01035 Melinda Pap 116 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01037 Valerija Kovač Tot 319 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Vojvodina
01040 Branka Kaličanin 1180 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01041 Aleksandra Šukljević 113 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Vojvodina
01043 Verica Melović 1330 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01044 Ana Perišić 1181 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01045 Mehrimana Jović 3636 10.07.2023 10.07.2030 - Niš sa KiM
01046 Svetlana Rabrenović 2439 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01047 Sanja Sudimac 2034 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01048 Nataša Đuričić Minić 2799 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01049 Svetlana Negovanović 894 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01050 Gordana Jelisavčić 2798 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01052 Sretanka Moljević 2800 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01054 Snežana Živanović 2765 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01055 Branka Dragović 2793 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01057 Marijana Sinđić 2774 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoterapija Kragujevac
01058 Jasmina Zlatanović-Ilić 2287 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01059 Zdenka Lazić 1222 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01062 Jelika Jelikić-Todosijević 1986 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01065 Gordana Aksentijević 1968 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01066 Aleksandra Vuković 2450 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01068 Milica Trajkovska 887 01.01.2023 01.01.2030 Kozmetologija Kragujevac
01069 Ana Miholjčić 1422 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01074 Aleksandra Divić 1764 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01077 Euđenija Baloš Brujić 429 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01078 Dubravka Živković 257 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01081 Nada Ninković 2402 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01083 Gordana Spasojević 1418 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01084 Ljiljana Obradović 1427 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01085 Katica Grujin 2943 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01086 Irena Popović 304 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01088 Danijela Novaković 1428 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01091 Željka Popović 327 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01093 Svetlana Blagojević 1925 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01100 Snežana Tričković 2683 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01102 Danijela Stanišić 2348 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Beograd
01105 Bogomir Anđelković 431 02.01.2024 02.01.2025 - Vojvodina
01107 Vesna Piljak 2687 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01108 Maja Đurković 2493 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01109 Marija Rauš Mitrović 2490 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01110 Vesna Marić 2492 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01111 Sonja Mitić 1652 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01112 Suzana Joksimović 2429 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01113 Marina Žiga-Savić 2932 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Vojvodina
01118 Ljiljana Stojadinović 1063 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Kragujevac
01119 Anica Mirković 3347 29.09.2023 29.09.2030 - Vojvodina
01120 Dubravka Vuković 1050 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01123 Melinda Horvat Ardelean 3407 01.06.2023 01.06.2030 - Vojvodina
01124 Miona Radoš 3344 01.06.2023 01.06.2030 - Vojvodina
01125 Hankuša Ukić 971 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01126 Svetlana Mrvić 1111 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01128 Jelena Sekuloski 1516 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Beograd
01130 Tamara Radonjić 3559 01.06.2023 01.06.2030 Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi Vojvodina
01131 Nikola Radunović 2398 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01133 Mira Jovanović 961 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01135 Biljana Boričić 12 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi Vojvodina
01136 Bojana Tomić-Svorcan 1748 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01139 Biljana Radusinović 1091 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01140 Goran Marinković 783 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01145 Ljiljana Ilić 1172 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01146 Slađana Ješić 1387 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01150 Snježana Bosiljčić 985 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01151 Dušica Popović 328 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01152 Vera Totić 1366 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01154 Marijana Čabarkapa 140 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01155 Vesna Radovanović 1079 01.01.2023 01.01.2030 Specijalista farmacije Kragujevac
01157 Vera Brezić 899 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01161 Zoran Vidaković 920 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01163 Bogdana Vidaković 919 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01165 Tamara Petrović 918 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01167 Nebojša Vučković 263 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01168 Sonja Jezdimirović 942 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01169 Sanja Popović 2044 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01171 Branka Hristov 2056 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01172 Vesna Veselinović 2488 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska informatika Beograd
01173 Nataša Rajčić 1665 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01174 Lela Savić 2045 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01177 Mirjana Gajdaš 2504 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Beograd
01178 Bojana Marjanović 1713 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01179 Dragana Popović 1712 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01180 Jasmina Bukvić-Polovina 1640 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01181 Danijela Rogan-Aleksić 2876 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01182 Svetlana Đorović 1292 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01183 Mira Lalić 2985 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01188 Snežana Vidanović 2860 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01192 Katarina Vujić 2803 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01193 Bojana Vasiljević 1128 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01195 Svetlana Petrović 3461 01.06.2023 01.06.2030 - Kragujevac
01196 Aleksandra Dupor Milošević 3293 01.06.2023 01.06.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Beograd
01197 Jelena Bojković 4300 16.11.2017 15.11.2024 - Beograd
01199 Milena Stanković 3886 15.01.2024 15.01.2031 - Beograd
01202 Marija Jovović 1594 01.01.2023 01.01.2030 Ispitivanje i kontrola lekova Beograd
01203 Violeta Arbutina 1657 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01204 Vanja Vuković 1144 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01206 Vesna Bogdanović 2010 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Beograd
01208 Tatjana Žunić 2274 01.01.2023 01.01.2030 Specijalista farmacije Beograd
01210 Nada Šarik-Stojsavljević 2073 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01214 Gordana Zlatarić 1140 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01216 Mirsad Jandrić 1245 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01218 Nada Adžić 2593 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01219 Ružica Stevčić-Bešir 2594 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01221 Milana Petković 232 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01222 Jasmina Mitrović 1913 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01225 Maja Jovanović 2452 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01226 Milija Geratović 1042 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01230 Snežana Bukvić 2395 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01231 Igbala Hanuša 1112 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01233 Saška Kačarević 903 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01234 Verica Lazić 905 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Kragujevac
01235 Vesna Popović 902 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01236 Olivera Jovanović 907 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01237 Danijela Šarac 913 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01238 Anđelka Marković-Jelača 908 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01239 Tamara Pavlović 916 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01240 Saša Bogdanović 915 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01241 Katarina Matić 1156 01.01.2023 01.01.2030 Specijalista farmacije Kragujevac
01242 Vesna Likušić 904 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01243 Aleksandra Maslarević 1335 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01244 Ivana Bogdanović-Vasić 914 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01246 Jelena Milojković 1873 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01247 Jelena Savić 906 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01248 Gordana Tošić 1132 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01249 Vesna Đurkić 909 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01252 Draginja Razić 1133 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01253 Borika Radovanović 1134 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01254 Ivana Vlahović 3056 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01255 Nadežda Putić 454 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01256 Vesna Prvulović 2033 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01257 Jovanka Zečić 1186 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01260 Jelena Grujičić 1137 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01261 Dejana Veljović 596 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01262 Daliborka Jovanović 2768 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Kragujevac
01263 Ivana Cakić-Kukar 784 01.01.2023 01.01.2030 Toksikološka hemija Niš sa KiM
01264 Radica Milošević 3110 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01265 Ljiljana Georgiev 1899 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01266 Sofija Velimirović 396 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01268 Nada Vujčić 1351 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01269 Svetlana Čekerevac 1333 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01272 Dušica Nikolić 2819 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01274 Milanka Milovanović 1634 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01275 Ana Feldi 127 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01278 Tijana Đidić 1896 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01279 Jasna Pavlović 1141 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01280 Aneta Perić 1889 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska informatika Beograd
01284 Milojka Ponjavić 1624 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Beograd
01286 Tatjana Grujić 2099 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01287 Sonja Radojičić 40 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01288 Mirjana Nikolić 1763 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01289 Marijana Nikolić 2611 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01290 Vanjuška Stamenović 2652 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01292 Mirjana Radovanović 2305 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01293 Jasmina Idrizović-Kolarski 63 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01294 Zorica Cvetković 7671 06.11.2022 06.11.2029 Farmaceutska informatika Beograd
01295 Biljana Antonić 883 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01298 Zorica Bezbradica 126 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01300 Jadranka Atlić 1109 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01301 Nataša Radlovački 298 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01306 Ivana Efendić 1804 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01311 Sanda Kolar Kojičić 1065 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutski menadžment i marketing Kragujevac
01312 Verica Lasković 1773 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01315 Marija Zeković 389 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01316 Aleksandra Miklušev 55 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01317 Erika Palinkaš 54 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01322 Jovana Crepulja 3521 01.06.2023 01.06.2030 - Beograd
01323 Hadži Slađana Trifunović 1041 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01324 Predrag Živković 537 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01325 Biljana Vesić-Ponorac 533 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01328 Mila Stanković 1350 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01330 Jelica Kermeci 28 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01331 Aleksandra Pajkić 926 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01341 Vesna Kojić 891 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01344 Slaviša Jorgovanović 3113 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01347 Gordana Petrov 2926 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01349 Zuzana Kulikova 131 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01350 Ana Savić 2668 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01351 Jan Kulik 130 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01352 Svetlana Mileusnić 2312 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01353 Zorica Prokin 2703 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01357 Desanka Jakšić 231 02.01.2024 02.01.2025 - Vojvodina
01359 Jelena Jovelić 225 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01361 Nada Adžić 288 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01362 Siniša Rebuš 233 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01364 Sanja Koritnik 287 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Vojvodina
01367 Marija Pavlović 238 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01368 Đurđica Antić 243 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska informatika Vojvodina
01369 Marina Nedeljković 890 01.01.2023 01.01.2030 Klinička farmacija Beograd
01370 Slavica Matić-Tovarović 1389 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01371 Živka Stefanović 1066 02.01.2024 02.01.2025 - Kragujevac
01373 Snežana Grišić 237 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Vojvodina
01374 Danijela Savičević 230 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01376 Vesna Janković 2129 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Beograd
01377 Ivana Stankulić 698 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01378 Slavka Stojanović 933 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01379 Vera Đakovački 201 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01380 Verica Milković 284 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01382 Nataša Knežević 141 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01383 Jelena Jeremić 691 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01384 Biljana Martinović 1785 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Beograd
01385 Tamara Đorđević 712 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi Niš sa KiM
01386 Sanja Stanojević 702 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01387 Aleksandra Lagundžin 2135 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01389 Maja Ribar 2171 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Beograd
01390 Anđelka Mijatov 2965 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01391 Tatjana Divac 5520 11.12.2019 11.12.2026 Farmaceutska informatika Beograd
01392 Vesna Martinović 391 01.01.2023 01.01.2030 Sanitarna hemija Vojvodina
01393 Aleksandra Tonić-Marković 710 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01395 Ivana Marinović 701 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01397 Tatjana Trandafilović 693 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01399 Vladanka Jovanović 4406 11.10.2017 10.10.2024 Farmaceutska informatika Vojvodina
01401 Irena Asenova 669 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01403 Verica Ćosović 493 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01406 Daniela Cimbaljević 496 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01407 Elvira Marković 466 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01409 Svetlana Radeta 522 01.01.2023 01.01.2030 Lekovito bilje Beograd
01410 Veselinka Đogović 488 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01411 Branko Aleksić 1205 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01414 Nadežda Tomašević 511 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01417 Nataša Jovanović 1199 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01418 Tanja Čočić 494 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01419 Biljana Vojnović 1207 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01421 Snežana Radić 1206 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01423 Mila Ristanović 1219 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01425 Milena Grujić 1208 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01426 Slađana Šimonji 514 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01427 Ljiljana Despotović 1210 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01428 Snežana Antić 503 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01429 Olga Gajić 483 01.01.2023 01.01.2030 Ispitivanje i kontrola lekova Vojvodina
01431 Jasmina Šesto 2961 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01433 Marica Milić 1209 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01434 Altana Lazić 1195 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01435 Branka Mitić 881 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01436 Daliborka Milovanović 1200 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01439 Biljana Obadović 1197 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01440 Svetlana Bošković 2515 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska informatika Beograd
01441 Aleksandra Antonić 1196 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01442 Branislava Marković 2162 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01446 Smilja Matijašević 5177 01.04.2019 31.03.2026 Farmaceutska informatika Beograd
01448 Dragana Aleksić 4115 15.06.2017 14.06.2024 Farmaceutska tehnologija Beograd
01450 Jelena Brusić-Renaud 1891 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska informatika Beograd
01452 Arsenka Žugić 2522 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska informatika Beograd
01453 Biljana Đinđić 3716 01.09.2023 01.09.2030 Farmaceutska informatika Beograd
01454 Vesna Putić 2519 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Beograd
01455 Vesna Negovanović 2626 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska informatika Beograd
01456 Ljubica Momčilović 460 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01458 Nela Barbara Šmit Vitorac 506 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01459 Mirjana Bošković 1887 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Beograd
01460 Eva Madaras 476 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Vojvodina
01461 Aleksandra Dejić Paunović 491 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01463 Slavica Jovanović 1212 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01464 Igor Gajić 484 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Vojvodina
01465 Emina Rajić 521 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Beograd
01466 Slobodanka Simić 1213 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01467 Ljubica Plačkić 502 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01468 Miroslava Lukić 1214 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01469 Gabriela Pakaški 507 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutski menadžment i marketing Vojvodina
01470 Jelisaveta Vićentić 1215 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01473 Milica Ostojić 1217 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01474 Katarina Grujić 1216 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01475 Marina Obradović 457 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01476 Mirjana Živković 1218 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01477 Tanja Sedlan 517 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01478 Dragana Petrović 1204 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01480 Jelena Stojnić 1220 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01481 Aleksandra Sakić 519 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01482 Olivera Marković 1221 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01486 Ljiljana Jovanić 477 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01490 Marija Blažić 470 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01491 Sanja Maksimović 469 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Vojvodina
01492 Tatjana Marković 467 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01493 Jelena Kolarić 475 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01495 Jelena Đukić 487 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutski menadžment i marketing Vojvodina
01498 Dubravka Ciriković 1447 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01499 Marija Dimić 490 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01500 Nevena Grba 481 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01504 Slobodanka Mihailović 465 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01505 Jovanka Narančić 2329 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01508 Violeta Brković 498 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01510 Zlata Nađ 459 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska informatika Vojvodina
01514 Ivana Štrbac 513 01.01.2023 01.01.2030 Specijalista farmacije Vojvodina
01518 Vlatka Farkaš 486 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutski menadžment i marketing Vojvodina
01522 Marija Milošević 686 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01523 Stela Grgur 2482 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01524 Slavica Anđelković 2481 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01528 Dragana Mihajlović 1105 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01533 Vera Stančetić 1362 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01534 Branka Ivanović 1363 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01535 Milica Trkulja 314 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutski menadžment i marketing Vojvodina
01536 Gordana Ignjatović 2842 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01537 Angelina Mraković 2954 02.01.2024 02.01.2025 - Beograd
01541 Snežana Jovanović 1108 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01542 Vesna Milinčić 464 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01543 Danijela Ružić 275 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi Vojvodina
01544 Radmila Cimbaljević 495 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01546 Vesna Velevski-Nešović 964 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01547 Kaća Rakić 383 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01549 Ljiljana Knežević 2669 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01552 Mirjana Ivanišević 1618 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01557 Višnja Maljković 199 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01558 Biljana Pavić 2538 01.01.2023 01.01.2030 Kozmetologija Beograd
01560 Ksenija Stojić-Ranković 1416 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01561 Ivana Ranisavljević 3418 01.06.2023 01.06.2030 - Vojvodina
01563 Ilinka Ljubomirović 1226 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01565 Svetlana Raca 2994 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01570 Gordana Marjanović-Grujić 2609 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutski menadžment i marketing Beograd
01571 Slađana Đorđević 791 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01575 Mirjana Čivtelić 1599 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01577 Katarina Popović 1448 17.02.2023 17.02.2030 - Kragujevac
01579 Živka Kirilov 1963 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01582 Snežana Babić 2676 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01584 Aida Hadžiahmetović-Bugarin 1818 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01586 Dejan Ristić 3086 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01588 Katarina Ranković 1420 01.01.2023 01.01.2030 Ispitivanje i kontrola lekova Beograd
01590 Biljana Popov Milošević 2460 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi Beograd
01594 Irena Malenkova-Đorđević 3027 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01595 Maja Saveljić 671 01.01.2023 01.01.2030 Specijalista farmacije Niš sa KiM
01597 Jelena Jović 2857 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01602 Ivan Momčilović 3100 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01603 Mirjana Bojić 930 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01604 Danijela Marić 2121 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Beograd
01606 Kimeta Bačevac 984 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01608 Nataša Miletić 2466 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01609 Marina Stefanović 2757 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01610 Marijana Lukić 957 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01613 Snežana Živanović 1096 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01617 Nada Knežević 2948 02.01.2024 02.01.2025 - Vojvodina
01618 Mirjana Koraćević-Maslak 1026 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Kragujevac
01620 Ružica Savić 1232 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01621 Jasmina Todorović 1228 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01622 Smiljka Perović 1233 01.01.2023 01.01.2030 Medicinska biohemija Kragujevac
01623 Milena Slavković 1235 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutski menadžment i marketing Kragujevac
01624 Danijela Pešić 1170 01.01.2023 01.01.2030 Menadžment u farmaciji - FON Kragujevac
01625 Silvana Panić 1169 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01626 Ksenija Đorđević 1239 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutski menadžment i marketing Kragujevac
01627 Olga Žižović-Petronijević 1229 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01628 Branislava Nikolić 1240 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Kragujevac
01629 Svetlana Jakovljević 1238 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Kragujevac
01630 Tamara Danić 1230 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01631 Slavica Đurasinović 1237 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01633 Slavica Botić 1234 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Kragujevac
01634 Jelena Kostić 1192 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01635 Jasmina Spasić 1241 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01638 Verica Gilanović 1171 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01639 Ivana Milošević 1836 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01640 Svetlana Manojlović-Božinova 1168 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska informatika Kragujevac
01641 Branislava Mišeljić 1231 01.01.2023 01.01.2030 Ispitivanje i kontrola lekova Kragujevac
01643 Mirjana Nešić 1243 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01644 Petar Jovanović 573 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01645 Snežana Nešić 1167 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01648 Jadranka Lazarević 1242 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01649 Aleksandra Međedović 548 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01653 Tamara Đuričić-Đokić 2508 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01655 Jelena Veselinović 1839 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01656 Ibolja Nemet 135 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01658 Jelena Milošević 1375 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01661 Vesna Perošević 2599 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01662 Mirjana Dosković 2655 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01664 Zorica Bakić Joksimović 3311 01.06.2023 01.06.2030 - Beograd
01665 Katerina Kitanovska 3831 10.11.2023 10.11.2030 - Niš sa KiM
01666 Snežana Tasev-Živković 3832 10.11.2023 10.11.2030 - Niš sa KiM
01668 Branislava Aleksić 346 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01669 Raca Šipovac 118 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01671 Biljana Ilić 1443 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01673 Maja Ignjatović 2150 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01676 Julijana Stanojević 3446 01.06.2023 01.06.2024 Farmaceutska tehnologija Kragujevac
01679 Gorica Nežić 1165 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01680 Milka Savić 2418 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01681 Jasmina Trajkovska 2862 12.05.2023 12.05.2030 - Kragujevac
01682 Ankica Veselinov 137 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01685 Slavka Đivuljskij 2998 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01687 Roža Gutvein 332 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska informatika Vojvodina
01693 Snežana Milošević 1123 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01695 Tatjana Stojićević 2292 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01697 Tatjana Ćirović Inovan 2145 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01703 Vesna Rogić 1325 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01704 Nataša Kovačević 1327 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01705 Svetlana Gajić 1859 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01706 Svetlana Čavoški-Veljković 2653 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01708 Slađana Stojanović 456 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutski menadžment i marketing Vojvodina
01712 Slavica Bojić 1445 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01716 Snežana Jovanović 843 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01717 Vesna Milenković 3435 01.06.2023 01.06.2030 - Kragujevac
01720 Vesna Vojinović 821 01.01.2023 01.01.2030 Medicinska biohemija Niš sa KiM
01721 Biljana Popović 2260 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01728 Mirjana Grujić 2762 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01730 Goranka Stanković 2376 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01732 Spomenka Milanović 247 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01735 Vesna Jurica 82 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01741 Meliha Totić 972 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01744 Ibolja Tot-Išasegi 97 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01749 Daniela Rakita 2363 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01751 Đurđa Vranješ 3656 30.06.2023 30.06.2030 - Vojvodina
01752 Mirjana Matijević 2030 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01753 Mevljuda Gusinjac 981 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01754 Slađana Nedeljković 2851 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01755 Sanja Georgieva-Ahmić 1912 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01761 Maja Vićovac 2263 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01762 Dragana Radovanović 1844 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01765 Jelena Macanović-Čukman 1612 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01768 Selena Nikolić 1386 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01769 Dubravka Savić 3058 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01770 Verica Miletić 559 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01774 Spomenka Mihajlović 870 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01776 Snežana Brežančić-Petković 2037 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01778 Ana Ćirković 1879 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01779 Ana Savić 2072 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01780 Dragana Lazić 1789 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01782 Svetlana Jović 3075 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01783 Gordana Brkić 384 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01786 Branka Đekić 2371 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01788 Svetlana Zdravković 1411 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01789 Mirjana Ivanović 1308 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01790 Zorana Ajduković 1685 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01792 Marina Ranković 1068 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01795 Marina Rajković 2261 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01796 Jelena Milojković 2314 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01798 Zorica Petrićević 3466 01.06.2023 01.06.2030 - Kragujevac
01800 Aleksandra Đokić 2969 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01802 Teodora Kurjakov 2982 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Vojvodina
01803 Verica Gajić 2826 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01804 Blagica Dodić 534 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01806 Nikola Stojanović 3126 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01809 Biljana Pavićević 2092 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01810 Biljana Ćirković 2468 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Beograd
01815 Lidija Bobarević 1674 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01816 Slavica Nikolić 2026 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Beograd
01819 Slađana Prlinčević 1334 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01820 Zagorka Bajić 297 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01821 Biljana Ostojić 1426 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01824 Marija Mikulica 2603 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01825 Nada Lekić 2054 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01827 Sanja Lukić 2405 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01829 Marija Dejković 794 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Niš sa KiM
01830 Viktor Popović 3070 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01831 Lidija Nankovski 1179 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01835 Vesna Međedović 4270 16.08.2017 15.08.2024 - Beograd
01837 Tatjana Stanković-Stojanović 3073 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01838 Svetlana Stanojević 2828 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01839 Marija Ljubić 3068 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01840 Elzana Mostarac 2124 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01841 Radmila Mančić Pejčić 850 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01844 Snežana Ničić 540 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01845 Branislava Rebić 1511 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01846 Radmila Tošić 842 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01847 Dragana Đorđević 845 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01853 Aleksandar Petkovski 793 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01854 Suzana Lončarević 1991 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01855 Dragana Popović 3021 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01856 Ivan Kostić 3077 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01859 Jasna Anđelković-Milenković 1159 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01863 Nataša Stanković 4014 01.03.2024 01.03.2031 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Niš sa KiM
01865 Tatjana Konjikušić 2892 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01867 Dejana Ristin 50 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01871 Tatjana Mikić 2296 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01872 Tatjana Kostić 2298 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01873 Milena Toropov-Marković 1514 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01874 Vera Mijucić 871 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01877 Milena Karličić 2453 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01878 Ivana Popović 2535 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska informatika Beograd
01880 Jadranka Savčić 3410 01.06.2023 01.06.2030 Farmaceutska tehnologija Vojvodina
01881 Jovana Jelić- Marković 2388 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Beograd
01882 Emilija Đorđević 851 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01883 Jelena Marinković 2036 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01886 Zoran Pavlović 1315 01.01.2023 01.01.2030 Sanitarna hemija Kragujevac
01889 Eva Gubičak 399 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01890 Roža Salai Pece 400 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01893 Ljiljana Ostojić 571 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
01896 Bojana Puača 1740 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01899 Snežana Lukić 1349 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01904 Marina Mijatović 254 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi Vojvodina
01909 Nada Đorđević 9 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01912 Jelena Popović 52 28.08.2023 28.08.2024 Farmaceutska tehnologija Vojvodina
01913 Ahmad Jarrar 1378 02.01.2024 02.01.2025 - Kragujevac
01914 Jelena Gregović-Ćosić 87 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01915 Marija Nešić 3887 15.01.2024 15.01.2031 Farmaceutske zdravstvene zaštite Kragujevac
01917 Nada Milenković 2905 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01918 Daniela Dimić 2901 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01920 Olja Urošević 377 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01922 Nataša Milanović-Raković 938 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01924 Sanela Prenča 3921 15.01.2024 15.01.2031 - Kragujevac
01926 Tatjana Milošević 1340 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Kragujevac
01927 Nevena Kljajić 2840 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01929 Elvira Brničanin 987 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01930 Biljana Veličković 1531 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01933 Dragica Ivanović 531 02.01.2024 02.01.2025 - Niš sa KiM
01934 Sanja Jović 4065 15.06.2017 14.06.2024 Farmaceutski menadžment i marketing Beograd
01935 Snežana Božić 2377 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01936 Gordana Nikita 1608 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01937 Snežana Pavlović 1603 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01939 Indira Đurić 1336 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01941 Vera Bojčević 3365 01.06.2023 01.06.2030 - Vojvodina
01948 Gordana Radosavljević 2843 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01949 Svetlana Cvetković 3409 01.06.2023 01.06.2030 - Vojvodina
01950 Gabriela Berenji-Balaša 296 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01951 Angela Piri-Molnar-Gabor 142 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01953 Danka Stanimirović 455 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
01954 Gordana Janićijević 1903 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01956 Jasna Anđelković 1183 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Kragujevac
01957 Milomirka Stanojević 2796 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01959 Ljiljana Zlatić 2764 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01960 Snežana Milić 2766 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01961 Snežana Pjanović 2754 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01962 Dana Aksentijević 1400 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01966 Milena Raičević 4158 15.06.2017 14.06.2024 - Beograd
01968 Gordana Sirotanović-Ilić 2002 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01969 Marionela Ivanković 2310 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01970 Adela Duljević 2850 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01972 Marijana Ćemalović 2308 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01974 Mila Vukašinović 1973 01.01.2023 01.01.2030 Kozmetologija Beograd
01975 Jasmina Kostić 1974 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01977 Ljiljana Petrović 1856 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01980 Slađana Stamenković 2477 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01981 Vesna Vranić 1064 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01982 Slavica Zarić 1152 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01984 Biljana Mijatović 2330 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
01990 Svetlana Ristić 3638 18.06.2023 18.06.2030 Farmaceutska informatika Beograd
01992 Jelena Janković 1145 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01994 Snežana Vujović-Zorić 1347 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01995 Ivana Manojlović 1104 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
01996 Jasmina Radosavljević 1162 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Kragujevac
01997 Una Perišić-Radulović 2327 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Beograd
01998 Nataša Ćurčić 1093 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02001 Vanja Kadijević-Bućko 2847 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02002 Brana Mandrapa 1961 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02006 Mirjana Martinović 442 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02009 Jugoslava Avramović 2787 25.01.2023 25.01.2030 - Kragujevac
02012 Dragana Glavaški 440 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02014 Jelena Antić Bugar 3023 01.01.2023 01.01.2030 Ispitivanje i kontrola lekova Niš sa KiM
02016 Zanko Gavrilović 2156 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02018 Tatjana Gajić 2750 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02019 Nikolina Lazarev 2914 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02020 Bojana Živković-Ćurčin 411 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02021 Vesna Stanojević-Ćupurdija 1522 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02028 Vesna Mićić Đorđević 1790 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02030 Danica Radivojević 3325 01.06.2023 01.06.2030 - Vojvodina
02031 Goranda Trenčević 350 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02032 Slavica Kolačarić 347 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02033 Dorina Živojin 355 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02034 Milka Mijatović 343 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02035 Lela Milosavljević 3010 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02037 Dubravka Hohnjec 339 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska informatika Vojvodina
02040 Dragan Stevanović 6254 27.01.2021 27.01.2028 Toksikološka hemija Niš sa KiM
02042 Gordana Žikić 2906 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Beograd
02047 Sonja Aleksić 1835 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02049 Ivana Kostić 1338 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02050 Nada Popović-Milošević 1339 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02051 Vesna Čolović 1337 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02056 Aleksandra Riđešić 2078 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02058 Olivera Luković 1825 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02062 Božana Pejović 1101 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02064 Jasmina Rađenović 3118 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02066 Anica Vasić 3119 01.01.2023 01.01.2030 Specijalista farmacije Niš sa KiM
02067 Milovan Marjanović 1434 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02068 Vera Pavlović 3071 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02069 Gordana Senić 1076 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02070 Mirjana Marić 1384 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Kragujevac
02071 Dejana Gurešić 1408 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02074 Mirjana Žaknić 1410 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02075 Ivana Ćosović-Perović 286 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02077 Biljana Bogdanić 242 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02078 Vera Guslov 236 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02079 Mira Joksimović 1319 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02080 Dragana Pantović 1138 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02081 Dragana Milanović 1320 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02083 Vukica Perović 2180 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02086 Slavica Derikonjić 359 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02088 Gordana Aleksejev 189 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02090 Mirela Gašpar 352 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02091 Nela Škoro 195 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02092 Snežana Čavoški-Sladaković 349 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02093 Stanislava Milenov-Babić 194 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02094 Nataša Kljajević 2899 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02098 Nenad Jevtović 1515 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02101 Branka Nedeljković 644 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02102 Jasmina Dimitrijević 610 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02103 Biljana Kanić 609 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02104 Ljiljana Čolić-Miketić 1188 02.01.2024 02.01.2025 - Kragujevac
02105 Marta Bata-Šimonji 373 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02106 Mira Malbašić 245 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska informatika Vojvodina
02108 Ljiljana Gligorijević 800 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02110 Daniela Tomić 1637 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Beograd
02112 Vladimir Nešić 1512 01.01.2023 01.01.2030 Toksikološka hemija Beograd
02115 Maja Ignjatović 946 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Kragujevac
02116 Vesna Atanacković 1675 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02118 Esma Alidini 1676 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02119 Violeta Miković 1666 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02120 Mirjana Šabotić 2544 23.06.2023 23.06.2030 - Beograd
02122 Danijela Đorđević 772 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02128 Dragiša Radišić 2415 02.01.2024 02.01.2025 - Beograd
02129 Danijela Jovanović 1876 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02131 Sanja Petrović 2068 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02132 Dragana Paunović 2069 01.01.2023 01.01.2030 Kozmetologija Beograd
02134 Branislava Apostolović 1916 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02135 Nadica Mačković-Darijević 1328 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02136 Aleksandra Gavrilović 1251 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02140 Marina Ristić 3836 10.11.2023 10.11.2030 - Kragujevac
02143 Tamara Miladinović 11620 22.11.2023 22.11.2030 Ispitivanje i kontrola lekova Vojvodina
02144 Svetlana Nikolić 2875 16.03.2023 16.03.2030 - Vojvodina
02145 Olivera Jaćimović 2770 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Kragujevac
02147 Maja Jelušić 1917 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02151 Anica Zlatanović 1106 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutski menadžment i marketing Kragujevac
02152 Selena Crevar 1727 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02153 Nataša Đurić 3810 26.01.2024 26.01.2031 Toksikološka hemija Beograd
02155 Sanja Kutić 889 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02158 Aleksandra Ramić 3794 30.10.2023 30.10.2030 - Kragujevac
02159 Mirjana Banković 2139 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02161 Tatjana Mikić 1590 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Beograd
02164 Marija Mandić 2346 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02168 Ana Mirjana Matić 2464 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Beograd
02169 Snežana Milenković 768 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02170 Jasmina Stevanović 998 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02172 Aleksandra Obradović 1012 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02173 Svetlana Đurić 1040 01.01.2023 01.01.2030 Sanitarna hemija Kragujevac
02174 Danijela Nikolić 628 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02175 Zorica Tanasković-Nenadić 1909 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02176 Rada Milutinović 688 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02177 Andrijana Stanimirović 3069 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02178 Danka Spasić 770 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02182 Todorka Hristov 856 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02183 Danijela Ilić-Branković 3134 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02186 Vesna Jakić 2661 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02190 Jelena Karajović 804 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02192 Jelena Čomagić 2662 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02194 Katarina Dekić 69 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02195 Nataša Milenković 1545 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02197 Vesna Nikolić 561 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02198 Radica Bulajić 824 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoterapija Niš sa KiM
02200 Katarina Mijatov 102 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02201 Marija Vukosavljević 261 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02203 Suzana Maksimović 1437 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02205 Jelena Cvetković 748 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02206 Snežana Jovanović 1348 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Kragujevac
02207 Suzana Ćorić 1291 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02208 Dragana Rajkov 366 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Vojvodina
02209 Snežana Blagić 409 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Vojvodina
02210 Mariora Gina 368 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02215 Dragana Anđić 365 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02216 Biljana Jovanov 370 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02217 Manuela Đan 363 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02218 Domnica Mikša 371 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02220 Mirjana Stefanović 369 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02221 Aleksandar Juričić 3679 06.10.2023 06.10.2030 Farmaceutska informatika Beograd
02222 Gordana Grošin 64 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02224 Jovan Obradović 10221 31.08.2020 31.08.2027 - Niš sa KiM
02226 Zorica Šević 1341 02.01.2024 02.01.2025 - Kragujevac
02227 Ana Pešić 3106 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02228 Ivana Plećić 2818 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Kragujevac
02229 Biljana Lukić-Crnogorac 1965 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02230 Dragana Gaborov 2276 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02232 Sonja Novković-Kozić 2773 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02234 Ljubica Radović 115 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi Vojvodina
02235 Martina Gugleta Major 45 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02236 Ivana Belojević 3212 22.09.2023 22.09.2030 - Beograd
02237 Vesna Đokić 1928 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02240 Milanka Šutanovac Tasić 1415 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02241 Jasmina Nušević 974 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02243 Stevica Milenković 975 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02244 Konstanca Dragić 430 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02245 Ljubica Šerfezi 93 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02246 Marija Mađar 256 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02247 Nevenka Đorđević 762 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02248 Tatjana Marković 1161 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02250 Gordana Živković 860 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02252 Jagoda Panajotović 840 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02255 Verica Banovac 1053 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02256 Jasminka Bojanić 2817 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Kragujevac
02257 Jasmina Golubović 3150 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Kragujevac
02258 Ljiljana Vujadinović 1933 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Beograd
02261 Ivana Tasić 2804 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02265 Vesna Manojlović 2807 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02268 Ljubiša Sekulić 1296 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02271 Dragana Sekulić 1295 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02274 Violeta Vuković 1784 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02275 Žužana Fišer 171 01.01.2023 01.01.2030 Ispitivanje i kontrola lekova Vojvodina
02276 Henrieta Kulman 1822 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02278 Mira Petrović 35 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02280 Jasna Jovanović-Mušikić 1030 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02287 Mirjana Šekularac-Nikolić 992 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02288 Desanka Ćuk-Milanović 4259 16.08.2017 15.08.2024 - Kragujevac
02289 Dragica Simić 134 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Vojvodina
02290 Rada Momčilović 1115 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02291 Dragica Anđelić 1071 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02292 Vesna Milanović 1116 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02297 Aneta Okolišan 2973 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02299 Dragana Blagojević 1157 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02301 Mirzeta Bajramović 1155 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02302 Mirjana Filipović 2632 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02304 Marija Rupar 125 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02305 Danka Milošević-Spasić 1107 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02306 Ivanka Kovčin 278 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02307 Biljana Karajović 123 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02308 Maja Vasić 2472 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02309 Biljana Lužajić 124 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02311 Milanka Kaitović 941 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02313 Olivera Veljović 982 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Kragujevac
02315 Snežana Manić-Boščanin 1075 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02316 Mirjana Dukić 1849 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02318 Katarina Dudašova 271 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02319 Jelena Prelević 2944 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Vojvodina
02321 Jelica Krasić 3684 01.09.2023 01.09.2030 - Beograd
02322 Melanija Bonin 360 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Vojvodina
02323 Milena Petrović 2584 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02324 Vanja Rakić-Banović 51 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Vojvodina
02325 Desanka Vitas 65 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Vojvodina
02326 Vesna Nikolić 1176 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02328 Sanja Ivanović 4181 15.06.2024 15.06.2031 - Beograd
02329 Sandra Plazinčić 1193 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02330 Bosiljka Radišić - Milina 3589 01.06.2023 01.06.2030 - Beograd
02333 Ljiljana Budimir 3399 01.06.2023 01.06.2030 - Vojvodina
02336 Radmila Ivanović-Davić 2596 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02338 Tatjana Tomić 2432 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska informatika Beograd
02340 Dragana Jakovljević 2805 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02342 Živorad Milojević 2808 01.01.2023 01.01.2030 Ispitivanje i kontrola lekova Beograd
02343 Irena Pavić-Milenković 2553 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02350 Jasmina Čanković-Stjelja 229 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Vojvodina
02351 Vera Gročić 1827 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02352 Mina Kusonić 165 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Vojvodina
02354 Aleksandra Lančuški 406 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Vojvodina
02355 Judit Sečedi 2991 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02356 Vesna Stojićević 884 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02358 Dubravka Gligorijević 42 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02360 Zorica Stamenov 921 17.02.2023 17.02.2030 - Kragujevac
02363 Dušica Ivković 1394 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02364 Miodrag Ivković 1393 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02365 Snežana Joksić 2067 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02366 Marija Pavlović 1755 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02371 Otilija Jakab 138 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02372 Slobodan Isakov 158 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02373 Tatjana Savić 3005 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02374 Gordana Milošević 1655 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Beograd
02375 Radica Tasić 1304 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02378 Jasmina Tričković 659 01.01.2023 01.01.2030 Toksikološka hemija Niš sa KiM
02379 Maja Vragolić 1811 01.01.2023 01.01.2030 Ispitivanje i kontrola lekova Beograd
02386 Milka Knjeginjić-Damjanić 2360 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02388 Anđelka Simeunović 1498 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02391 Klara Balint 2996 02.01.2024 02.01.2025 - Vojvodina
02393 Ana Đakić 2157 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02396 Edit Kermeci 129 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02397 Gordana Pilić 14 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02399 Daniela Lazov 844 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02400 Spomenka Babić-Banković 1294 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02403 Nataša Marković 2745 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02404 Zorica Anđelković 1345 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02407 Danijela Tadić 1661 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi Beograd
02408 Gordana Popović 1543 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02410 Marija Petrović 2746 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02411 Čila Kinčeš 308 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02413 Dragica Letić 59 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02414 Eva Somoru 173 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02415 Timea Šipoš-Kolar 172 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02416 Vesna Stević 901 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02417 Vida Kukolj 3273 22.06.2023 22.06.2030 - Beograd
02420 Violeta Ristić 1623 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02421 Lidija Živković 1482 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02422 Slavica Vasov 839 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02423 Jasmina Babić-Radonjić 335 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02425 Tatjana Zekavica Šetonjić 2836 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02432 Jelena Stanković 680 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02434 Zora Gligorijević 2849 02.01.2024 02.01.2025 - Kragujevac
02435 Nebojša Pantić 1103 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02437 Suzana Petrović 2503 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02439 Branislav Kostić 3000 28.04.2023 28.04.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Beograd
02441 Borislav Tomić 1343 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Kragujevac
02442 Jutka Penk 25 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02452 Jelena Jakšić 2035 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02453 Tatjana Miladinović 3317 01.06.2023 01.06.2030 - Beograd
02455 Ljiljana Vuković 448 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02456 Terezija Seman 449 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02457 Danijela Mekić 451 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02459 Dragana Đurić-Bulatović 452 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02460 Dušica Polić 450 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02461 Aleksandra Gajić 2023 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02463 Jelena Petković 2760 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02465 Slavica Ostojić 2784 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02466 Ibolja Ponjavić 2775 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02467 Sonja Krivokapić-Ćuk 2776 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02468 Gordana Đurić 2783 01.01.2023 01.01.2030 Master menadžer u sistemu zdravstvene zaštite Kragujevac
02469 Marija Čonka 274 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02470 Munevera Plojović 1010 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02472 Žaklina Grujičić 2759 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02473 Maja Ilić 2958 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska informatika Vojvodina
02474 Gordana Stanisavljević 24742 08.01.2023 08.01.2030 Socijalna medicina Niš sa KiM
02475 Dragana Pajović 868 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Niš sa KiM
02476 Jovana Popović 3211 01.06.2023 01.06.2030 - Beograd
02478 Ana Purešić 1678 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02479 Jasmina Krsmanović 2528 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02480 Svetlana Marićević 3011 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02481 Slobodanka Kokotović 1914 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02482 Ljubica Đurić 1870 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02483 Brankica Vujanović 2416 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02484 Suzana Bulog 542 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02486 Dušanka Stanojević 2616 11.01.2024 11.01.2025 - Beograd
02487 Milena Rakić 2617 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02488 Mira Novaković 2928 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02490 Ivan Divac 1474 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutski menadžment i marketing Kragujevac
02493 Sofija Džudović 2430 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02494 Danijela Jovanović 1866 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Beograd
02497 Ivanka Krajčir 381 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Vojvodina
02498 Nenad Palić 1425 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02500 Olivera Šešević 356 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02502 Danijela Đorić 353 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02505 Ivanka Stamenić 340 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02506 Magdalena Bjelica 354 01.01.2023 01.01.2030 Master javnog zdravlja Vojvodina
02511 Ranka Nedeljković 2755 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02512 Jasmina Poznanović 2816 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutski menadžment i marketing Kragujevac
02513 Jelena Nikolić 2756 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02521 Milena Jovčić 3382 01.06.2023 01.06.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Vojvodina
02522 Gordana Iličić 11 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02523 Vesna Babić 4732 19.06.2018 18.06.2025 - Beograd
02524 Slavica Đekić 1087 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02525 Smilja Jonić 3278 01.06.2023 01.06.2030 - Beograd
02526 Daniela Pavlović 3108 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutski menadžment i marketing Niš sa KiM
02527 Jelena Jovanović 1310 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02532 Tanja Ćirković 951 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02533 Stevan Penca 269 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutski menadžment i marketing Vojvodina
02537 Daniela Cincar 419 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02539 Ivana Madžarević 1247 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02542 Sunčica Stojanović 3079 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Niš sa KiM
02543 Gordana Kozomara 2705 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02544 Smilja Dašić 1046 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02545 Jelena Stevanović 2663 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02546 Marko Nekšojević 3218 01.06.2023 01.06.2030 - Beograd
02548 Gordana Pešut 3316 01.06.2023 01.06.2030 - Beograd
02549 Nune Džavadjan 1399 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02551 Dara Vidaković 109 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutski menadžment i marketing Vojvodina
02552 Aleksandar Stanković 1559 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02554 Dragana Bajović 949 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02555 Biljana Ilić Čolaković 944 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Kragujevac
02556 Gordana Milić 939 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02560 Aleksandar Veljković 947 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02562 Marija Rakić 520 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutski menadžment i marketing Vojvodina
02563 Marija Veljković 3503 01.06.2023 01.06.2030 - Niš sa KiM
02564 Nada Ninković-Terzić 2853 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02565 Svetlana Ranđić 923 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02566 Biljana Tripković 1823 01.01.2023 01.01.2030 Sanitarna hemija Beograd
02567 Dragana Rajinac 2547 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska informatika Beograd
02568 Branislava Kundaković 1370 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02569 Jelena Milutinović 1380 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02571 Slađana Pavlović 1405 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02573 Anđelka Nišić 24 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02575 Elizabeta Manasijević 595 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02576 Vesna Jovanović 412 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02578 Danilka Crnjanski 3003 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02581 Ana Milovanović 1100 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02583 Nadežda Čolaković 2136 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02585 Vesna Krušić 2088 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02589 Mirjana Stefanović 1317 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Kragujevac
02592 Mirjana Vukić 3254 01.06.2023 01.06.2030 - Beograd
02594 Danica Mitić 3042 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska informatika Niš sa KiM
02595 Danijela Lapatanov 3258 01.06.2023 01.06.2030 - Beograd
02596 Snežana Bošković 1992 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02597 Vladimir Vučetić 2823 01.01.2023 01.01.2030 Klinička farmacija Kragujevac
02598 Nataša Velimirović 1313 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02600 Sonja Bogdanović 2788 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02610 Vera Vučković 3121 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02612 Katarina Aleksić 3123 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02615 Milena Stanković 1417 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02616 Anđelka Marković 468 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Vojvodina
02617 Viera Ukraden 176 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02619 Jelena Savić 160 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02622 Dušanka Stefanović-Radisavljević 70 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Vojvodina
02623 Vladimir Đurović 85 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02625 Tatjana Videnović 3047 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02626 Dragan Todorović 3046 01.01.2023 01.01.2030 Ispitivanje i kontrola lekova Niš sa KiM
02627 Valerija Marić 315 01.03.2024 01.03.2031 Farmaceutske zdravstvene zaštite Vojvodina
02631 Milka Prica 3664 30.06.2023 30.06.2030 - Beograd
02632 Marinika Spariosu-Gereu 2951 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02634 Milica Filipović 1191 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Kragujevac
02635 Valerija Zedi 2978 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02636 Valentina Gligorijević 1043 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02637 Jasmina Pavlov 253 12.06.2023 12.06.2030 Specijalista farmacije Vojvodina
02638 Ondrej Đurovka 252 29.03.2023 29.03.2030 - Vojvodina
02645 Angela Šterbik-Levai 2939 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02646 Biljana Srejić 2627 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02650 Branislava Nikolić 2533 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02652 Biljana Miletić 2574 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02653 Stana Vuković 3036 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Niš sa KiM
02657 Gordana Milojević 3125 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02658 Vesna Budić 2526 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02659 Katarina Gvozdenović 3122 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02660 Silvia Sabo 48 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02664 Mirjana Dolić 3388 01.06.2023 01.06.2030 - Vojvodina
02671 Sunčica Prstojević 550 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02672 Klara Tripolski 421 01.01.2023 01.01.2024 - Vojvodina
02673 Kornelia Pivnički-Kuti 2983 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02675 Olivera Mančić-Ćujić 2912 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02676 Sanja Cerović 1820 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02679 Vladimir Petkovski 788 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02687 Aleksandar Kovačević 2408 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02690 Zorica Basić 3161 01.06.2023 01.06.2030 Sanitarna hemija Beograd
02691 Gordana Mihajlović 2772 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02692 Dragana Đurić 2865 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02694 David Kenjereš 10 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02698 Srđan Vlajković 1 02.01.2024 02.01.2025 - Vojvodina
02700 Tatjana Matić 2694 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02701 Gordana Jevtić 2637 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02705 Zorana Purić-Kovljanić 2695 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02706 Miladinka Božić 2638 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02707 Olga Šećerov 3013 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02708 Gordana Guzina 3198 19.09.2023 19.09.2030 - Beograd
02712 Snežana Mrvaljević 1894 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02713 Ana Lazarević 1777 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02715 Dragica Ivanović 857 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02717 Jasna Ristić 1158 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02718 Dragana Gačević 1318 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02721 Melita Rustemović 1452 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02722 Virdžinija Munćan 144 01.01.2023 01.01.2030 Medicinska biohemija Vojvodina
02724 Mašenjka Radaković 240 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02725 Dragan Božić 241 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska informatika Vojvodina
02726 Gordana Ćuić Cvijanović 285 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Vojvodina
02728 Ivana Jovanović 1354 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02731 Nada Mirković 462 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02732 Olga Đorđević 1989 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02733 Snežana Milanović 1988 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02734 Milan Arnovljević 157 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02736 Anka Reljić 2141 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02737 Jelena Dželetović 2119 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02742 Olja Blagojević 1552 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02743 Miljana Dreković 1542 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02744 Anđelka Todorović 3148 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02745 Svetlana Strijelić 1201 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02746 Bojana Lavrnić 473 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02748 Tatjana Božić 410 18.12.2023 18.12.2024 - Vojvodina
02753 Jelena Milojković 1371 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02754 Elena Ždanova-Bogosavljević 3632 18.06.2023 18.06.2030 - Niš sa KiM
02756 Snežana Trbojević 2614 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02760 Tatjana Beatović 1701 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02762 Svetlana Čolović 1702 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02763 Vesna Beronja 4217 15.06.2024 15.06.2031 Farmaceutska informatika Beograd
02765 Vesna Radovanović 1705 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02766 Ljiljana Bugarski 1706 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02767 Nataša Lečić 4149 15.06.2024 15.06.2031 - Kragujevac
02768 Nada Milošević 1072 17.11.2023 17.11.2024 - Kragujevac
02771 Mirjana Milenković 677 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02780 Suzana Jovanović 656 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02782 Bojana Trajkovski Sinobad 2707 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02785 Jarmila Šimo 174 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02787 Dragana Zagorčić 1038 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Kragujevac
02788 Ana Ljubić 1130 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Kragujevac
02792 Tatjana Trifunović 2602 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02795 Snežana Zeljković 2128 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02796 Jasmina Lukić 2612 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02797 Milina Marić 2613 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Beograd
02800 Nataša Jaćović-Knežević 2560 01.01.2023 01.01.2030 Specijalista farmacije Beograd
02801 Danica Aranđelović 2570 01.01.2023 01.01.2030 Sanitarna hemija Beograd
02802 Biljana Ćirić 1620 01.01.2023 01.01.2030 Toksikološka hemija Beograd
02803 Vesna Kilibarda 1633 01.01.2023 01.01.2030 Toksikološka hemija Beograd
02804 Zorica Petrović 2546 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02807 Radovan Šošić 875 27.02.2023 27.02.2030 - Niš sa KiM
02808 Zvezdana Tasić 876 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02813 Nataša Mladenović 1920 01.01.2023 01.01.2030 Specijalista farmacije Beograd
02817 Olgica Vukanović 1067 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02820 Milena Pantelić 2666 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02823 Irena Stojaković 1316 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02825 Marija Buljugić 898 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Kragujevac
02826 Milan Gajić 1385 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02827 Nataša Mitrović 1910 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02829 Livia Krac 80 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02830 Marčela Ćulibrk-Jenča 83 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02834 Ana Mašanović 2887 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02838 Jelena Stanković 1692 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02839 Mirjana Simić 2087 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02844 Olivera Vučićević 2328 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Beograd
02845 Mira Gavrilović 2369 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02848 Anđelka Kostić 1650 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02852 Valentina Milisavljević 2685 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02854 Marijana Špoljić 1880 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02855 Kaća Bogdanović 1526 06.03.2020 06.03.2027 Farmaceutska tehnologija Beograd
02857 Svetlana Torbica-Pejić 1524 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02859 Savka Savić 2605 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02860 Jelena Škarica 1523 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02861 Danijela Radovanović 1311 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02863 Snežana Filipović 2299 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02864 Verica Stapar 2366 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02865 Snežana Dekić 2396 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Beograd
02866 Sandra Pavlović 3260 01.06.2023 01.06.2030 - Beograd
02867 Marija Maljković 660 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Niš sa KiM
02868 Dušanka Savić 744 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02870 Jasmina Raković 305 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02871 Zorica Rajić 306 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02872 Katarina Osipov Jovanović 1110 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02877 Jelena Babović 2505 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02878 Svetlana Milošević Vučković 2438 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02884 Jelena Lošić 2561 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02885 Svetlana Pućo 1194 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02886 Nevena Dimitrova 3531 01.06.2023 01.06.2030 - Beograd
02887 Goran Dimitrov 1846 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02891 Predrag Vukomanović 2089 01.01.2023 01.01.2030 Toksikološka hemija Beograd
02894 Ljiljana Vidović 2301 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02896 Ana Čuknić-Momčilović 3811 10.11.2023 10.11.2030 Kozmetologija Kragujevac
02897 Spomenka Miletić 2032 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02899 Sonja Ćosić 1642 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02903 Tina Pavlović 2531 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Beograd
02906 Dragana Stošić 1001 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02907 Zorislava Kostić 3434 01.06.2023 01.06.2024 - Kragujevac
02909 Milica Stanojević 2854 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Kragujevac
02910 Vesna Maksimović 1409 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02911 Tatjana Avramović-Vasiljević 858 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Niš sa KiM
02918 Aleksandra Todosijević 654 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02920 Milena Milosavljević 1587 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02921 Marija Nikolić 1585 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02922 Marija Tanasković 1995 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Beograd
02923 Gordana Marjanović 1996 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02927 Nevenka Božanić 1576 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02933 Albina Bašić 986 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02936 Zorica Stakić 1129 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02939 Dragana Veselinović 4311 16.08.2017 15.08.2024 - Kragujevac
02943 Marijana Pavlović 1953 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02946 Jovo Rogan 1058 02.01.2024 02.01.2025 - Kragujevac
02947 Tatjana Bogosavljević 1358 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02949 Milena Šaletić Tereščenko 1359 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02952 Sonja Radovanović 675 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02953 Ljiljana Rančić 1083 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02954 Nadica Vlahović-Stanković 90 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02959 Jelena Simić 1677 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02960 Mirjana Stanić 2114 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi Beograd
02961 Neda Janković 1190 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02963 Svetlana Berdić 1946 29.03.2023 29.03.2030 - Beograd
02964 Biljana Novović 1945 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02966 Gordana Topalović 2743 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
02971 Biljana Jakovljević 1837 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02976 Marija Kara Jovanović 4216 15.06.2024 15.06.2031 Farmaceutska informatika Beograd
02978 Gordana Jevtić 4411 19.11.2017 18.11.2024 Farmaceutska informatika Beograd
02979 Gora Marković 3453 10.07.2023 10.07.2030 Farmaceutska tehnologija Kragujevac
02980 Maja Kostić 106 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi Vojvodina
02981 Dragica Todić 2181 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Beograd
02982 Gordana Kostić 3029 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Niš sa KiM
02985 Ilonka Bartoš-Makai 101 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
02986 Svetlana Stojkov 279 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutski menadžment i marketing Vojvodina
02987 Nataša Nikolić 4727 02.05.2018 01.05.2025 - Beograd
02988 Snežana Andrić 417 09.05.2023 09.05.2030 - Vojvodina
02991 Anka Kostadinović 556 02.01.2024 02.01.2025 - Niš sa KiM
02992 Slobodanka Mašović 1689 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
02993 Ljuan Rašiti 4079 15.06.2017 14.06.2024 - Niš sa KiM
02997 Nataša Ružić 552 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02998 Violeta Ilić 801 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
02999 Sadija Ibrahimović 4648 28.03.2018 27.03.2025 - Kragujevac
03000 Ljiljana Perović 954 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Kragujevac
03001 Gordana Apostolović-Benić 761 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
03002 Tatjana Jovanović 1148 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
03008 Boban Babarogić 2148 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
03010 Vera Marković 1177 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
03012 Tatjana Dragović 4707 02.05.2018 01.05.2025 - Beograd
03016 Snežana Mančić 825 27.04.2023 27.04.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Niš sa KiM
03017 Jasmina Tenjović 1095 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
03018 Svetlana Stanković 3901 15.01.2024 15.01.2031 - Niš sa KiM
03019 Dragica Jevremović 3038 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
03027 Ljiljana Žigić 1952 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
03030 Dubravka Nešić 3590 01.06.2023 01.06.2030 - Beograd
03034 Dragica Jakovljević 1404 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Kragujevac
03035 Mirjana Stanojlović 2646 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
03042 Bojana Pantić 1423 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
03047 Mirjana Borković 1847 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
03048 Marija Stanojlović Stanišić 1449 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
03049 Dragana Parpura 3537 01.06.2023 01.06.2030 - Kragujevac
03051 Jelena Ignjatijević 1619 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
03053 Biljana Milivojević 1611 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
03054 Radojka Radić 1600 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
03058 Dragana Marisavljević 1406 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
03060 Jelena Filipović 1421 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
03065 Jelena Bogojević 1597 01.01.2023 01.01.2030 Farmaceutska tehnologija Beograd
03070 Hajrija Rovčanin 2835 01.01.2023 01.01.2030 Specijalista farmacije Kragujevac
03072 Dušica Marković Stojanović 2539 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi Beograd
03073 Ružica Todorović 1990 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
03074 Nada Davidovac 3633 28.06.2023 28.06.2030 Farmaceutske zdravstvene zaštite Vojvodina
03078 Elza Dijab 3443 01.06.2023 01.06.2030 - Kragujevac
03081 Tatjana Tomić 2391 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
03082 Slavica Savić 4587 07.03.2018 06.03.2025 - Beograd
03083 Nataša Vukadin 3187 09.06.2023 09.06.2030 - Beograd
03089 Aleksandra Ristić 1005 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
03090 Eržebet Kočiš 273 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
03091 Stanka Pejin 272 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
03092 Tinde Farago 282 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
03094 Milica Kostić 3677 01.09.2023 01.09.2030 - Kragujevac
03095 Mirjana Petrović 2767 01.01.2023 01.01.2030 Socijalna medicina Beograd
03097 Miljana Obradović 3112 01.01.2023 01.01.2030 - Niš sa KiM
03098 Tatjana Anđelić Jovanović 2374 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
03105 Vesna Milić 1302 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac
03106 Lidija Kočanović 1301 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
03113 Andreja Svetozarević Vukov 1918 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
03114 Asmina Vujić 191 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
03115 Ljupka Karlovčan 192 01.01.2023 01.01.2030 - Vojvodina
03119 Minja Jovanović 1697 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
03120 Dubravka Ivković 1670 01.01.2023 01.01.2030 Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa Vojvodina
03121 Jelena Karabahčiev 1745 01.01.2023 01.01.2030 - Beograd
03124 Slobodanka Filipović 4083 15.06.2017 14.06.2024 - Kragujevac
03125 Jelena Vidojević 2777 01.01.2023 01.01.2030 Toksikološka hemija Kragujevac
03126 Ana Stević Stokić 1002 01.01.2023 01.01.2030 - Kragujevac