ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА СТРУЧНОГ РАДА

Под провером квалитета стручног рада, у смислу Закона о здравственој заштити (члан 188) подразумева се поступак провере квалитета стручног рада здравствених установа, другог правног лица, односно приватне праксе, здравствених радника и здравствених сарадника.

 1. Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите и провери квалитета стручног рада ("Службени гласник РС" бр. 123/2021) ОВДЕ.
  • Образац 7 - Извештај о редовној спољној провери квалитета стручног рада за апотекарску делатност - примарна здравствена заштита ОВДЕ.
  • Образац 8 - Извештај о редовној спољној провери квалитета стручног рада за апотекарску делатност у здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите ОВДЕ.
 2. Одлуке министра здравља од 24.01.2024. године ОВДЕ којима је:

  • утврђен Годишњи план редовне спољне провере квалитета стручног рада за 2024. годину са усвојеним предлогом плана ОВДЕ.
  • утврђена Листа стручних надзорника за спољну проверу квалитета стручног рада у здравственим установама, другим правним лицима и приватној пракси за 2024. годину по областима ОВДЕ и по управним окрузима ОВДЕ. 
 3. Стручно-методолошко упутство за спровођење редовне спољне провере квалитета стручног рада у апотекарској делатности ОВДЕ.
 4. Материјал са едукације за стручне надзорнике (20.9.2023.) који врше проверу квалитета стручног рада у 2023. години:
  • Провера квалитета стручног рада - регулаторни аспекти (Славица Милутиновић, дипл. фарм.) ОВДЕ.
 5. Књига интервенција фармацеута ОВДЕ.
 6. Књига евиденције израђених магистралних лекова ОВДЕ.

 

 

Фармацеутска комора Србије

Пронађи саветника!


Warning: Undefined property: stdClass::$description in /www/webvol34/vb/vuoldj5fz724kmo/farmkom.rs/public_html/inc/components/inc-zasto-mi.php on line 10
Саветник за антибиотике
Саветник за дијабетес
Саветник за астму
Саветник за PostCovid
Саветник за вакцинацију
Саветник за хипертензију
Саветник за новоуведени лек
Пронађи саветникаФармацеутска комора
887
Укупан број саветника
527
Број апотека са саветницима
146
Број градова/места
53475
Број пружених услуга
Фармацеутска комора | Пронађи саветника!

Огранци коморе

Огранак Београд

Секретар: Светлана Соларов, маг. фарм.
Адреса: Мутапова 25, 11118 Београд
Телефон: +381 11 770 09 50
E-mail: ogranakbeograd@farmkom.rs

Огранак Војводина

Секретар: Андреја Матијашевић, маг. фарм.
Адреса: Хајдук Вељкова 11 II Спрат / 204, 21000 Нови Сад
Телефон: +381 21 661 88 33
E-mail: ogranakvojvodina@farmkom.rs

Ниш са КиМ

Секретар: Александра Окичић Милошевић, дипл. екон.
Адреса: Зеленгорска 4, локал L2, 18000 Ниш
Телефон: +381 18 295 565
E-mail: ogranaknis@farmkom.rs

Огранак Крагујевац

Секретар: Снежана Нишавић, дипл.правник 
Адреса: Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, 34000 Крагујевац
Телефон: +381 34 639 12 00
E-mail: ogranakkragujevac@farmkom.rs