Подсећање на обавезу пријављивања промене података

15.11.2023

Фармацеутска комора

Подсећање на обавезу пријављивања промене података

Ради благовременог ажурирања података који су битни за упис у именик, као и других битних чињеница из надлежности Коморе, а које обухватају: промену личних података, промену адресе, односно пребивалишта, полагање стручног испита, почетак специјалистичког стажа, полагање специјалистичког испита, стицање назива примаријус, односно наставно-научног звања, промену послодавца, промену огранка, престанак/заснивање радног односа, и др., чланови Фармацеутске коморе Србије су дужни да огранку Коморе коме припадају пријаве све промене у року од 30 дана од дана сазнања за те промене, односно чињенице (члан 13. Закона о коморама здравствених радника).

Додатна информација за чланове Коморе који су престали са радом/обављањем апотекарске делатности у здр. установи/апотеци приватна пракса: Члан може добити статус добровољног члана Коморе, ако то жели, али је дужан да Комори поред захтева и пратеће документације достави и Изјаву да жели да остане добровољни члан Коморе.

Детаљне информације ОВДЕ.

Поделите

Огранци коморе

Огранак Београд

Секретар: Светлана Соларов, маг. фарм.
Адреса: Мутапова 25, 11118 Београд
Телефон: +381 11 770 09 50
E-mail: ogranakbeograd@farmkom.rs

Огранак Војводина

Секретар: Андреја Матијашевић, маг. фарм.
Адреса: Хајдук Вељкова 11 II Спрат / 204, 21000 Нови Сад
Телефон: +381 21 661 88 33
E-mail: ogranakvojvodina@farmkom.rs

Ниш са КиМ

Секретар: Александра Окичић Милошевић, дипл. екон.
Адреса: Зеленгорска 4, локал L2, 18000 Ниш
Телефон: +381 18 295 565
E-mail: ogranaknis@farmkom.rs

Огранак Крагујевац

Секретар: Снежана Нишавић, дипл.правник 
Адреса: Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, 34000 Крагујевац
Телефон: +381 34 639 12 00
E-mail: ogranakkragujevac@farmkom.rs