Важно обавештење – пријављивање промена и ослобађање од плаћања чланарине

12.06.2024

Фармацеутска комора

Фармацеутска комора Србије је у претходном периоду упутила обавештења члановима путем сајта Коморе, циркуларног мејла и часописа Апотекарска пракса да је за:

  • остваривања права - ослобађање од чланарине за текућу годину,
  • спречавање злоупотребе лиценце и
  • избегавање прописаних казнених одредби (у случају да члан не обавести Комору о променама података које су битне за упис у Именик чланова Коморе, као и друге чињенице из надлежности Коморе, у законом прописаном року)

неопходно поштовање прописаног рока за пријаву промене података у року од 30 дана од дана настанка промене/сазнања за те промене, односно чињенице.

Овим путем Вас обавештавамо да све заостале промене података можете пријавити најкасније до 30. јуна.

Од 1. јула 2024. године промене података које нису достављене у законском року од 30  дана, неће утицати на ослобађање од чланарине за текућу годину.

Поделите

Огранци коморе

Огранак Београд

Секретар: Светлана Соларов, маг. фарм.
Адреса: Мутапова 25, 11118 Београд
Телефон: +381 11 770 09 50
E-mail: ogranakbeograd@farmkom.rs

Огранак Војводина

Секретар: Андреја Матијашевић, маг. фарм.
Адреса: Хајдук Вељкова 11 II Спрат / 204, 21000 Нови Сад
Телефон: +381 21 661 88 33
E-mail: ogranakvojvodina@farmkom.rs

Ниш са КиМ

Секретар: Александра Окичић Милошевић, дипл. екон.
Адреса: Зеленгорска 4, локал L2, 18000 Ниш
Телефон: +381 18 295 565
E-mail: ogranaknis@farmkom.rs

Огранак Крагујевац

Секретар: Снежана Нишавић, дипл.правник 
Адреса: Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, 34000 Крагујевац
Телефон: +381 34 639 12 00
E-mail: ogranakkragujevac@farmkom.rs