ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ о Нацрту Етичког кодекса фармацеута Србије

10.06.2024

Фармацеутска комора

Етички одбор Фармацеутске коморе Србије у сарадњи са консултантом проф. др Душанком Крајновић, израдио је Нацрт Етичког кодекса фармацеута Србије и Одлуком бр.75/3-4 од 3.4.2024. године утврдио програм јавне расправе. 

У складу са овом Одлуком јавна расправа је спроведена у периоду од 15. априла до 15. маја 2024. године. 

Нацрт Етичког кодекса фармацеута Србије објављен је на сајту Фармацеутске коморе Србије и прослеђен члановима фармацеутске коморе Србије путем циркуларног мејла, а заинтересовани чланови могли су да доставе предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре путем онлајн формулара.  

Етички одбор Фармацеутске коморе Србије на седници одржаној 30.05.2024. године у сарадњи са консултантом проф. др Душанком Крајновић размотрио је све изнете начелне и појединачне сугестије, предлоге и примедбе изнете током јавне расправе.

Сви предлози и сугестије којима се унапређује предложени текст Нацрта Етичког кодекса фармацеута Србије уграђени су у коначни текст Нацрта Етичког кодекса фармацеута Србије, који ће бити упућен органима Фармацеутске коморе Србије на даљу надлежност. 

У наставку Извештаја наведене су све начелне и појединачне сугестије, предлози и примедбе изнете током јавне расправе и мишљење Етичког одбора Фармацеутске коморе Србије. 

Поделите

Огранци коморе

Огранак Београд

Секретар: Светлана Соларов, маг. фарм.
Адреса: Мутапова 25, 11118 Београд
Телефон: +381 11 770 09 50
E-mail: ogranakbeograd@farmkom.rs

Огранак Војводина

Секретар: Андреја Матијашевић, маг. фарм.
Адреса: Хајдук Вељкова 11 II Спрат / 204, 21000 Нови Сад
Телефон: +381 21 661 88 33
E-mail: ogranakvojvodina@farmkom.rs

Ниш са КиМ

Секретар: Александра Окичић Милошевић, дипл. екон.
Адреса: Зеленгорска 4, локал L2, 18000 Ниш
Телефон: +381 18 295 565
E-mail: ogranaknis@farmkom.rs

Огранак Крагујевац

Секретар: Снежана Нишавић, дипл.правник 
Адреса: Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, 34000 Крагујевац
Телефон: +381 34 639 12 00
E-mail: ogranakkragujevac@farmkom.rs