Услуга саветовања – методологија

Улога фармацеута, као члана здравственог тима, који се бави ДМ је:
    • У примарној превенцији - Промоција здравог начина живота
    • У детекцији недијагностикованог ДМ - Познавање ризика за развој ДМ тип 2
    • У превенцији компликација дијабетеса - Саветовање о редовној метаболичкој контроли и важности промена у стилу живота

Циљ ове акције је да спровођењем скрининга, код свих особа старијих од 45 година, дамо допринос превенцији и одлагању појаве типа 2 дијабетеса, откривањем пацијената који су у стању предијабетеса. Предијабетес је метаболичко стање које се карактерише инсулинском резистенцијом и примарном или секундарном дисфункцијом бета ћелија, која повећава ризик за развој типа 2 дијабетеса.

Детекција повишеног ризика за тип 2 дијабетеса спроводи се коришћењем следећех приступ:

    • Системски приступ
    • Посебан приступ


СИСТЕМАТСКИ ПРИСТУП

Систематски приступ се састоји у спровођењу скрининга најмање једном у три године.

Препорука је да се за скрининг користи Упитник процене ризика за тип 2 дијабетеса који можете преузети као пдф документ или е-апликација. Упитник је сачињен у оквиру Студије превенције дијабетеса у Финској и саставни је део Националног водича за превенцију типа 2 дијабетеса Министарства здравља РС.

УПУТСТВО ЗА ПОУЊАВАЊЕ УПИТНИКА

    • За разговор са пацијентом у оквиру тачке 2. и 3. користити Смернице за фармацеуте: Фармацеутска здравствена заштита особа прекомерне телесне масе и гојазних
    • За разговор са пацијентом у оквиру тачке 4. и 5. користити препоруке водича: Превенција типа 2 дијабетеса дате у оквиру прилога 2. 3. и 4.
    • Позитиван одговор на питање 6. 7. или 8. усмерава нас на чињеницу да се ради о пацијенту коме је потребан посебан приступ.


САВЕТОВАЊЕ ПАЦИЈЕНАТА

Када се заврши са попуњавањем упитника, сви испитаници који су имали скор испод 12 треба да добију опште савете за превенцију типа 2 дијабетеса и препоруку да овај упитник попуне са својим фармацеутом поново, за 3 године.
Испитаници са скором ризика који је ≥ 12 (категорија умереног и високог ризика) треба да буду упућени лекару, уз савет да је потребно да ураде евалуацију стања гликорегулације, на основу две вредности гликемије наште, у два неузастопна дана (размак 2-3 дана). У случају неконзистентних вредности гликемије пацијент треба да следи даље препоруке лекара.

ПОСЕБАН ПРИСТУП


У детекцији повишеног ризика за тип 2 дијабетеса посебан приступ се примењује код особа са присутним једним или више следећеих поремећаја:
    • Позитивна породична анамнеза
    • Прекомерна телесна тежина БМИ преко 30kg/м²
    • Смањена физичка активност
    • Гестацијски дијабетес
    • Жене које су родиле децу тежу од 4 кг
    • Артеријска хипертензија, исхемијска болест срца, исхемијска болест мозга
    • Дислипидемија: ХДЛ ≤ 0,9 ммол/л и /или триглицериди ≥ 2.8 ммол/л
    • Синдром полицистичних јајника и друга ендокринолошка обољења која компромитују гликорегулацију

САВЕТОВАЊЕ ПАЦИЈЕНАТА:
Посебан приступ у детекцији се код оваквих пацијената примењује без обзира на године старости, најмање једном у 3 године, и подразумева савет да ураде евалуацију стања гликорегулације, на основу две вредности гликемије наште, у два неузастопна дана (размак 2-3 дана). У случају неконзистентних вредности гликемије пацијент треба да следи даље препоруке лекара.

Огранци коморе

Огранак Београд

Секретар: Светлана Соларов, маг. фарм.
Адреса: Мутапова 25, 11118 Београд
Телефон: +381 11 770 09 50
E-mail: ogranakbeograd@farmkom.rs

Огранак Војводина

Секретар: Андреја Матијашевић, маг. фарм.
Адреса: Хајдук Вељкова 11 II Спрат / 204, 21000 Нови Сад
Телефон: +381 21 661 88 33
E-mail: ogranakvojvodina@farmkom.rs

Ниш са КиМ

Секретар: Александра Окичић Милошевић, дипл. екон.
Адреса: Зеленгорска 4, локал L2, 18000 Ниш
Телефон: +381 18 295 565
E-mail: ogranaknis@farmkom.rs

Огранак Крагујевац

Секретар: Снежана Нишавић, дипл.правник 
Адреса: Црвеног Крста 7 I Спрат / 23, 34000 Крагујевац
Телефон: +381 34 639 12 00
E-mail: ogranakkragujevac@farmkom.rs