Facebook Image
Srpski Latinica

Vesti

Komora insistira na jednakim uslovima poslovanja za državne i privatne apoteke

rfzo

Na inicijativu Komore, a povodom dopisa koje je RFZO uputio svim filijalama vezano za mišljenje Uprave za javne nabavke iz koga proizilazi da su privatne apoteke u obavezi da primenjuju Zakon o javnim nabavkama, održani su sastanci sa predstavnicima RFZO 4.11. i sa direktorkom RFZO, dr Sanjom Radojević Škodrić, 5.11.2017. godine. .

Predstavnici Komore su na sastancima istakli činjenici da Komora insistira na jednakim uslovima poslovanja za državne i privatne apoteke, po svim pitanjima, pa tako i po pitanju sprovođenja javnih nabavki za lekove. Apostrofirajući negativne posledice sprovođenja centralnih javnih nabavki za državne apoteke, direktorka Komora je istakla i očekivane negativne posledice pojedinačnog sprovođenja javnih nabavke od strane zdravstvenih ustanova i samostalnih privatnih apoteka.

Predstavnici Komore i RFZO saglasni su da novonastala situacija zahteva sistemsko rešenje koje uključuje zajedničku saradnju svih nadležnih institucija.

Sastanak u Državnoj revizorskoj instituciji

dri

Polazeći od preporuke Državne revizorske institucije (DRI) Republički fond (RFZO) se obratio Upravi za javne nabavke sa zahtevom za dostavu mišljenja da li privatne apoteke predstavljaju naručioce u smislu član 2 i član 4. Zakona o javnim nabavkama.

Uprava za javne nabavke je u svom dopisu koji je upućen RFZO od 01.11.2017. godine dostavila mišljenje iz koga proizilazi da su privatne apoteke u obavezi da primenjuju Zakon o javnim nabavkama u slučaju da više od 50% vrednosti nabavke lekova sa Liste lekova predstavljaju lekovi koji će biti izdati na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja.

S tim u vezi, na inicijativu Komore, održan je sastanak sa g-đom Radulkom Urošević i njenim saradnicima iz Sektora za reviziju obaveznog zdravstvenog osiguranja u DRI. Na sastanku je ukazano na negativne posledice sprovođenja javnih nabavke u državnom sektoru, kao i na potencijalne negativne posledice pojedinačnog sprovođenja javnih nabavke od strane zdravstvenih ustanova I samostalnih privatnih apoteka u privatnoj svojini.

Direktorka Komore je iznela stav Farmaceutske komora Srbije da postoje rešenja koja bi omogućila stabilno poslovanje uz poštovanje jednakih uslova za sve pružaoce apotekarske delatnosti bez obzira na vrstu vlasništva. Očekuje se nastavak daljih razgovora po ovom pitanju.

Obeležena Svetska nedelja i Evropski dan svesnosti o racionalnoj upotrebi antibiotika

pazljivo-sa-antibioticima-1

Prema zvaničnim podacima Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, postignuto je značajno smanjenje ukupne potrošnje antibiotika za sistemsku primenu za 18%, u periodu od godinu dana. Ovo je rezultat niza aktivnosti Ministarstva zdravlja RS, koje se sprovode u okviru Kampanje za racionalnu upotrebu antibiotika, a čiji je partner i Farmaceutska komora Srbije.

Što se tiče rezistencije, visok nivo zabeležen je kod svih ispitivanih vrsta bakterija u Srbiji, slično kao i u zemljama južne i istočne Evrope. Za razliku od prethodnih godina, u 2016. godini među bakterijama koje su uključene u antimikrobni nadzor došlo je do određene stope smanjenja rezistencije. Sa druge strane, naročito zabrinjava porast rezistencije na antibiotike koji se smatraju poslednjom linijom odbrane od infekcija, karbapeneme i kolistin.

"To je bio i ostaje naš najveći problem, i dalje smo među onima koji troše najviše antibiotika, ali sad kad smo krenuli da smanjujemo upotrebu biće lakše da dopremo do svesti ljudi", rekao je ministar zdravlja novinarima na konferenciji povodom obeležavanja Svetske nedelje svesnosti o racionalnoj upotrebi antibiotika Svetske zdravstvene organizacije.

Za rešavanje problema AMR neophodan je multisektorski pristup i primena dugoročnih sistemskih mera, pa je od ključnog značaja da se navedene aktivnosti nastave kako bi se postigla dalja racionalizacija potrošnje antibiotika ne samo u humanoj, nego i u veterinarskoj medicini, a samim tim i bolja kontrola AMR, što je jedan od prioritetnih zadataka Ministarstva zdravlja.

Ministarstvo zdravlja uspostavilo je partnerstvo za sprovođenje Kampanje za racionalnu upotrebu antibiotika sa preko 20 institucija i organizacija među kojima se nalazi i Farmaceutska komora Srbije.

Apoteka Požarevac proslavila jubilej

jubilej-pozarevac-1

Apoteka Požarevac je u četvrtak, 02. novembra, proslavila 55 godina postojanja ustanove u ovom obliku i 160 godina apotekarstva u Požarevcu. Svečana akademija održana je u Arheološkom parku Viminacijum koji, kao mesto obeležavanja ovog jubileja, nije slučajno izabran.

Ovu simboliku je u svom obraćanju zvanicama obrazložio direktor mr ph. Nebojša Jorgovanović koji je podsetio da su arheološka iskopavanja u Viminacijumu otkrila veći broj medicinskih instrumenata i originalnih lekova iz I veka nove ere.

Govoreći o aktuelnom trenutku, mr ph. Nebojša Jorgovanović je podsetio na pozitivan bilans ustanove koja u svom sastavu ima 35 apoteka u Braničevskom okrugu i pruža farmaceutsku uslugu za više od 180.000 stanovnika.

U poslednjoj deceniji postojanja naša mreža postala je bogatija za sedam novih apoteka. Kako nam je cilj da zdravstvenu uslugu učinimo dostupnom svim stanovnicima okruga, u ovom trenutku imamo 14 objekata u ruralnim sredinama u kojima nema privatnog sektora. U ovom slučaju etika nam je bila iznad zarade, te ih finansiramo iz ukupnog profita ustanove. – kazao je mr ph. Nebojša Jorgovanović, koji se u svom obraćanju još osvrnuo na neadekvatne zakonske odredbe u ovom sektoru, koji državnim apotekama otežavaju poslovanje u odnosu na privatne.

Da je ova državna apotekarska ustanova jedna od retkih u Srbiji koja nije u velikom problemu kada je opstanak na tržištu u pitanju, pa još i da posluje sa velikim dobitkom, svestan je i predsednik Skupštine Grada Požarevca, Bojan Ilić, koji je sve to ponosno isticao. Rekao je da je grad kao osnivač prezadovoljan njihovim uspehom, stavljajući ih kao primer koji često navode ostalim gradskim preduzećima i ustanovama.

– Kao stanovnici grada koga odlikuje visok stepen patriotizma i ljubavi prema Srbiji, ne raduje nas težak položaj ostalih državnih apoteka u odnosu na požarevačku, naprotiv. Uspeh naše apotekarske ustanove smatramo za pokazatelj da rešenja ima i da ga donose i sprovode vredni i sposobni kadrovi. Dragi prijatelji iz Zdravstvene ustanove Apoteka Požarevac, dozvolićete mi da mimo običaja čestitanja rođendana nešto poželim sebi a ne vama. Želim da u gradu, čiji sam ponosni predsednik Skupštine, u budućnosti sve više bude, kako to kaže naš narod, kao u apoteci… i to ne bilo kojoj, već onoj najboljoj i najlepšoj, našoj požarevačkoj. – završio je svoje obraćanje Ilić.

U godini jubileja Apoteka Požarevac izdala je i monografiju pod nazivom „Farmacija Braničevskog okruga od antike do savremenog doba“. Autori ove monografije su Jelena Manojlović i Stevan Šukljević.

Na svečanoj akademiji, pored mnogobrojnih gostiju iz sveta farmacije bili su prisutni i dekan Farmaceutskog fakulteta, prof. dr Zorica Vujić, predsednica Saveza farmaceutskih udruženja Srbije, prof. dr Vesna Matović i direktorka Farmaceutske komore Srbije, dr sci. Svetlana Stojkov.

jubilej-pozarevac-2

Svetski dan farmaceuta

wpd

Ceo svet danas obeležava Svetski dan farmaceuta, 25. septembar, pod parolom „Od istraživanja do zdravstvene zaštite: farmaceut je vama na usluzi!“ Na današnji dan skrećemo pažnju na značaj farmacije kao profesije! Od istraživanja i razvoja lekova, edukacije budućih farmaceuta, do pružanja direktne zdravstvene nege – sve u službi pacijenata i cele zajednice!

"Briga o pacijentima počinje sa prepoznavanjem zdravstvenih problema stanovništva i razvojem lekova, politika i obrazovanja kako bi se suočili sa njima. Mi smo farmaceuti često prisutni na samom početku procesa - kada se identifikuje prvi molekul koji efikasno tretira bolest", kaže Dr Pena, predsednica Međunarodne farmaceutske federacije FIP.

Pozivamo Vas da podržite obeležavanje Svetskog dana farmaceuta koristeći materijal koji je pripremio FIP i koji je dostupan na www.fip.org/worldpharmacistsday

Još članaka...

Strana 1 od 37

Početak
Prethodna
1

Beograd

Mutapova 25
11000 Beograd
 

Tel: +381 (0) 11 770 09 50
ogranakbeograd@farmkom.rs

Vojvodina

Hajduk Veljkova 11 II Sprat / 204
21000 Novi Sad
Master centar NS sajma

Tel: +381 (0) 21 661 88 33
ogranakvojvodina@farmkom.rs

Niš sa KIM

Zelengorska 4, lokal L2
18000 Niš
 

Tel: +381 (0) 18 295 565
ogranaknis@farmkom.rs

Kragujevac

Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23
34000 Kragujevac
 

Tel: +381 (0) 34 639 12 00
ogranakkragujevac@farmkom.rs