Srpski Latinica

Vesti

Komisija za bezbednost zdravstvenih radnika

minzdrlogo

Povodom nedavnih nemilih događaja u vezi sa radom Centra za socijalni rad i nesrećnim slučajevima koji su se dogodili, dana 25.07.2017. godine održan je sastanak Komisije za bezbednost zdravstvenih radnika u cilju definisanja konkretnih koraka i aktivnosti za naredni period.

Direktorka Farmaceutske komore Srbije skrenula je pažnju na posebnu vrstu nasilja koja se javlja u apotekama u vidu razbojništva i krađe. Pred toga, ona je istakla da nasilnici mogu biti i pacijenti koji koriste određene lekove, te na to treba posebno obratiti pažnju.

Komisija je predložila set aktivnosti koje bi sprovodilo Ministarstvo zdravlja sa ciljem podizanja svesti stručne i opšte javnosti o ovoj problematici, kao i izmene i dopune određenih zakonskih i podzakonskih akata.

Radna grupa u Komori zdravstvenih ustanova Srbije

kzus

10.08.2017. - U Komori zdravstvenih ustanova Srbije, 10.08.2017. godine, održan je sastanak Radne grupe koja je osnovana u cilju zauzimanja konačne strategije i definisanja predloga za sastanak sa predstavnicima Ministarstva zdravlja, Ministarstva finansija, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Državne revizorske instiitucije u cilju iznalaženja najboljeg, zajedničkog rešenja za sve zdravstvene ustanove koje imaju probleme po pitanju naraslnih dugovanja i blokade računa. Ovo je nastavak aktivnosti koji su inicairane na sastanku održanom 17.07.2017. godine.

Teme sastanka bile su: Blokada računa pojedinih zdravstvenih ustanova, narasle obaveze zdravstvenih ustanova i status državnih apotekarskih ustanova.

17.07.2017. - U Komori zdravstvenih ustanova Srbije (KZUS), 17.07.2017. godine, održan je sastanak zdravstvenih ustanova čiji su podračuni u blokadi, u cilju iznalaženja najboljeg, zajedničkog rešenja, za sve koji se nalaze u ovakvoj situaciji.

Ovom sastanku je na poziv direktora KZUS prisustvovala i direktorka Farmaceutske komore, Svetlana Stojkov. Ona je tom prilikom istakla da se Komora zalaže za jednakost poslovanja apoteka u privatnom i državnom sektoru, koja u ovom trenutku ne postoji. Ukazala je na problem nabavke lekova preko centralnih javnih nabavki, koja se odnosi samo na državni sektor, kao i da iste zahtevaju proceduru i vreme, što posledično dovodi do nestašice lekova, nelojalne konkurencije na tržištu, a samim tim i manje prihode u državnim apotekama. Direktorka Komore je ukazala i na sve ozbiljniji problem urušavanje plana mreže zbog javno privatnog partnerstava, model koji je već primenjen na jednom broju apoteka (Svilajnac, Ada, Kanjiža, Bačka Topola), i da se taj proces širi na apoteke Novi Bečej, Sombor, Novi Sad. Zato je neophodno apelovati na sve nadležne institucije, u prvom redu Ministarstvo zdravlja i RFZO, da preispitaju te procese, koriguju i uspostave uslove i standarde na osnovu kojih će potpisivati ugovore sa apotekama. Konkurencija je uvek zdrava i poželjna ali ipak na prvom mestu treba da bude zdravlje i dostupnost lekova, posebno vodeći računa o mreži apoteka, inspekcijskom nadzoru i kontroli zaključenih ugovora od strane RFZO. Na kraju, direktorka Komore je zaključila da su odnosi dve komore dobri, ali da je potrebno nešto više, a to je akcija.

Novi paket VŠO

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije pokrenulo je 18. novembra 2015. godine Kampanju za racionalnu upotrebu antibiotika, kako bi se sačuvala efikasnost antibiotika, smanjila antimikrobna rezistencija, sprečili neželjeno produženje trajanja bolesti, smanjili rizici od smrtnog ishoda i smanjili ukupni zdravstveni troškovi za lečenje. Pokretanjem kampanje, Ministarstvo zdravlja se priključuje globalnim naporima Svetske zdravstvene organizacije koja je u maju 2015. godine na 68.sednici Svetske zdravstvene skupštine usvojila Globalni akcioni plan za borbu protiv za smanjenje antimikrobne rezistencije.

 U okviru „Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije“ Ministarstva zdravlja, uz podršku Svetske banke, u toku je sprovođenje niza mera u okviru sistema zdravstvene zaštite:

  • Izrada nacionalne strategije i akcionog plana o racionalnoj upotrebi antibiotika u skladu sa Strateškim akcionim planom Svetske zdravstvene organizacije za rezistenciju na antibiotike za Evropu;
  • Izrada novog nacionalnog vodiča dobre kliničke prakse za upotrebu antibiotika;
  • Jačanje kapaciteta nacionalnih referentnih laboratorija za etiološku dijagnozu bolničkih infekcija;
  • Obezbeđivanje dodatne stručne edukacije za zdravstvene radnike;
  • Pokretanje nacionalne kampanje o racionalnoj upotrebi antibiotika koja će biti usmerena ka građanima, lekarima primarne zdravstvene zaštite koji prepisuju lekove, lekarima sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, farmaceutima i predstavnicima medija.

 

Srpsko apotekarsko društvo u saradnji sa Farmaceutskom komorom Srbije, u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije „Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije“, organizovalo je test u elektronskoj formi „Timski rad zdravstvenih radnika i edukacija pacijenata-preduslov za smanjenje antibiotske rezistencije“, preko platforme za elektronsku edukaciju Farmaceutske komore Srbije (FKS) – Virtuelnu školu obrazovanja, koji je akreditovan za farmaceute kao KME.

Paket je dostupan do 19.05.2018. godine i akreditovan je sa 5 bodova za učesnike. Svi redovni članovi FKS, koji imaju otvoren korisnički nalog na web sajtu Komore, mogu pristupiti ovom paketu obrazovanja.

pazljivo-sa-antibioticima

Veliki uspeh Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

 shangaj-clanak

Šangajska lista je neformalna ali prestižna lista koja rangira 2 % svetskih univerziteta (prvih 500) od ukupno 25.000 koliko ih postoji na svetu. Kriterijumi za rangiranje obuhvataju broj naučnih radova štampanih u međunarodnim časopisima, mobilnost nastavnika i studenata, patentne prijave, Nobelove nagrade i drugo.

Univerzitetu u Beogradu se, po prvi put, 2012. godine našao u grupi najboljih 400-500 svetskih univerziteta. Ove godine Beogradski Univerzitet je u grupi od 200 do 300 najboljih, što je izuzetan uspeh, posebno imajući u vidu činjenicu da u našem okruženju nijedan univerzitet nije bolje rangiran (univerziteti u Ljubljani i Zagrebu nalaze se od 400 do 500 mesta). Pored rangiranja univerziteta, Šangajska lista rangira i naučna polja. U našoj državi najbolje pozicionirane su matematika koja se 2013. godine našla među 100-150 najboljih, a 2014. godine pored matematike i fizika, kada su rangirane među 150 do 200 najboljih.

Ove godine se Univerzitet u Beogradu, u oblasti farmacije i farmaceutskih nauka našao u grupi od 150 do 200 najboljih na svetu! Nema nikakve sumnje da je to veliko priznanje Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Šangajsku listu za oblast farmacije i farmaceutskih nauka za 2017. godinu možete pogledati na ovom linku

Sastanak povodom rešavanja aktuelnih problema u apotekarskom sektoru

meeting

Povodom dopisa Farmaceutske komore Srbije od 27.04.2017. godine, kojim se inicira hitno rešavanje problema u državnim apotekarskim ustanovama, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave organizovalo je sastanak u ponedeljak 12. juna, kome su prisustvovali predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva finansija, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Farmaceutske komore Srbije.

Na sastanku su se razmatrali svi aspekti regulisanja apotekarske delatnosti i dali odgovarajući predlozi za hitno rešavanje. Očekuje se zakazivanje novog sastanka u proširenom sastavu, u cilju definisanja konkretnih aktivnosti za naredni period.

Još članaka...

Strana 1 od 36

Početak
Prethodna
1

Beograd

Mutapova 25
11000 Beograd
 

Tel: +381 (0) 11 770 09 50
ogranakbeograd@farmkom.rs

Vojvodina

Hajduk Veljkova 11 II Sprat / 204
21000 Novi Sad
Master centar NS sajma

Tel: +381 (0) 21 661 88 33
ogranakvojvodina@farmkom.rs

Niš sa KIM

Zelengorska 4, lokal L2
18000 Niš
 

Tel: +381 (0) 18 295 565
ogranaknis@farmkom.rs

Kragujevac

Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23
34000 Kragujevac
 

Tel: +381 (0) 34 639 12 00
ogranakkragujevac@farmkom.rs