Srpski Latinica
Ministarstvo zdravlja

Sastanak u Ministarstvu zdravlja

Dana 27. marta 2017. godine, na inicijativu Farmaceutske komore Srbije, u Ministarstvu zdravlja održan je sastanak šefa kabineta Nikole Pandrca i direktorke Komore, Svetlane Stojkov.

Opširnije ...

Svetlana stojkov govori na 10. konferenciji marketing u farmaciji

10. Konferencija „Marketing u farmaciji“

Deseta jubilarna konferencija "Marketing u farmaciji" održana je 18. marta 2017.godine u hotelu „Sloboda“ u Šapcu. Generalna tema skupa glasila je "Podrška zdravstvenog sistema u lečenju stresa". O aktuelnim temama - od Burnout sindroma do sindroma slomljenog srca predavali su profesori Medicinskog i Farmaceutskog fakulteta iz Beograda.

Opširnije ...

Apoteka Sabac

Poseta šabačkim apotekama

Direktor Farmaceutske komore Srbije, Svetlana Stojkov, 09.03.2017. obišla je nekoliko apoteka u Šapcu. U razgovoru sa kolegama iz državnih i privatnih apoteka, konstatovano je da je neophodno hitno donošenje zakonske regulative, uključujući Zakon o apotekarskoj delatnosti i Pravilnik o listi predmeta koji se mogu prodavati o apotekama, kako bi se apotekarski sektor uredio u skladu sa osnovnim načelima zdravstvene zaštite i principima dobre apotekarske prakse.

Opširnije ...

Pgeu logo

Doprinos javnih apoteka evropskim zdravstvenim sistemima

Farmaceutska komora Srbije imala je veliku cast i zadovoljsto da na proslavi jubileja 20. godina postojanja i rada ugosti g-dju Jūratė Švarcaitė, generalnog sekretara Farmaceutske grupe Evropske Unije (PGEU). Na zahtev nasih koleginica i kolega koji su prisustvovali svecanoj akademiji odrzanoj 24.02.2017. godine, objavljujemo njenu prezentaciju u celosti.

Preuzmite prezentaciju (.ppt)

asoc2017

Sastanak Asocijacije komora jugoistočne evrope

Sastanak Asocijacije komora jugoistočne evrope na kome su učestvovali predstavnici komora iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne gore, Makedonije, Bugarske, Albanije i Kosova, održan je 25. februara u Beogradu.

Opširnije ...

farmaceutski otpad

SASTANAK SA KOLEKTIVOM APOTEKE „NOVI SAD“

Dana 22.02.2017. godine u prostorijama Farmaceutske komore Srbije održan je sastanak predstavnika farmaceuta Apoteke „Novi Sad“ i direktorke Komore dr sci. med. Svetlane Stojkov, dipl. farm. spec.
Sastanak je iniciran nakon dopisa upućenog Farmaceutskoj komori Srbije u kojem su farmaceuti Apoteke Novi Sad izrazili zabrinutost zbog teške profesionalne i materijalne situacije u kojoj se nalaze već duže vreme.

Preuzmite tekst zapisnika sa sastanka

farmaceutski otpad

20 GODINA POSTOJANJA I RADA

Farmaceutska komora Srbije osnovana je 24. februara 1997 godine, kao prva komora zdravstvenih radnika. Danas, kada obeležavamo dvadesetogodišnjicu osnivanja i rada, pokušaćemo da se osvrnemo na brojne aktivnosti koje smo kao profesionalna organizacija farmaceuta sproveli tokom proteklog perioda, a bilo ih je mnogo, kao što se i stanje u našoj delatnosti menjalo.

Opširnije ...

lekovi

Anketa ALIMS

Na internet prezentaciji Agencije za lekove i medicinska sredstva (ALIMS) postavljena je anketa sa ciljem da se sagleda koliko su zdravstveni radnici upoznati sa publikacijom Nacionalni registra lekovaza koju izdaje ALIMS. Anketa je anonimna i sastoji se od 7 pitanja, a možete joj pristupiti putem sledećeg linka. Pozivamo članove Komore da učestvuju u popunjavanju ankete.

farmaceutski otpad

Donošenje Pravilnika o upravljanju farmaceutskim otpadom

Zakonom o upravljanju otpadom (Sl. glasnik RS broj 36/09, 88/10 i 16/16) propisano je donošenje Pravilnika o upravljanju farmaceutskim otpadom.

Opširnije ...

Ministarstvo zdravlja

NACRT ZAKONA O APOTEKARSKOJ DELATNOSTI

Ministarstvo zdravlja RS sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o apotekarskoj delatnosti u periodu od 13. januar do 02. februar 2017. godine. Tekst Nacrta zakona i bliže obaveštenje o toku javne rasprave objavljeni su na internet stranici Ministarstva zdravlja.

Farmaceutska komora Srbije poziva sve članove Komore da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi.

fks-yu

INFORMACIJA O ODRŽANIM SASTANCIMA

Dana 28.12.2016. godine održan je sastanak predstavnika Ministarstva zdravlja, Sindikata zaposlenih u zdravstvu i Farmaceutske komore, a 30.12.2016. godine sastanak predstavnika Sindikata zaposlenih u zdravstvu i Farmaceutske komore sa predstavnicima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Opširnije ...

Apoteka Šabaca - Prva Narodna

Sastanak u vezi Apoteke "Šabac"

Na poziv gradske uprave Šabac i Gradonačelnika Nebojše Zelenovića, predstavnici Farmaceutske komore Srbije, prisustvovali su sastanku održanom u Šapcu, 21.12.2016.

Opširnije ...

Apoteka Šabaca - Prva Narodna

Saopštenje u vezi Apoteke "Šabac"

Dana 16.12.2016. godine održana je sednica Skupštine Farmaceutske komore Srbije na kojoj je donet zaključak da se Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu i medijima uputi saopštenje u vezi Apoteke „Šabac“.

Preuzmite tekst saopštenja ...

edqm

Rezolucije Saveta Evrope o FZZ

Radna grupa u okviru Komiteta eksperata za kvalitet i bezbednost standarda u farmaceutskoj praksi i farmaceutskoj zdravstvenoj zaštiti (CD-P-PH/PC), EDQM u Savetu Evrope započela je izradu Rezolucije o farmaceutskoj zdravstvenoj zaštiti na nivou Evropske Unije. Rezolucija sadrži tri podceline:

Opširnije ...

fks-yu

VAŽNO OBAVEŠTENJE

U skladu sa dopisom Ministarstva zdravlja RS, br. 500-01-1350/2016-02 od 28.11.2016. godine (dopis u pdf formatu), potrebno je da nam u roku od 8 dana od dana prijema obaveštenja od strane Komore, dostavite popunjene obrasce: OBRAZAC 1 (obrazac u word-u) i OBRAZAC 2 (obrazac u word-u).
Popunjene obrasce poslati na adresu: Farmaceutska komora Srbije, Mutapova 25,11000 Beograd.
Za sva pitanja stručna služba Komore Vam stoji na raspolaganju.

Ljudi u globusu

Aktuelna dešavanja

Dana 29.11.2016. godine u Farmaceutskoj komori Srbije, održan je sastanak predstavnika zdravstvenih ustanova apoteka u javnoj svojini, a vezano za predlog Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017. godinu. Od strane predstavnika državnog sektora upućen je dopis RFZO sa definisanim predlozima za izmenu i dopunu Pravilnika. Stav Komore je da se u cilju održavanja kvaliteta farmaceutske zdravstvene zaštite mora obezbediti ravnopravnost u obavljanju delatnosti, kao i jednakost pacijenata u ostvarivanju prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Ministarstvo zdravlja

Sastanak u Ministarstvu zdravlja

Dana 25.11.2016. godine održan je sastanak u MInistarstvu zdravlja RS kome su prisustvovali pomoćnik ministra Slađana Đukić , Sektor za zdravstveno osiguranje sa saradnicima, Verica Jovanović, v.d. direktorka Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" i Svetlana Stojkov, direktorka Komore. Na sastanku se razgovaralo o akutelnoj situaciji u apotekarskom sektoru i ugovaranju.

Ministarstvo zdravlja

Sastanak sa šefom kabineta ministra zdravlja

Dana 04.11.2016. godine održan je sastanak u MInistarstvu zdravlja RS kome su prisustvovali šef kabineta Nikola Pandrc, pomoćnik ministra Dragana Vujačić i specijalni savetnik Biljana Čukanović, ispred Ministarstva zdravlja, kao i direktorka Svetlana Stojkov i generalni sekretar Dragana Rajković ispred FKS. Na sastanku su definisane aktivnosti koje će se sprovoditi u narednom periodu: formiranje registra apoteka i izrada Nacrta Zakona o apotekarskoj delatnosti. Predstavnici Komore su dali konkretne predloge za rešavanje određenih pitanja u okviru postojeće zakonske regulative.

skupstina

Odbor za zdravstvo Skupštine RS

Dana 02.11.2016. godine, održan je sastanak predsednika Odbora za zdravlje i porodicu Skupštine RS, Darka Laketića i direktorke Farmaceutske komore Srbije, Svetlane Stojkov. Na sastanku se razgovaralo o aktuelnoj situaciji u apotekarskom sektoru i mogućim rešenjima kroz izmenu zakonskih i podzakonskih akata, što je i jedan od zadataka ovog Odbora. Predsednik Odbora je upoznat za predlogom Nacrta Zakona o apotekarskoj delatnosti koji je usvojen od strane Skupštine Komore.

Ministarstvo zdravlja

Prvi sastanak Posebne Radne grupe za izradu nacrta Zakona o apotekarskoj delatnosti

Danas, 02.11.2016. godine, održan je prvi sastanak Posebne Radne grupe za izradu nacrta Zakona o apotekarskoj delatnosti koja je formirana Rešenjem ministra zdravlja RS. Polazna osnova je predlog Nacrta Zakona o apotekarskoj delatnosti koji je prosleđen Ministarstvu zdravlja RS od strane Farmaceutske komore Srbije jula ove godine.

Ministarstvo zdravlja

Održan sastanak sa predstavnicima ministarstva zdravlja RS

Dana 31.10.2016. godine, održan je sastanak sa pomoćnicima ministra zdravlja RS, Draganom Vujičić, Sektor za lekove i medicinska sredstva i Mirjanom Ćirić, Sektor za organizaciju zdravstvene službe, kao i specijalnom savetnicom ministra zdravlja, Biljanom Čukanović, dipl. farm.,na kome je direktorka Farmaceutske komore Srbije dodatno obrazložila najveće probleme sa kojima se apotekarski sektor susreće i dala konkretene predloge za rešavanje istih u cilju izbegavanja dalekosežnih negativnih posledica po apotekarski sektor Srbija. 

Ministarstvo zdravlja

Održan sastanak sa ministrom zdravlja RS

Danas, 28.10.2016. godine, održan je hitan sastanak ministra zdravlja RS, Zlatibora Lončara i direktorke Farmaceutske komore Srbije, Svetlane Stojkov, u cilju definisanja konkretnih aktivnosti za rešavanje nagomilanih problema u apotekarskom sektoru. Razgovaralo se o planu mreže apoteka, jedinstvenoj ceni leka na tržištu, usvajanju dokumenta Dobra apotekarska praksa, uređenju sektora predloženim izmenama i dopunama zakonske regulative i donošenjem novog zakona. Sastanku je prisustvovao i šef kabineta, Nikola Pandrc. Nastavak dogovorenih aktivnosti se očekuje sledeće nedelje.

Zakon Cekic

USVOJEN PREDLOG NACRTA ZAKONA O APOTEKARSKOJ DELATNOSTI

Skupštinа Komore na sednici održanoj 01.06.2016. godine usvojila predlog Nacrta Zakona o apotekarskoj delatnosti koji odražava mišljenja i stavove članova Farmaceutske komore Srbije po svim važnim pitanjima vezano za apotekarsku delatnost u Srbiji, neophodnih za njeno očuvanje, razvoj i prosperitet.

Opširnije ...

Virtuelna Skola Obrazovanja

Oglašavanje u apotekama

Posećamo Vas da se prilikom oglašavanja farmaceutskih i drugih proizvoda u apoteci pridržavate važeće zakonske regulative i Etičkog kodeksa farmaceuta Srbije. Svako postupanje suproto ovom povlači za sobom stručnu, etičku, kaznenu i/ili materijalnu odgovornost.

PODRŠKA PACIJENTIMA
Dodela licenci
Bitno je da znate

APOTEKARSKA PRAKSA
certificate
Podrška stručnoj praksi

AKTUELNO
certificate
Događaji i programi KE

KORISNIČKI SERVIS
keys
Redovni članovi i organizatori KE

PORTFOLIO
anketa
Predstavite se

PROJEKTI I ANKETE
anketa
Učestvujte

DODELA LICENCI
certificate
Pogledajte termine

ARHIVA VESTI
archive
Pregled starijih vesti i članaka

Beograd

Mutapova 25
11000 Beograd
 

Tel: +381 (0) 11 770 09 50
ogranakbeograd@farmkom.rs

Vojvodina

Hajduk Veljkova 11 II Sprat / 204
21000 Novi Sad
Master centar NS sajma

Tel: +381 (0) 21 661 88 33
ogranakvojvodina@farmkom.rs

Niš sa KIM

Zelengorska 4, lokal L2
18000 Niš
 

Tel: +381 (0) 18 295 565
ogranaknis@farmkom.rs

Kragujevac

Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23
34000 Kragujevac
 

Tel: +381 (0) 34 639 12 00
ogranakkragujevac@farmkom.rs