fks

IZBORI 2014 - KONAČNI REZULTATI

Izborna komisija objavila je rezultate glasanja drugog kruga izbora za izbor članova Skupštine farmaceutske komore Srbije u 2014. godini.

Opširnije ...

fks

KONKURS - SEKRETAR OGRANKA BEOGRAD

Za rad u Farmaceutskoj komori Srbije - ogranak Beograd sa sedištem u Beogradu, a u cilju da ogranci preuzmu obaveze propisane zakonom, tražimo lice za poziciju sekretara ogranka.

Preuzmite tekst oglasa

fks

REAKCIJA FKS NA REŠENJE VLADE RS

Nakon usvajanja Liste o određenim vrstama kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima apoteke mogu snabdevati građane (Lista), od strane Skupštine Farmaceutske komore Srbije 30.01.2014. godine i objavljivanja iste u „Sl. Glasniku RS“, br. 15/14 od 11.02.2014. godine, usledila je reakcija Ministarstva zdravlja na osnovu koje je Vlada RS donela Rešenje o obustavi izvršenja Liste („Sl. glasnik RS“, br. 24/2014 od 28.02.2014. godine). Obzirom da je Komora ispoštovala svu zakonom predviđenu proceduru ostaje krajnje nerazumljivo, iz kojih razloga, i na osnovu čega je Vlada donela ovakvu odluku.

Opširnije ...

fks

OBAVEŠTENJE ZA FARMACEUTE

Skupština FKS je na sednici održanoj 27.02.2014. godine podržala zaključak Upravnog odbora sa sednice održane 21.02.2014. godine, da se podrži inicijativa za ukidanje "solidarnog poreza" koji su već pokrenuli sindikati i podržala Lekarska komora Srbije. Na osnovu diskusije na sednici Skupštine, a na zahtev mnogobrojnih članova, pokrenuto je potpisivanje PETICIJE RADI STAVLJANJA VAN SNAGE ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU.

Opširnije ...

fks

USVOJEN NACIONALNI OKVIR ZA PROCENU KOMPETENCIJA FARMACEUTA

Skupština FKS na sednici održanoj 27.02.2014. godine donela je Odluku o usvajanju dokumenta Nacionalni okvir za procenu kompetencija farmaceuta koji je sačinila Radna grupa imenovana od strane Upravnog odbora, a koju su pored članova Komore činili i predstavnici Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Saveza farmaceutskih udruženja Srbije.

Opširnije ...

Članstvo

Članarina i naknade za 2014. godinu

Obaveštavamo vas da su na sajtu Komore postavljene Odluka o nadoknadama za 2014. god. i Odluka o članarinama za 2014. god.

Odluke su objavljene u Sl. glasniku RS br. 6 od 24.01.2014. god, a primenjuju se od 01.02.2014. god.

Preuzmite tekstove odluka

Najnovije vesti

Lista o određenim vrstama kozmetičkih i drugih sredstava
nedelja, 16 februar 2014
Lista o određenim vrstama kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima apoteke mogu snabdevati građane, koja je usvojena na sednici... Opširnije...
Izmena statuta
subota, 21 decembar 2013
Skupština FKS na vanrednoj sednici održanoj dana 10.decembra 2013.godine u Beogradu, usvojila predlog izmena i dopuna Statuta FKS. Radna grupa... Opširnije...
Preporuke za upravjanje farmaceutskim otpadom
nedelja, 24 novembar 2013
Završna konferencija projekta “Tehnička podrška za tretman medicinskog otpada u Srbiji”, koji je finansirala EU uz podršku Ministarstva... Opširnije...
Upravljanje novčanim tokovima u farmaceutskim kompanijama.
utorak, 29 oktobar 2013
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu u saradnji sa Farmaceutskom komorom Srbije organizuje dvodnevni kurs, Upravljanje novčanim... Opširnije...
Potvrda o učešću na FIP-u 2013
petak, 25 oktobar 2013
Podsećamo učesnike FIP-a 2013 u Dablinu, koji žele da podnesu prijavu komori za priznavanje bodova za kontinuiranu edukaciju treba da aplikuju za... Opširnije...
Apotekarska praksa 100. broj
četvrtak, 17 oktobar 2013
Poštovani članovi komore, čitaoci apotekarske prakse, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je izašao iz štampe jubilarni 100-ti broj apotekrske... Opširnije...

102

Stara VŠO

Moodle Logo

Pohađajte naše kurseve putem Interneta

Arhiva vesti

archive

Pregled starijih vesti i članaka

Programi KE

calendar

Kalendar događaja

Dodela licenci

certificate

Pogledajte termine

Korisnički servis

keys

Redovni članovi i organizatori KE

Beograd

Dečanska 8a II Sprat / 209
11000 Beograd
 

Tel: +381 (0) 11 324 31 44
ogranakbeograd@farmkom.rs

Vojvodina

Hajduk Veljkova 11 I Sprat / A104
21000 Novi Sad
Master centar NS sajma

Tel: +381 (0) 21 661 88 33
ogranakvojvodina@farmkom.rs

Niš sa KIM

Prvomajska 24a
18000 Niš
 

Tel: +381 (0) 18 295 565
ogranaknis@farmkom.rs

Kragujevac

Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23
34000 Kragujevac
 

Tel: +381 (0) 34 639 12 00
ogranakkragujevac@farmkom.rs