Facebook Image
Srpski Latinica

Ogranak Vojvodina

Diplomirani farmaceuti koji ispunjavaju uslove za upis u imenik FKS, potrebnu dokumentaciju podnose odgovarajućem Ogranku prema mestu rada.

Svi redovni članovi Farmaceutske komore Srbije mogu da pristupe korisničkom servisu i tako ostvare uvid u: opšte podatke, karticu KE i finansijsku karticu.

Ogranak Vojvodina: Severno-backi okrug - Subotica, Južno-backi okrug -Novi Sad, Zapadno-backi okrug - Sombor, Sremski okrug - Sremska Mitrovica, Srednje-banatski okrug - Zrenjanin, Severno-banatski okrug - Kikinda, Južno-banatski okrug - Pancevo); za ovaj ogranak sedište je Novi Sad.

Sekretar: Andreja Matijašević, dipl.farm.
Adresa: Hajduk Veljkova 11, II Sprat / lokal 204, 21000 Novi Sad
(Master centar Novosadskog sajma)
Telefon/fax: +381 (0) 21 661 88 33
Email: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
Radno vreme: 08-16 časova

Organi ogranka Komore

 • Odbor ogranka
 • Predsednik ogranka
 • Klub članova Skupštine Komore iz ogranka
 • Sud časti I stepena
 • Komisija za posredovanje
 • Sekretar ogranka

Odbor ogranka

Odbor ogranka ima predsednika i dva člana koje bira Skupština Komore na predlog Kluba članova Skupštine Komore iz ogranka. Mandat članova Odbora ogranka traje četiri godine.

Na osnovu člana 19 stav 2 tačka 6 i člana 15 Zakona o komorama zdravstvenih radnika ("Sl. Glasnik RS", br. 107/2005 i 99/2010) i člana 29 stav 3 Statuta Farmaceutske komore Srbije ("Sl. Glasnik RS", br. 106/2006, 118/2008, 5/2010 i 113/2013), Skupština Farmaceutske komore Srbije je na sednici održanoj u Beogradu dana 12.05.2014. godine donela Odluku o izboru članova odbora Ogranka Vojvodina.

Članovi Odbora ogranka:

 • Jovanka Franeta, Apoteka „Novi Sad “, predsednik
 • Jelena Đukić, Apoteka "Novi Sad"
 • Ljubica Radoš, Apoteka "Zrenjanin"

Klub članova Skupštine Komore iz ogranka

Klub članova Skupštine Komore iz ogranka odnosno članovi Odbora ogranka učestvuju u radu Skupštine FKS i sa ogranka Vojvodina ima ih ukupno 22.
Klub članova Skupštine Komore iz ogranka Vojvodina

Sud časti I stepena

Sud časti utvrđuje povredu profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore na osnovu sprovedenog postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti.

Članovi Suda časti I stepena:

 • LJILJANA BUDIMIR, Apoteka „Sombor“, predsednik
 • LJILJANA MERDANOVIĆ, Dom zdravlja Šid, član i zamenik predsednika
 • MILAN GRBA, Apoteka „Novi Sad“, član
 • ALEKSANDAR RAJIĆ, Apoteka „Zrenjanin“, zamenik člana
 • MIRA MALBAŠIĆ, Opšta bolnica Subotica, zamenik člana
 • DANIELA CIMBALJEVIĆ, Apoteka „Novi Sad“, zamenik člana

Komisija za posredovanje

Komisija za posredovanje ogranka Komore posreduje u sporovima između članova Komore ili između članova Komore i korisnika zdravstvenih usluga u skladu sa zakonom. Komisija za posredovanje ogranka Komore ima tri člana - predsednika i dva člana koje imenuje Upravni odbor Komore iz reda članova Komore iz ogranka Komore. Komisija za posredovanje ogranka Komore zauzima stavove sporazumno ili većinom glasova. Komisija za posredovanje ogranka Komore imenuje posrednika u sporu. Posrednik može biti lice koje nije član Komore.

Članovi komisije za posredovanje:

 • Ratko Đukanović, Apoteka „Pančevo“, predsednik
 • Marina Obradović, Apoteka „Novi Sad“, član
 • Milica Živković, Apoteka „Pančevo“, član

  Beograd

  Mutapova 25
  11000 Beograd
   

  Tel: +381 (0) 11 770 09 50
  ogranakbeograd@farmkom.rs

  Vojvodina

  Hajduk Veljkova 11 II Sprat / 204
  21000 Novi Sad
  Master centar NS sajma

  Tel: +381 (0) 21 661 88 33
  ogranakvojvodina@farmkom.rs

  Niš sa KIM

  Zelengorska 4, lokal L2
  18000 Niš
   

  Tel: +381 (0) 18 295 565
  ogranaknis@farmkom.rs

  Kragujevac

  Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23
  34000 Kragujevac
   

  Tel: +381 (0) 34 639 12 00
  ogranakkragujevac@farmkom.rs