Facebook Image
Srpski Latinica

Obeležena Svetska nedelja i Evropski dan svesnosti o racionalnoj upotrebi antibiotika

pazljivo-sa-antibioticima-1

Prema zvaničnim podacima Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, postignuto je značajno smanjenje ukupne potrošnje antibiotika za sistemsku primenu za 18%, u periodu od godinu dana. Ovo je rezultat niza aktivnosti Ministarstva zdravlja RS, koje se sprovode u okviru Kampanje za racionalnu upotrebu antibiotika, a čiji je partner i Farmaceutska komora Srbije.

Što se tiče rezistencije, visok nivo zabeležen je kod svih ispitivanih vrsta bakterija u Srbiji, slično kao i u zemljama južne i istočne Evrope. Za razliku od prethodnih godina, u 2016. godini među bakterijama koje su uključene u antimikrobni nadzor došlo je do određene stope smanjenja rezistencije. Sa druge strane, naročito zabrinjava porast rezistencije na antibiotike koji se smatraju poslednjom linijom odbrane od infekcija, karbapeneme i kolistin.

"To je bio i ostaje naš najveći problem, i dalje smo među onima koji troše najviše antibiotika, ali sad kad smo krenuli da smanjujemo upotrebu biće lakše da dopremo do svesti ljudi", rekao je ministar zdravlja novinarima na konferenciji povodom obeležavanja Svetske nedelje svesnosti o racionalnoj upotrebi antibiotika Svetske zdravstvene organizacije.

Za rešavanje problema AMR neophodan je multisektorski pristup i primena dugoročnih sistemskih mera, pa je od ključnog značaja da se navedene aktivnosti nastave kako bi se postigla dalja racionalizacija potrošnje antibiotika ne samo u humanoj, nego i u veterinarskoj medicini, a samim tim i bolja kontrola AMR, što je jedan od prioritetnih zadataka Ministarstva zdravlja.

Ministarstvo zdravlja uspostavilo je partnerstvo za sprovođenje Kampanje za racionalnu upotrebu antibiotika sa preko 20 institucija i organizacija među kojima se nalazi i Farmaceutska komora Srbije.