Facebook Image
Srpski Latinica

Prijava nasilja nad farmaceutima

 stopnasilju

Farmaceutska komora Srbije je u saradnji sa drugim komorama zdravstvenih radnika uključena u aktivnosti prevencije nasilja nad zdravstvenim radnicima. Jedna od pokrenutih aktivnosti je i prikupljanje podataka putem prijave nasilja nad zdravstvenim radnicima i upitnika o učestalosti uzrocima i posledicama nasilnog ponašanja.

Putem internet prezentacije Komore i elektronske pošte upućen je poziv svim farmaceutima da uzmu učešće u ovom važnom istraživanju, koje će biti osnov za dalju izmenu i dopunu zakonske regulative i uvođenje odgovarajućih preventivnih mera.

Odluka o sprovođenju istraživanja o nasilju nad zdravstvenim radnicima doneta je na sastanku Komisije za bezbednost zdravstvenih radnika Ministarstva zdravlja Republike Srbije, održanom 25. jula 2017. godine. Tom prilikom odlučeno je i da se u najskorijem periodu preduzmu konkretne mere kako bi se povećala bezbednost zdravstvenih radnika na radnom mestu i podigla svest u javnosti o problemu izloženosti zdravstvenih radnika različitim vidovima nasilja.

Prijava nasilja nad farmaceutima

Upitnik o nasilju nad zdravstvenim radnicima u Srbiji