Facebook Image
Srpski Latinica

Izveštaji Farmaceutske komore Srbije

2017

Program rada za 2017. godinu

Finansijski plan za 2017. godinu

2016

Izveštaj o radu za 2016. godinu

Finansijski izveštaj za 2016. godinu

Program rada za 2016. godinu

Finansijski plan za 2016. godinu

2015

Izveštaj o radu za 2015. godinu

Finansijski izveštaj za 2015. godinu

2014

Izveštaj o radu za 2014. godinu

2013

Izveštaj o radu za 2013. godinu

2012

Izveštaj o radu za 2012. godinu

2011

Izveštaj o radu za 2011. godinu

2010

Izveštaj o radu za 2010. godinu

2009

Izveštaj o radu za 2009. godinu

2008

Izveštaj o radu za 2008. godinu

APRIL

Održana Međunarodna konferencija u Kovilovu gde je Farmaceutska komora Srbije učestvovala panelom sa temom ”Apotekari na testu znanja”

MART

Farmaceutska komora Srbije pokrenula inicijativu za nastavak procesa kontinuirane edukacije u apotekarskom sektoru Srbije bez obzira na neformiranje Zdravstvenog saveta Srbije.

Ozvaničena saradnja između moderatora i Farmaceutske komore Srbije potpisivanjem ugovora.

JANUAR-FEBRUAR

Održana 6. sednica Skupštine FKS na kojoj je, između ostalog, donet godišnji Program rada Farmaceutske komore srbije i utvrđen predlog Standarda Dobre apotekarske prakse.

Komora započela aktivnosti u cilju stručne pomoći svojim čalnovima u procesu licenciranja i kontinuirane edukacije.

Projekat obuke članova Etičkog odbora i Sudova časti I i II stepena.

Pokrenuta incijativa za povećanje maloprodajne marže lekova.

2007

Proslavljen jubileja 10 godina postojanja Farmaceutske komore Srbije.

Započete aktivnosti na upisu u Imenik Komore.

Doneta odgovarajuća akta neophodna za dalje funkcionisanje Komore. Pojedinačna akta realizovana u celosti.

DECEMBAR

Održana 5. sednica Skupštine FKS

Do 18.12.2007. godine u Imenik Komore upisano 3029 farmaceuta

NOVEMBAR

Održan edukativni seminar ”Grip-istine i zablude”

SEPTEMBAR-OKTOBAR

FKS svečano proslavila 10 godina svog rada. Na 4. redovnoj sednici Skupštine izabrani su novi počasni članovi komore: prim mr. pharm. spec Tomislav Solarović, dipl. ecc. Dragoljub Vučićević i prof. dr Dragan Stupar. Na istoj sednici dodeljena su i Priznanja za odanost farmaceutskoj profesiji i Zahvalnice za saradnju sa Farmaceutskom komorom Srbije

JUL-AVGUST

Ministar zdravlja Tomica Milosavljević održao prvi sastanak sa direktorima Komora zdravstvenih radnika

JUN

Nacrt Standarda Dobre apotekarske prakse stavljen na uvid stručnoj javnosti preko web sajta Farmaceutske komore Srbije i Farmaceutskog društva Srbije

U Skupštini grada Beograda održan skup ”Integrativna zdravstvena zaštita –kvantna medicina”

MAJ

Edukativni seminar ”Uloga farmaceuta kao zdravstvenog profesionalca u promociji leka” u saradnji FKS i farmaceutske kuće Galenika a.d.

U Skupštini grada Novog Sada održan skup ”Integrativna zdravstvena zaštita –homeopatija”

Održan treći stručni sastanak Farmaceutske komore Srbije sa temom ”OTC preparati u terapiji bola kod starijih osoba”

APRIL

Farmaceutska komora Srbije u toku aprila meseca sprovela anketu iz oblasti obrazovanja, treću od svog postojanja.

Započela saradnja između Farmaceutske komore Srbije i Medicinske škole u Beogradu

MART

U Beogradu na IV tradicionalnim farmaceutskim susretima orezentovana Virtuelna škola obrazovanja

Održan ”Seminar o dijabetesu” kao nastavak uspešne sardanje Novo Nordiska i Farmaceutske komore Srbije

FEBRUAR

U Skupštini grada Beograda održan skup ”Integrativna zdravstvena zaštita –homeopatija”

Održana 4. sednica Skupštine FKS

24.02.2007. godine formirana prva posleratna Komora apotekara

JANUARA

U Službenom glasniku Republike Srbije br. 6 od 19.01.2007. g objavljen Etički kodeks farmaceuta Srbije

2006

DECEMBAR

Održana 3. sednica Slupštine FKS

Izabran kanditat za člana Zdravstvenog saveta Srbije – Gordana Simić, KCS

Verifikovani mandati članova Sudova časti I stepena.

 

Aktivnosti od 2005 do 2007. godine

2007

 • 09.2007.: Sednica članica FIP za 2007. godinu u Kini
 • 08.2007.: Učešce na sastanku sa Ministrom zdravlja prof. Dr. Tomicom Milosavljevicem (“Apotekarska praksa” br 64-65/6)
 • U planu je potpisivanje Ugovora o saradnji i sprovodenju kontinuirane edukacije na Farmaceutskom fakultetu UB (“Apotekarska praksa” br 64-65/7)
 • 03. 2007: Registracija clanova Farmaceutske komore Srbije (“Apotekarska praksa” br 64-65/4)
 • 02.2007.: Nacrt dokumenta je stavljen na uvid (“Apotekarska praksa” br 63/5)
 • 01.2007.: Decentralizacija zdravstvene službe (“Apotekarska praksa” br 59/4 )
  Novi Eticki kodeks Farmaceutske komore Srbije (“Apotekarska praksa” br 59/5-7 )
 • 01-02.2007.: Treca sednica Skupštine Farmaceutske komore Srbije (“Apotekarska praksa” br 59/8 )
  Izabran je kandidat za clana Zdravstvenog saveta Vlade Republike Srbije (“Apotekarska praksa” br 59/8)

2006.

 • Posebna pažnja i aktivnosti usmerene ka farmakovigilansi. Dalje aktivnosti u istom pravcu nastavljamo i dalje.
 • 12.2006.: UO Farmaceutske komore Srbije predložio kandidate koji su, u okviru radne grupe, ucestvovali u pripremi teksta za Nacionalnu farmakopeju i Formule magistrales
 • 11.2006.: Oformljena je radna grupa za farmaceutski otpad ( “Apotekarska praksa” br 57/2 )
 • 10.2006.: Održana je Druga sednica Skupštine Farmaceutske komore Srbije na kojoj su izabrani sudovi casti I i II stepena, Eticki odbor i Odbori ogranaka (“Apotekarska praksa” br 56/5 )
  Aktivnosti u projektu “Razvoj zdravstva Srbije” (“Apotekarska praksa” br 56/9 )
 • 09.2006.:Sednica clanica FIP za 2006 godinu u Salvador Bahiji (“Apotekarska praksa” br 55/5 )
  Pomoc farmaceutskim tehnicarima u njihovom obrazovanju
 • 11.2006.: Oformljena je radna grupa za farmaceutski otpad ( “Apotekarska praksa” br 57/2 )
 • 10.2006.:
  Održana je Druga sednica Skupštine Farmaceutske komore Srbije na kojoj su izabrani sudovi casti I i II stepena, Eticki odbor i Odbori ogranaka (“Apotekarska praksa” br 56/5 )
  Aktivnosti u projektu “Razvoj zdravstva Srbije” (“Apotekarska praksa” br 56/9 )
 • 09.2006.:Sednica clanica FIP za 2006 godinu u Salvador Bahiji (“Apotekarska praksa” br 55/5 )
  Pomoc farmaceutskim tehnicarima u njihovom obrazovanju
 • 06.2006.: IZBORI ZA SKUPŠTINU - Na prvoj konstitutivnoj sednici Skupštine Farmaceutske komore verifikovani mandati clanovima Skupštine, izabrani su: direktor, predsednik Skupštine i predsednik Upravnog odbora (br 52/4-5 )
 • 05.2006.:
  Održani izbori za clanove Skupštine Farmaceutske komore Srbije
  Organizacija Medunarodnog sajma farmaceutske opreme, pribora i materijala Farmekspo u saradnji
 • 04.2006.: 50 jubilarno izdanje “Apotekarska praksa”
 • 04.2006.: Obeležen Svetski dan zdravlja
 • 03.2006.: Odluka o raspisivanju izbora

2005

 • 09.2005.: Ucešce na sastanaku sa temom upoznavanja sa Nacrtom nacionalne politike lekova u Srbiji (“Apotekarska praksa” br 43-44/5)
  Ucešce na Kongresu Fip – u Kairu
  Ucešce u Republickoj komisiji za farmaciju (br.43-44/7)
 • 08.2005.: Ucešce na sastanku, u organizaciji Ministarstva zdravlja, sa temom “Šta znace novi propisi u zdravstvu?”
 • 07.2005.: Ucešce na sastanku, u organizaciji Ministarstva zdravlja, sa temom “Nacrt Zakona o zdravstvenom osiguranju” (“Apotekarska praksa” br 43-44/6)
 • 05.2005.: Sastanak Izborne komisije i sekretara - pripreme za nove izbore (“Apotekarska praksa” br 40/5)
  Sastanak grupe Farmaceutske komore Srbije sa Savetnikom Ministra zdravlja, na predlog Upravnog odbora (br 40/5) Uspešno organizovan završen Prvi specijalizovani sajam farmacije Srbije
 • 14. sastanak komisije za kontinuirani profesionalni razvoj i kontinuiranu edukaciju
 • 04.2005.: 11.seminar farmaceuta sa medunarodnim ucešcem na temu “Integracije farmaceutske delatnosti i nauke na putu ka Evropskoj Uniji
 • Sastanak na Farmaceutskom fakultetu povodom predloga Pravilnik edukativnih aktivnosti i uslova i postupaka za sticanje i održavanje licence farmaceuta (Pravilnik je uradjen u saradnji)
 • 02.2005.: Ucešce u javnoj raspravi na nacrt Zakona o zdravstvenoj zaštiti i nacrt Zakona o komorama
  Imenovani sekretari ogranaka Komore
 • 01.2005.: 8.sastanak radne grupe za kontinuirani profesionalni razvoj i profesionalnu edukaciju (“Apotekarska praksa” br 36/5)
 • 12.2004.: Održana 9.sednica Skupštine Farmaceutske komore Srbije - ulazi se u pripremu izbora novog skupštinskog saziva sa cetvorogodišnjim mandatom (do 20.02.2008.)
 • 12.2004.: Uraden redizajn veb sajta Farmaceutske komore Srbije

Edukacije i prezentacije od 2005 do 2007.godine

 • 09.2007.: U izradi je prvi strucni Paket obrazovanja Virtuelne škole Farmaceutske komore Srbije sa temom “OTC preparati u terapiji bola kod starijih osoba” . Ovaj Paket obrazovanja je predviden za edukaciju farmaceuta putem interneta
 • Organizacija u saradnji i ucešce na XI–om seminaru UFTS “Sveti Sava”, pokrovitelj Ministarstvo zdravlja Republike Srbije (“Apotekarska praksa” br 63/10)
 • 05.2007.:
  • Edukativni seminar sa temom “Uloga farmaceuta kao zdravstvenog profesionalca u promociji leka” (“Apotekarska praksa” br 63/7 )
  • Treci strucni sastanak u Novom sadu sa temom “OTC preparati u terapiji bola kod starijih osoba” (“Apotekarska praksa” br 62/5 i br 63/6 )
  • Saradnja sa kompanijom Galenika a.d. na organizovanju i sprovodenju edukativnog seminara. Tema “Uloga farmaceuta kao zdravstvenog profesionalca u promociji leka” (br 64-65/7 )
  • Majski susreti zdravstvenih radnika Republike Srbije sa medunarodnim ucešcem (“Apotekarska praksa” br 63/9)
 • 03.2007.:
  • Seminar o dijabetesu u organizaciji Novo Nordiska i Farmaceutske komore (br 61/6)
  • Podrška UFTS “Sveti Sava”za skup na Tari ( br 61/6 ), skupu Saveza zdravstvenih radnika Srbije, Medicinskoj školi Beograd ( br 61/7 )
  • Završni izveštaj o edukaciji moderatora (60/5)
 • 2006/2007.: Kontinuirana edukacija farmaceuta moderatora sa dr sc med. Vesnom Tomic, socijalnim psihologom (br 60/5)
 • 02.2007.: Ucešce na Seminaru “Integrativna medicina - homeopatija” sa radom “Apotekarsko novo znanje i veštine” (60/6 )
 • 12.2006: Izdavanje i deljenje prirucnika “Farmakovigilansa i bezbedna primena lekova”
 • 11.2007.: IV kongres farmaceuta u Beogradu: Prezentacija Farmaceutske komore Srbije sa temom “Nova zakonska regulativa – licenciranje farmaceuta” (“Apotekarska praksa” br 58/6-11 i 60/7 )
  • I deo – posvecen Zakonu o komorama zdravstvenih radnika,
  • II deo - Paketi obrazovanja (obuka i edukacija iz ekologije, sprovodenje farmakovigilanse),
  • III deo – Promocija redizajniranog veb sajta Farmaceutske komore Srbije,
  • IV deo- Promocija Virtuelne škole obrazovanja Farmaceutske komore Srbije “Apotekarska praksa” br 58/6-11 i 60/7
 • 11.2006.: Seminar za moderatore komore “Komunikacija sa medijima”
 • 10.2006.: Ucešce na Kongresu FIP ( br 56/7 )
  10. edukativnom seminaru UFTS “Sveti Sava”
  Ucešce na Oktobarskim susretim Farmaceutskih tehnicara Srbije
 • 05.2006.: Drugi sajam farmacije “Farmekspo” (br 50/8-10)
 • 06.2006.: Ucešce na 9.edukativnom seminaru UFTS “Sveti Sava”
 • 04.2006.: Seminar za moderatore komore “Upravljanje konfliktima” (“Apotekarska praksa” br 52/8 )
 • 04.2006.: Seminar za moderatore komore “Timski rad” (“Apotekarska praksa” br 52/8 )
 • 02.2006.: Crown Agents, angažovana za tehnicku pomoc od strane Evropske agencije za rekonstrukciju, je završio projekat “Poboljšanje upravljanja lekovima” u Srbiji (“Apotekarska praksa” br 48/12)
 • 12.2005.: Održan Drugi strucni sastanak u organizaciji Farmaceutske komore (evaluacija - “Apotekarska praksa” br 47/7, br 45/4 )
  Ucešce u prezentiranju Nacionalnih vodica
 • 11.2004.: Prvi godišnji Strucni sastanak Farmaceutske komore Srbije sa temom “Uloga farmaceuta u tranziciji zdravstva i društva” (“Apotekarska praksa” br 34/6)

Službeni obilasci od 2005. do 2007.godine

 • 28 i 29.mart 2005.: Službeni obilazak Kosova i Metohije (“Apotekarska praksa” br 64-65/8-9)
 • 10.2005.: Poseta Farmaceutskoj komori Italije (“Apotekarska praksa” br 45/8)
 • 07.2005.: Predstavnici, Tim za tradicionalne i homeopatske lekove, Farmaceutske komore Srbije i Agencije za lekove i medicinska Sredstva Srbije posetili su nemacku kompaniju DHU

2004

 • 44. Simpozijum farmaceuta
 • Konferencija Farmaceutske komore JUSK-a
 • Seminar sekcije za bolnicku farmaciju
 • Apoteka Kikinda – Prvi ISO Sertifikat
 • Pilot projekat Farmaceutske komore Srbije i Galenike a.d.
 • Udruženje farmaceutskih tehnicara UFTS “Sveti Sava”
 • 6. Seminar UFTS “Sveti Sava”
 • 7. Tradicionalni seminar UFTS “Sveti Sava”
 • Ocuvanje zdravlja i prirode
 • 220 godina apotekarstva u Zrenjaninu
 • Majski susreti
 • Nastavak saradnje sa Novo Nordisk-om

*za deo posvećen periodu rada Farmaceutske komore Srbije od 1997 do 2004 korišcen je deo materijala sa prezentacije održane 2004. godine

2003

 • Deklaracija Farmaceutske komore Srbije o reformi farmaceutskog sektora
 • DAP za bolnicke lekare
 • Seminari o Javnim nabavkama
 • Seminari klinickih farmaceuta
 • Kursevi u organizaciji EUROHEALTH –a

2000-2002

 • 11.12.2001 – Skupština Farmaceutske komore donela je Pravilnik o profesionalnoj dužnosti i ugledu člana Farmaceutske komore
  Pravilnik o organizaciji i radu Suda casti i posredovanju u sporovima izmedu farmaceuta i građana.
  Poslovnik o radu suda časti
  Etički kodeks farmaceuta
 • 2002. godine Farmaceutska komora izdaje prvi broj “Apotekarske prakse”

1997

 • Skupština Farmaceutske komore Srbije donela je:
  Statut -Statut je objavljen na srpskom i engleskom jeziku
  Pravilnik o obrascu i nacinu vodenja i upisivanja farmaceuta u Imenik farmaceuta koji obavljaju privatnu praksu.

Beograd

Mutapova 25
11000 Beograd
 

Tel: +381 (0) 11 770 09 50
ogranakbeograd@farmkom.rs

Vojvodina

Hajduk Veljkova 11 II Sprat / 204
21000 Novi Sad
Master centar NS sajma

Tel: +381 (0) 21 661 88 33
ogranakvojvodina@farmkom.rs

Niš sa KIM

Zelengorska 4, lokal L2
18000 Niš
 

Tel: +381 (0) 18 295 565
ogranaknis@farmkom.rs

Kragujevac

Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23
34000 Kragujevac
 

Tel: +381 (0) 34 639 12 00
ogranakkragujevac@farmkom.rs