LA


Акредитација 2020 - Одлука ЗСС за II термин

Ажурирано 01.4.2020 године

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 26/19) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ број: 153-02-00473/2020-01 од 21.05.2020. године о акредитацији програма континуиране едукације приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 27.12.2019. године (број: 153-02-02361/2019-01) у априлском року 2020. године

Збирна табела ФАРМАЦЕУТСКЕ КОМОРЕ април 2020

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 21.05.2021. године.

Детаљну информацију можете погледати ОВДЕ http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/

Архива садржаја

Окт Јул Апр Јан 2022
Окт Јул Апр Јан 2021
Окт Јул Апр Јан 2020
Окт Јул Апр Јан 2019
Окт Јул Апр Јан 2018
Окт Јул Апр Јан 2017
Окт Јул Апр Јан 2016
Окт Јул Апр Јан 2015
Окт Јул Апр Јан 2014
Окт Јул Апр Јан 2013
Окт Јул Апр Јан 2012
Окт Јул Апр Јан 2011
Окт Јул Апр Јан 2010
Окт Јул Апр Јан 2009