CI


Akreditacija 2020 - Odluka ZSS za II termin

Ažurirano 01.4.2020 godine

Na osnovu člana 139. stav 1. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. Glasnik RS'', broj 26/19) Zdravstveni savet Srbije je doneo ODLUKU broj: 153-02-00473/2020-01 od 21.05.2020. godine o akreditaciji programa kontinuirane edukacije prispelih na osnovu Javnog poziva objavljenog na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije i u sredstvima javnog informisanja 27.12.2019. godine (broj: 153-02-02361/2019-01) u aprilskom roku 2020. godine 


Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE april 2020


Programi KE akreditovani ovom odlukom mogu se realizovati u jednom ili više navrata do 21.05.2021. godine.

Detaljnu informaciju možete pogledati OVDE http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/

Arhiva sadržaja

Okt Jul Apr Jan 2022
Okt Jul Apr Jan 2021
Okt Jul Apr Jan 2020
Okt Jul Apr Jan 2019
Okt Jul Apr Jan 2018
Okt Jul Apr Jan 2017
Okt Jul Apr Jan 2016
Okt Jul Apr Jan 2015
Okt Jul Apr Jan 2014
Okt Jul Apr Jan 2013
Okt Jul Apr Jan 2012
Okt Jul Apr Jan 2011
Okt Jul Apr Jan 2010
Okt Jul Apr Jan 2009