CI


Rezultati prethodnog postupka procene kvaliteta programa KE

Ažurirano 07.8.2023 godine

Na osnovi člana 7. stav 5-7. Pravilnika o bližim uslovima  za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike („Sl. Glasnik RS“, br. 17/2022) i Javnog poziva Zdravstvenog saveta Srbije za akreditaciju programa KE broj 153-02-00789/2022-01 od 29.12.2022. godine, Radna grupa za sprovođenje prethodnog postupka procene kvaliteta programa KE Farmaceutske komore Srbije, nakon sastanka održanog 4.8.2023. godine objavljuje dana 7.8.2023. godine zbirnu tabelu sa rezultatima programa. Na ove rezultate organizator ima rok od 5 dana za slanje primedbe/molbe, odnosno do 11.8.2023. godine, isklјučivo u elektronskoj formi na e-mail adresu komora@farmkom.rs

Rezultati prethodnog postupka procene kvaliteta programa KE OVDE

Radna grupa za sprovođenje prethodnog postupka procene kvaliteta programa KE Farmaceutske komore Srbije razmotriće pristigle primedbe/molbe i na osnovu toga dostaviti izveštaj Zdravstvenom savet Srbije na konačno odlučivanje. 

Rezultate akreditacije Zdravstveni savet Srbije će objaviti na svojoj veb stranici u vidu Zbirne tabele ocenjenih programa KE 21.8.2023. godine. 


Arhiva sadržaja

Okt Jul Apr Jan 2023
Okt Jul Apr Jan 2022
Okt Jul Apr Jan 2021
Okt Jul Apr Jan 2020
Okt Jul Apr Jan 2019
Okt Jul Apr Jan 2018
Okt Jul Apr Jan 2017
Okt Jul Apr Jan 2016
Okt Jul Apr Jan 2015
Okt Jul Apr Jan 2014
Okt Jul Apr Jan 2013
Okt Jul Apr Jan 2012
Okt Jul Apr Jan 2011
Okt Jul Apr Jan 2010
Okt Jul Apr Jan 2009