CI

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, na svojoj internet stranici OVDE objavilo poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, koja se sprovodi u periodu od 9. do 29. septembra 2021. godine.

Farmaceutska komora Srbije poziva sve zainteresovane članove da uzmu učešće u javnoj raspravi i da svoje primedbe, predloge i sugestije dostave putem elektronske pošte na adresu komora@farmkom.rs do 27.9.2021. godine, kako bi iste objedinili i prosledili nadležnom ministarstvu. 

Nacrt zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, Obrazloženje Nacrta, Javni poziv, kao i Obrazac za komentare na Nacrt zakona dostupni su OVDE