CI

Povodom Svetskog dana farmaceuta, koji se obeležava 25. septembra, Farmaceutska komora Srbije vas poziva da učestvujete na Konkursu za farmaceute: „Apoteka: Uvek pouzdana u službi Vašeg zdravlјa“ koji je otvoren do 17. septembra 2021. godine. Tri najoriginalnija rada, koji na najbolјi način prezentuju apoteku kao mesto pouzdanih informacija, a diplomiranog farmaceuta/magistra farmacije kao zdravstvenog radnika u čije znanje i stručnost pacijenti imaju poverenje, biće nagrađena novčanom nagradom od 10.000 dinara. 

Svetski dan farmaceuta obeležava se svake godine 25. septembra. Ovaj datum usvojila je Međunarodna farmaceutska federacija (FIP)  na Svetskom kongresu farmacije i farmaceutskih nauka u Istambulu 2009. godine sa cilјem da ohrabri farmaceute i njihova udruženja da različitim aktivnostima promovišu i zastupaju  uloge farmaceuta u unapređenju zdravlјa, u svim krajevima sveta.

Propozicije za učešće: 

  1. Na konkursu mogu učestvovati svi članovi Komore koji uredno izmiruju obaveze prema Komori.
  2. Rad na temu „Apoteka: Uvek pouzdana u službi Vašeg zdravlјa“ treba poslati na adresu komora@farmkom.rs  sa naznakom ZA KONKURS-SDF, zaklјučno sa 17.9.2021. godine. 
  3. Tekst treba biti napisan pismom Times New Roman, font 12 i može da ima maksimalno 2500 karaktera sa razmakom. Uz tekst je potrebno poslati i svoju fotografiju. 


Komora će objaviti rezultate konkursa 25.9.2021. godine na sajtu i Facebook strani.

U skladu sa Odlukom Skupštine Komore tri (3) najoriginalnija rada biće nagrađena novčanom nagradom u iznosu od 10.000,00 dinara. Nagrađeni radovi biće objavlјeni u glasniku Farmaceutske komore Srbije, časopisu „Apotekarska praksa“