CI

Povodom Svetskog dana borbe protiv dijabetesa, a sa ciljem da što veći broj naših kolega uzme učešće u Projektu Farmaceutske komore Srbije: Uvođenje farmaceutske usluge "Savetovanje pacijenata sa dijabetesom", izvršena je revizija materijala za pružanje ove usluge koju vam stavljamo na raspolaganje.

Na osnovu iskustva naših kolega koji su učestvovali u Pilot projektu, Radna grupa Farmaceutske komore Srbije je nakon uvida u sve pristigle komentare materijal prilagodila zahtevima prakse i učinila ga jednostavnijim i efikasnijim za primenu. 

Kao što ste već obavešteni u okviru Projekta Komore “Uvođenje standardizovane farmaceutske usluge obolelima od dijabetesa u apotekama” biće dodeljene prve Potvrde o uspešno završenom programu za pružanje standardizovane usluge pacijentima sa dijabetesom, koju izdaje Farmaceutska komora Srbije. Naše kolege i koleginice koji su u prethodnom period ispunili sve predviđene uslove dobiće i bedž sa natpisom “Savetnik za dijabetes”, a ukoliko dva farmaceuta iz jedne apoteke dobiju gore navedenu Potvrdu, apoteka u kojoj rade stekla je pravo na Sertifikat koji ukazuje da u toj apoteci pacijenti oboleli od dijabetesa mogu dobiti savetovanje kroz standardizovanu farmaceutsku uslugu. Spisak farmaceuta i apoteka možete pogledati OVDE

Farmaceutska komora Srbije je Ministarstvu zdravlja prosledila rezultate pilot projekta (OVDE), a obavljeni su i prvi razgovori na ovu temu sa predstavnicima Ministarstva i prof. Lalićem, dekanom Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Ujedno vas pozivamo da se prijavite za učešće u Projektu i na taj način farmaceutsku uslugu "Savetovanje pacijenata sa dijabetesom" učinimo što dostupnijom našim građanima. 

Revidiran materijal za pružanje usluge:

 • Usluga započinje:
  • popunjavanjem Opšteg upitnika koji popunjava farmaceut u razgovoru sa pacijentom (preuzmite Upitnik 0) i
  • pacijentu daje Opšti flajer za pacijenta - Upoznajte dijabetes (preuzmite flajer 0)
 • Nakon toga pacijent popunjava Upitnik o samokontroli dijabetesa na osnovu koga će se proceniti znanje pacijenta pre pružene usluge (preuzmite Upitnik 01-06)
 • PRVI korak usluge - Primena terapije (preuzmite flajer 1) (preuzmite Upitnik 1)
 • DRUGI korak usluge - Primena insulina (preuzmite flajer 2) (preuzmite Upitnik 2)
 • TREĆI korak usluge - Kotrola nivoa glukoze i Akutne komplikacije dijabetesa-hiperglikemija, ketoacidoza i hipoglikemija (preuzmite flajer 3-1 i flajer 3-2) (preuzmite Upitnik 3)
 • ČETVRTI korak usluge - Metabolička kontrola: glukoza u krvi, krvni pritisak, lipidni profil, indeks telesne mase i obim struka (preuzmite flajer 4) (preuzmite Upitnik 4)
 • PETI korak usluge - Nefarmakološke mere (preuzmite flajer 5-1, flajer 5-2, flajer 5-3 i flajer 5-4) (preuzmite Upitnik 5)
 • ŠESTI korak usluge - Hronične komplikacije dijabetesa (preuzmite flajer 6-1 i flajer 6-2) (preuzmite Upitnik 6)
 • Nakon pružene kompletne usluge (svih 6. koraka), pacijent popunjava Upitnik o samokontroli dijabetesa na osnovu koga će se proceniti unapređenje znanja pacijenta posle pružene usluge (preuzmite upitnik 01-06)
 • UPITNIK za pacijenta - zadovoljstvo pruženom uslugom (preuzmite upitnik)

Ovde možete preuzeti sve flajer (OVDE)

Savetnici za dijabetes OVDE