CI

Obuka za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koju organizuje Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i USAID-ov Projekat za odgovornu vlast, u saradnji sa Farmaceutskom komorom Srbije, biće održana 12. oktobra 2021. godine, od 10:00 do 13:00 časova.

Program obuke možete pogledati OVDE

LINK ZA PRISTUP OVDE

Prethodna prijava nije potrebna. Obuku drži predstavnik Poverenika i ona je besplatna. 

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti - ZZPL („Službeni glasnik RS“, br. 87/18) je počeo da se primenjuje 22. avgusta 2019. godine. Apotekarski sektor obrađuje veliki broj podataka o ličnosti naših građana i to podataka koji spadaju u posebnu vrstu podataka o ličnosti a čija obrada zahteva viši stepen pažnje. Imajući u vidu navedeno kao i brojne novine koje je ZZPL uveo u pravni poredak Srbije, pravnih nejasnoća koje sadrži, kao i zbog kompleksnosti ukupne materije, prepoznata je potreba za dodatnom edukacijom zaposlenih u apotekarskom sektoru.  

Cilj ove obuke je da lica koja su već određena za zaštitu podataka o ličnosti i oni koji će tek biti određeni, steknu nova i dograde postojeća znanja o pravu na zaštitu podataka o ličnosti i da se bliže upoznaju sa obavezama koje, u skladu sa ZZPL, imaju rukovaoci i obrađivači podataka o ličnosti.

Apotekarske ustanove i samostalne privatne apoteke imaju obavezu da odrede lice za zaštitu podataka o ličnosti i da o tome obaveste Poverenika. Ukoliko to ne urade one čine prekršaj po ZZPL-u.

Ovim putem Vas pozivamo da u susret planiranim obukama, ukoliko to već niste učinili, odredite lice za zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom.