CI

Farmaceutska komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Drugim projektom razvoja zdravstva Srbije, realizovala je 4 on-line testa, koji su posvećeni racionalnoj upotrebi antibiotika, kao i prevenciji, odnosno terapiji pacijenata obolelih od COVID-19. Jedan od navedenih testova posvećen je farmaceutskoj usluzi prilikom izdavanja antibiotika, a Komora u okviru nedavno formirane radne grupe priprema i standardizaciju ove usluge, kao i implementaciju u svim apotekama u Srbiji.

Pored ovih testova, članovima Komore dostupni su i paketi obrazovanja za uvođenje standardizovane usluge pacijentima obolelim od dijabetesa, kao i paket obrazovanja koji obrađuje temu vakcinacije. 

Aktuelne on-line testove u okviru Virtuelne škole obrazovanja možete videti OVDE, a pristupiti im preko svog korisničkog servisa.