CI

Test u elektronskoj formi na temu:  “Unapređenje standardizovane farmaceutske usluge kod pacijenata sa dijabetesom“ aktivan je i dostupan u okviru Virtuelne škole obrazovanja do 18.5.2022. godine, i akreditovan sa 5 bodova za učesnike koji uspešno polože test. Takođe, obaveštavamo sve zainteresovane koji nisu bili u mogućnosti da 15.5.2021. godine odslušaju vebinar na ovu temu, da su predavanja dostupna preko EDUMED platforme u delu vebinari i možete ih naći OVDE

Još jednom Vas pozivamo da se uključite u Projekat i postanete “Savetnik za dijabetes”, uslovi su sledeći: 

  1. Prijavi se Farmaceutskoj komori Srbije preko svog ogranka (ime i prezime, ID broj, apoteka, ogranak Komore, datum prijave, e-mail adresa i telefon)
  2. Završi akreditovan paket VŠO „Usluge farmaceutske zdravstvene zaštite za pacijente sa dijabetesom“, koji je osnova za pružanje usluge i sadrži revidiran materijal (ovaj paket VŠO će se svake godine reakreditovati i aktuelizovati)
  3. Pruži uslugu za najmanje 10 pacijenata i kompletan materijal (popunjene upitnike) dostavi Farmaceutskoj komori Srbije (Mutapova 25, 11000 Beograd).

Nakon potvrde od strane Radne grupe da je materijal kompletan stičeš pravo na Potvrdu o uspešno završenom programu za pružanje standardizovane usluge pacijentima sa dijabetesom, koju izdaje Farmaceutska komora. Pored potvrde,  dobićete i bedž sa natpisom “Savetnik za dijabetes”.

Ukoliko dva farmaceuta iz jedne apoteke dobiju gore navedenu Potvrdu, apoteka u kojoj rade stiče pravo na Sertifikat koji ukazuje da u toj apoteci pacijenti oboleli od dijabetesa mogu dobiti savetovanje kroz standardizovanu farmaceutsku uslugu.

Kako da održim status SAVETNIKA ZA DIJABETES?

  1. Redovno učestvuj na edukacijama za unapređenje usluge koje će se svake godine održavati na različite teme (ove godine “Unapređenje standardizovane farmaceutske usluge kod pacijenata sa dijabetesom“ - upotreba dijetetskih suplemenata i nege kože u dijabetesu)
  2. Beleži svoje podatke i dostavlјaj ih Komori na kraju svake kalendarske godine. (Komora će do kraja 2021. napraviti elektronsku platformu za unos podataka).
  3. Ohrabri svoje kolege da uzmu učešće u projektu i postanu „Savetnici za dijabetes“