CI

Poslednja nedelja aprila je i ove, kao i prethodnih godina, protekla u znaku Svetske nedelje imunizacije. O imunizaciji ne bi trebalo govoriti samo tada, a naročito imajući u vidu da je pod uticajem globalne pandemije postala svakodnevna tema. Zahvaljujući nauci, vakcinacija spašava milione života, štiti porodičnu stabilnost, smanjuje zdravstvene nejednakosti, produžava život, pomaže u borbi protiv rezistencije na lekove i podržava ekonomski rast. Toj globalnoj borbi za zdravlje mogu da doprinesu i farmaceuti jer mogu značajno povećati stopu imunizacije i sistemski kapacitet za borbu protiv vakcinom preventabilnih bolesti. Neki od razloga za uključivanje farmaceuta u proces vakcinacije su: stručnost, poverenje pacijenata, pristupačnost, radno vreme, infrastruktura, bezbednost i osiguranje kvaliteta.

Trenutno je moguće vakcinu protiv sezonskog gripa dobiti u apotekama u 12 evropskih zemalja. 

Nadamo se da će to uskoro biti moguće i kod nas…

Podrži projekat Farmaceutske komore Srbije „Značaj i uloga apoteka u promociji vakcinacije“.

Preuzmi odgovornost i postani deo globalne kampanje za podizanje stopa imunizacije!!! 

Sadržaj realizovan u saradnji sa Sanofi Pasteur MAT-RS-2100240-1.0-04/2021