CI

Poštovane koleginice i kolege, 

Prvi Vodič dobre apotekarske prakse uspešno je predstavljen članovima Komore na stručnom skupu, 28. aprila. Članovi Radne grupe za izradu vodiča ukratko su predstavili standarde i smernice za njegovu primenu, kao i nove usluge koje su uvedene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Vodič dobre apotekarske prakse, pored važeće zakonske regulative, predstavlјa osnov za organizovanje i sprovođenje apotekarske delatnosti u Republici Srbiji. 

Komora planira organizaciju daljih edukacija, o kojima će članovi Komore biti blagovremeno obavešteni. 

Prezentacije sa održanog skupa možete pogledati OVDE