CI

Farmaceutska komora Srbije izražava protest zbog korišćenja prostora zdravstvenih ustanova - apoteka u svrhe koje nisu primerene i u potpunoj su suprotnosti sa osnovnim principima na kojima se zasniva apotekarska delatnost u Republici Srbiji. Na ovaj način se ugrožava dostojanstvo zaposlenih u apotekama koji su, posebno u aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, svojim znanjem i zalaganjem pružili značajnu podršku pacijentima i svim zdravstvenim radnicima. Farmaceutska komora Srbije i njeni članovi, magistri farmacije koji rade u apotekama, se ograđuju od bilo kakve povezanosti sa navedenim postupanjem.