CI

Farmaceutska komora Srbije je u saradnji sa kolegama iz evropske kancelarije uspela da ugovori nove uslove za pristup bazi MedicineComplite - BNF i BNF za decu. Sa ciljem da većem broju svojih članova omogući pristup ovoj bazi podataka, pristup je od danas, 7. aprila 2021. godine omogućen svim članovima, s tim da u istom trenutku pristup može da koristi najviše do 300 članova. Baza je dostupna do 13. decembra 2021. godine. 

NAČIN PRISTUPA: Potrebno je da se član Komore uloguje preko korisničkog servisa na svoj karton i klikom na kockicu MedicineComplite ulazi u bazu podataka u kojoj su dostupni podaci iz modula BNF i BNF za decu. 

NAPOMENA: Članovi Komore koji su do sada imali direktan pristup, od danas pristupaju bazi na gore naveden način. 

S obzirom na veliku zainteresovanost članova Komore nadamo se da smo na ovaj način proširili mogućnost pristupa, te da će svi zainteresovani imati priliku da koriste podatke iz ove baze u svom svakodnevnom radu.

Molimo vas da nam pošaljete svoja iskustva, komentare i predloge, kao i da ih podelite sa svojim kolegama iz apoteke i šire.