CI

Poštovane koleginice i kolege, 

Obaveštavamo vas da je Vodič dobre apotekarske prakse objavljen u "Sl. Glasniku RS", br. 27/2021 od 24.3.2021. godine i stupa na snagu 1.4.2021. godine. Tekst Vodiča DAP sa prilozima možete preuzeti OVDE

______________________________________________________

Obaveštavamo vas da je dopisom od 18.3.2021. godine ministar zdravlja u skladu sa članom 219. Zakona o zdravstvenoj zaštiti dao saglasnost na Vodič dobre apotekarske prakse, koji je od strane Skupštine Komore usvojen na sednici održanoj 25.2.2021. godine. Dopis kojim je data saglasnost OVDE

Vodič dobre apotekarske prakse se objavljuje u Službenom glasniku RS i stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja, a počinje sa primenom 24 meseci od dana stupanja na snagu. O datumu stupanja na snagu članstvo Komore biće posebno obavešteno. 

Zahvaljujemo se svim kolegama i koleginicama koji su svojim radom dali doprinos u izradi ovog dokumenta. 

Nadamo se da će Vodič dobre apotekarske prakse unaprediti obavljanje apotekarske delatnosti u Republici Srbiji i značajno uticati na kvalitet usluga koju magistar farmacije, odnosno diplomirani farmaceut pruža u apoteci, što je i njegov osnovni cilj. 

Farmaceutska komora Srbije će vas redovno izveštavati o svim daljim koracima i pružiti pomoć i podršku u toku implementacije i usklađivanja sa zahtevima Dobre apotekarske prakse.