CI

Nakon dopisa koji je Farmaceutska komora Srbije uputila 3.2.2021. godine nadležnim institutima/zavodima za javno zdravlje, a na osnovu primedbi svojih članova da nisu uspeli da se vakcinišu u nadležnim domovima zdravlja u periodu od 14-15 časova, od strane Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ danas, 4.2.2021. godine dobili smo sledeću informaciju: 

  1. U cilju daljeg planiranja vakcinacije zdravstvenih radnika, uključujući i magistre farmacije, neophodno je da se svi zainteresovani pojedinačno prijave na sajt Vlade Republike Srbije OVDE
  2. Narednih dana bićemo obavešteni o novim terminima, ukoliko isključivo budu otvoreni za veći broj ustanova u privatnom i državnom sektoru, ili akcijama vakcinacije koji će biti organizovane za zdravstvene radnike.

_________________________________________________________________

Farmaceutska komora Srbije je danas, 1.2.2021. godine dobila informaciju od Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ da magistri farmacije, kao zdravstveni radnici, mogu da se vakcinišu sa dostupnom vakcinom u periodu od 14 do 15 časova, u domu zdravlja na teritoriji gde rade.

Radi daljeg planiranja vakcinacije posebno odabranim vakcinama potrebno je da se svako pojedinačno prijavi na sajt Vlade Republike Srbije OVDE

Takođe, u dopisu se navodi da će nas u narednim danima obavestiti o novim terminima, ukoliko isključivo budu otvoreni za veći broj ustanova u privatnom i državnom sektoru, ili akcijama vakcinacije koji će biti organizovane za zdravstvene radnike. 

Informacija se odnosi na sve magistre farmacije, državni i privatni sektor. Napominjemo da zdravstvenih radnici imaju prednost prilikom vakcinacije zbog svojih obaveza u ustanovama gde rade.

_______________________________________________________________________________________________

Ovim putem vas obaveštavamo o dopisima koje je Farmaceutska komora Srbije uputila nadležnim institucijama vezano za vakcinaciju magistra farmacije koji rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kako u zdravstvenim ustanovama u Planu mreže, tako i zdravstvenim ustanovama u privatnoj svojini i privatnoj praksi. O daljim informacijama bićete redovno informisani. 

  1. 30.12.2020. godine - Farmaceutska komora Srbije se obratila ministru zdravlja sa molbom da magistri farmacije, članovi Farmaceutske komore Srbije koji su zaposleni u apotekama, u skladu sa prioritetima koji se odnose na zdravstvene radnike budu vakcinisani u što kraćem roku. Dopis možete pogledati OVDE
  2. 11.1.2021. godine - Farmaceutska komora Srbije se obratila Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" sa molbom da nam u skladu sa objavljenim Operativnim planom za imunizaciju protiv COVID-19 u Republici Srbiji, upute instrukcije o načinu prijavljivanja magistra farmacije za vakcinaciju protiv COVID-19, i to kako za zaposlene u zdravstvenim ustanovama u Planu mreže, tako i za zaposlene u zdravstvenim ustanovama u privatnom sektoru i privatnoj praksi. Dopis možete pogledati OVDE
  3. 15.1.2021. godine - Farmaceutska komora Srbije se obratila Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" sa urgencijom za odgovor vezano za dopis od 11.1.2021. godine. Dopis možete pogledati OVDE
  4. 19.1.2021. godine - S obzirom da do danas nismo dobili odgovor od nadležnih institucija, Komora se obratila predsednici Vlade Republike Srbije i članovima Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 sa molbom za pomoć po ovom pitanju. Dopis možete pogledati OVDE


OBAVEŠTENJE:

UPITNIK - Interesovanje za vakcinisanje protiv zarazne bolesti COVID-19, koji je Komora pokrenula samoinicijativno sa ciljem da se nadležnima jasno predoči broj magistra farmacije koji želi da se vakciniše, popunilo je 643 članova Farmaceutske komore Srbije, odnosno 9% članova Komore, od kojih je 40% iz Beograda. 

Farmaceutska komora će prikupljene podatke dostaviti nadležnim institucijama, Ministarstvu zdravlja i Institutu za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut”, kao broj magistra farmacije koji su iskazali interesovanje za vakcinaciju, razvrstano po upravnim okruzima. Napominjemo da do danas, 21.1.2021. godine nismo dobili odgovor na dostavljene dopise od strane nadležnih institucija kojima su isti dostavljeni.