CI

Farmaceutska komora Srbije je danas, 12. februara, primila dopis od strane RFZO u kome se navodi da dostavljanje podataka o zalihama lekova, a na osnovu dopisa od 11. januara, nije adekvatno, odnosno da najveći broj apoteka i dalje ne dostavlja tražene podatke (dopis možete pogledati OVDE). Dostavljanje podataka odnosi se podjednako na apoteke iz Plana mreže (državne apoteke), kao i apoteke u privatnoj svojini. 

S tim u vezi apelujemo da u što hitnijem roku, ukoliko to do sada niste uradili, počnete sa dostavom traženih podataka preko aplikacije za unos podataka o stanju lagera navedenih lekova u apotekama za današnji dan i nastavite unos u kontinuitetu za svaki sledeći dan (instrukcija OVDE).

VAŽNE NAPOMENE: 

  • Lista lekova za koje treba dostaviti podatke PROŠIRENA je u odnosu na prethodnu i potrebno je dostavljati redovno podatke o zalihama za sve navedene lekove (OVDE). 
  • Radi bržeg i efikasnijeg pristupa Portalu finansija RFZO je omogućio da apoteke mogu same da otvore svoj nalog. Kada uđete na aplikaciju za unos podataka  OVDE  popunite tražene podatke kako bi otvorili svoj nalog. 

VAŽNO: Količina niskomolekularnih heparina (FRAGMIN, CLEXANE, FRAXIPARINE) se upisuje u jedinici mere koja je navedena u aplikaciji, tj. količina se iskazuje u broju šrpriceva, a ne u broju pakovanja. 

Za pristup Portalu finansija moguće je koristiti parametre za pristup koji su ranije dodeljeni ustanovama za potrebe korišćenja veb servisa za proveru zdravstvenog osiguranja. 

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja možete se obratiti na mejl adresu itpitanja@rfzo.rs

Ovi podaci biće korišćeni za odobravanje nabavke navedenih lekova apotekama. 

___________________________________________________________________

Republički fond za zdravstveno osiguranje obratio se Farmaceutskoj komori Srbije dopisom od 11.1.2021. godine (OVDE) u kome se navodi da je u cilju ravnomerne snabdevenosti apoteka lekovima, posebno lekovima koji se koriste u lečenju obolelih od COVID-19 izuzetno značajno dostavljanje podataka o dnevnim zalihama istih. Dostavljanje podataka odnosi se podjednako na apoteke iz Plana mreže (državne apoteke), kao i apoteke u privatnoj svojini. 

Filijale RFZO su 5.1.2021. godine obavestile sve zdravstvene ustanove, uključujući i apoteke, o značaju i načinu dostavljanja ovih podataka, ali najveći broj još uvek nije dostavio tražene podatke. 

S tim u vezi apelujemo da se u što hitnijem roku, a najkasnije sutra 12.1.2021. godine, do 9 časova, dostavite tražene podatke preko aplikacije za unos podataka o stanju lagera navedenih lekova (tabela OVDE) u apotekama za dan 11.1.2021. godine i nastavite unos u kontinuitetu za svaki sledeći dan (instrukcija OVDE).

NAPOMENA: Radi bržeg i efikasnijeg pristupa Portalu finansija RFZO je omogućio da apoteke mogu same da otvore svoj nalog. Kada uđete na aplikaciju za unos podataka  OVDE  popunite tražene podatke kako bi otvorili svoj nalog. 

VAŽNO: Količina niskomolekularnih heparina (FRAGMIN, CLEXANE, FRAXIPARINE) se upisuje u jedinici mere koja je navedena u aplikaciji, tj. količina se iskazuje u broju šrpriceva, a ne u broju pakovanja. 

Za pristup Portalu finansija moguće je koristiti parametre za pristup koji su ranije dodeljeni ustanovama za potrebe korišćenja veb servisa za proveru zdravstvenog osiguranja. 

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja možete se obratiti na mejl adresu itpitanja@rfzo.rs

Ovi podaci biće korišćeni za odobravanje nabavke navedenih lekova apotekama.