CI

Evropska asocijacija bolničkih farmaceuta (EAHP) sprovodi upitnik kako bi se sakupila iskustva bolničkih farmaceuta tokom COVID-19 pandemije, a kome možete pristupiti OVDE. Upitnik je sa jedne strane usmeren na detalje vezane za nestašice lekova do kojih je došlo tokom pandemije, a sa druge strane odnosi se na iskustva bolničkih farmaceuta tokom prvih meseci pandemije, načine upravljanja krizom i mogućnosti za davanje preporuka kako bi se u budućnosti poboljšala spremnost bolničkih farmaceuta na krizne situacije poput globalne pandemije.