LA

Управни одбор Коморе 31. јула 2020. године донео Одлуку о износу и критеријумима за употребу средстава из Фонда узајамне помоћи за време пандемије узроковане заразном болешћу COVID-19 за период до 31.12.2020. године, којом је помоћ члановима Коморе продужена на период до краја године. 

ВАЖНИ ЛИНКОВИ

 • Инстуту за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут" ОВДЕ.
 • Званичне информације које објављује Министарство здравља Републике Србије можете погледати на ОВОМ линку.
 • Фармацеутски факултет Универзитета у Београду ОВДЕ


ВАЖНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ФАРМАЦЕУТЕ И АПОТЕКЕ:

 • Протокол за лечење пацијената са COVID-19 (ОВДЕ)
 • Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести ОВДЕ
 • Опште мере превенције за апотеке (ОВДЕ) Институт за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут"
 • EAHP центар за информисање о COVID-19 за болничке фармацеуте ОВДЕ
 • ФИП Здравствени савет - COVID-19 (ОВДЕ) Међународна фармацеутска федерација ФИП
 • Стручно-методолошко упутство за контролу уношења и спречавање ширења новог корона вируса SARS-CoV-2 у Републици Србији (ОВДЕ) Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“
 • Информације о настанку и ширењу цорона вирус 2019 обољења -Водич за дијабетес (ОВДЕ) и Препоруке за третман дијабетеса током инфекције - “Правила током болести” (ОВДЕ) Републичка стручна комисија за дијабетес и Дијабетолошки савез Србије
 • Препоручена правила понашања - Поступци приликом улажењ/излажења из стана или уколико живете са особом у ризику од заразе (ОВДЕ)
 • Препоруке за фармацеуте и послодавце у апотекарској делатности (ОВДЕ) и Плакат - Мере заштите од коронавирусне инфекције (ОВДЕ)
 • Приручник о превенцији и лечењу COVID 19 инфекције ОВДЕ Аутор: колеге и стручњаци из Прве придружене болнице Медицинског факултета Универзитета у Зхеијанг-у, НР Кина
 • Препоруке за саветовање пацијената у апотеци (ОВДЕ) - у складу са стручним материјалом Међународне фармацеутске федерације ФИП
 • Упутство за фармацеуте и апотекарску делатност ОВДЕ (израђено у складу са препорукама Међународне фармацеутске федерације ФИП и Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“)
 • СЗО- Саопштење о ризицима од вируса COVID - 19 за здравствене установе ОВДЕ (из саопштења можете преузети лифлете за пацијенте)
 • Упутство за прање руку средствима на бази алкохола ОВДЕ
 • Упутство за прање руку водом и сапуном ОВДЕ и Упутство за прање руку_Батут ОВДЕ


ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

 • 05.08.2020. ПОМОЋ ЧЛАНОВИМА КОМОРЕ - НОВА ОДЛУКА Након Одлуке из марта месеца која се односила на помоћ члановима Фармацеутске коморе Србије у време ванредног стања, Управни одбор је на 5. седници (4. електронској) која је одржана 30-31. јула 2020. године, донео Одлуку о износу и критеријумима за употребу средстава из Фонда узајамне помоћи за време пандемије узроковане заразном болешћу COVID-19 за период до 31.12.2020.године (ОВДЕ). Право на ову помоћ има сваки члан Фармацеутске коморе Србије који је уписан у именик, у складу са законом, и који има уредно плаћену чланарину закључно са 2019. годину, и то: породица магистра фармације/дипломираног фармацеута, члана Коморе, преминулог од болести изазване коронавирусом (захтев), члан Коморе који је оболео и хоспитализован због инфекције COVID-19, члан Коморе који је оболео и није хоспитализован због инфекције COVID-19, члан Коморе за једно серолошко тестирање на присуство IgM и IgG антитела на корона вирус. Рок за подношење захтева је 3 месеца од настанка догађаја због којег се тражи помоћ, изузев породицама чланова Коморе и члановима Коморе који од 15.03.2020.године до доношења ове одлуке нису поднели захтев који имају право и могућност да то учине у року од 3 (три) месеца од дана доношења ове Одлуке. Захтев са пратећом документацијом можете послати скенирано на мејл komora@farmkom.rs
 • 09.06.2020. СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ НА АНТИТЕЛА - COVID-19 - Фармацеутска комора Србије пружиће једнократну и бесповратну помоћ из Фонда узајамне помоћи за серолошко тестирање на присуство IgM и IgG антитела на корона вирус. Право на ову помоћ има сваки члан Фармацеутске коморе Србије који је уписан у именик, у складу са законом, и који има уредно плаћену чланарину закључно са 2019. годину. НАПОМЕНА: Погледајте информацију од 5.8.2020. године.
 • 30.04.2020. Помоћ члановима Коморе и донација Влади РС - Скупштина Фармацеутске коморе Србије, Управни и Надзорни одбор, донели су одговарајуће одлуке са циљем да својим члановима, здравственим радницима који су свакодневно изложени ризику од обољевања пруже помоћ и подршку. Детаљне информације ОВДЕ.
 • 23.04.2020. Примена Закључка Владе РС везано за издавање лекова са Листе А без плаћања партиципације - Сагласно Закључку Владе РС број: 53-2706/2020 од 20.03.2020. године којим је Влада дала сагласност да се, због општег интереса у здравственој заштити, лекови са Листе А који су прописани на лекарски рецепт у периоду важења Одлуке о проглашењу болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 заразном болешћу издају осигураним лицима у апотекама без плаћања фиксног износа партиципације од 50,00 динара (ОВДЕ), РФЗО је 16.04.2020. године упутио допис апотекама на примарном нивоу здравствене заштите које су овлашћење за издавање лекова. Код издатих лекова без наплате фиксног дела партиципације као основ ООП користе шифру 888.
 • 15.04.2020. Тестирањем здравствених радника обухваћени и магистри фармације - На основу информације наших колега да тестирање здравствених радника не обухвата магистре фармације Фармацеутска комора Србије је контактирала Институт за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут" и добила информацију да се у складу са Стручно методолошким упутством за контролу уношења и спречавање ширења новог корона вируса САРС-ЦоВ-2 у Републици Србији врши тестирање здравствених радника, а да су истим обухваћени и магистри фармације.
 • 15.04.2020. Едукације у оквиру Виртуелне школе образовања - Едукације у оквиру Виртуелне школе образовања доступне су свим члановима Фармацеутске коморе Србије који имају плаћену чланарину закључно са 2019. годином. У складу са одлуком Здравственог савета Србије програми континуиране едукације којима акредитација истиче 21. маја 2020. године продужени су до 19.11.2020. године, тако да су у оквиру Виртуелне школе тренутно активна три теста којима можете приступити, сваки акредитована са 5 бодова за учесник:
  • Ефикасност топикалних азола у лечењу вулвовагиналних кандидијаза и улога фармацеута у локалној терапији (доступан до 19. августа 2020. године),
  • Пријава дефеката квалитета лека/медицинског средства и повлачење серије лека/медицинског средства из апотеке (доступан до 19. новембра 2020. године),
  • Стандардизација фармацеутске услуге код пацијената са дијабетесом (продужено до 19. новембра 2020. године).
 • 10.04.2020. Снабдевање малопродајних објеката на територији Града Београда - Штаб за ванредне ситуације града Београда, омогућио је да се снабдевање малопродајних објеката на територији града Београда може обављати у временском периоду од 00 до 24 часа, уз неопходно поштовање саобраћајних прописа како се не би угрозила безбедност учесника у саобраћају и то до 13. маја 2020. године. У Обавештење се посебно наводи да је забрањено заустављати се и паркирати у зонама раскрсница, на трамвајским баштицама и пешачким прелазима.
 • 08.04.2020. PharmAkt COVID-19 (ПОЗИВ ЗА АПОТЕКЕ) - Национална Асоцијација Студената Фармације - Србија у сарадњи са Фармацеутском комором Србије покренула је волонтерску акцију ПхармАкт ЦОВИД-19 у жељи да омогући запосленима у апотекама лакше функционисање у току ванредног стања. Будуће колеге, студенти фармације помагали би вам у паковању, пријему робе или би вам пружили помоћ у виду доставе лекова грађанима старијим од 65година. Детаљне информације и начин пријаве погледајте ОВДЕ
 • 07.04.2020. МАГИСТРИМА ФАРМАЦИЈЕ СА ЛИЦЕНЦОМ НИЈЕ ПОТРЕБНА ПОСЕБНА ДОЗВОЛА ЗА КРЕТАНЈЕ У ВРЕМЕ ПОЛИЦИЈСКОГ ЧАСА - На основу упита Фармацеутске коморе Србије МУП-у Републике Србије за додатна појашњење Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије, а након примедбе чланова Коморе да су им кретање и одлазак у апотеку онемогућени са образложењима да се не налазе у њиховој евиденцији, 7.4.2020. године добили смо одговор од МУП-а Републике Србије да магистрима фармације није потребна посебна дозвола за кретање у време полицијског часа. Детаљну информацију погледајте ОВДЕ
 • 01.04.2020. ОГРАНИЧЕЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА МАЛОПРОДАЈНИH ОБЈЕКАТА У БЕОГРАДУ НЕ ОДНОСИ СЕ НА АПОТЕКЕ - Дана 1.4.2020. године од стране Секретаријата за здравство Града Београда добили смо информацију да се одлука о радном времену малопродајних објеката и објеката услужне делатности које је ограничено до 15 часова радним данима, односно 13 часова недељом, не односи на апотеке основане као здравствене установе, као ни на апотеке основане као приватна пракса.
 • 27.03.2020. РАД СА СТРАНКАМА И ПОДНОШЕНЈЕ ЗАHТЕВА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА - Захтеви и потребна документација за поступак уписа, издавања/обнављања лиценци, испис из именика, издавање потврда, уверења и извода и пријаву промене података за време ванредног стања шаљу се скенирано – електронским путем. Детаљну информацију погледајте (ОВДЕ)
 • 25.03.2020. ОБАВЉАЊЕ ПРИПРАВНИЧКОГ СТАЖА И ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА - На основу информација које смо добили од Министарства здравља обавештавамо вас: 1. С обзиром да је у току ванредно стање може да се направи прекид у обављању приправничког стажа и он се након завршетка ванредног стања продужава за онолико колико је прекид трајао. 2. Полагање стручног испита за време ванредног стања биће организовано електронским путем о чему ће сви пријављени кандидати бити обавештени.
 • 25.03.2020. ОДЛАГАЊЕ САНИТАРНИH ПРЕГЛЕДА - Фармацеутска комора Србије је добила информацију од санитарног инспектора Лазара Смиљанића, координатора за санитарни надзор, да у тренутној ситуацији није потребно ићи на санитарни преглед и излагати се ризику од инфекције, те да се санитарни преглед може обавити након завршетка ванредног стања.
 • 23.3.2020. Уредба о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (ОВДЕ) "Службени гласник РС", број 40 од 22. марта 2020
 • 20.3.2020. СКУПШТИНА ФАРМАЦЕУТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ УПУТИЛА ДОПИС ПРЕДСЕДНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (ОВДЕ)
 • 19.3.2020. Препоруке Фармацеутске коморе Србије у вези са Наредбом о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије - Радно време апотека скратити до 15 часова, уз изузетак апотека које су одлуком директора здравствене установе и/или оснивача одређене као дежурне апотеке. Члановима Фармацеутске коморе Србије који имају навршених 65. година и више не препоручује се одлазак на посао у циљу заштите њиховог здравља и спречавања настанка инфекције. НАПОМЕНА: Здравствени радници са собом требају да имају ИД картицу, као и Потврду – радни налог коју издаје ЗУ/приватна пракса у којој раде, а која се издаје у циљу пружања фармацеутске здравствене заштите.
 • 19.3.2020. САОПШТЕЊЕ КОМПАНИЈЕ НОВО НОРДИСК (ОВДЕ).
 • 18.3.2020. ПРОДУЖЕНА HРОНИЧНА ТЕРАПИЈА ЗА 3 МЕСЕЦА - Пацијентима који користе хроничну терапију иста је од данас, 18. марта, аутоматски продужена за још 3 (три) месеца.
 • 18.3.2020. ФОНД ЗА СОВО – Продужетак важења конзилијарних мишљења - У складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом Фонд за СОВО издао је Обавештење о продужетку важења конзилијарних мишљења и прописивања и издавања лекова на основу конзилијарних мишљења (погледајте Обавештење).
 • 16.3.2020. МОЛБА ЗА НАБАВКУ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ДОДАТНИH ЗАШТИТНИH МЕРА У АПОТЕКАМА - Фармацеутска комора Србије упутила је 16.3.2020. године молбу Министарству здравља, Републичком фонду за здравствено осигурање и Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“ за помоћ и обезбеђивање заштитне опреме за запослене у апотекама, без обзира на тип власништва. Заштитна опрема која је у овом тренутку неопходна обухвата: маске, рукавице, средства за дезинфекцију простора и радних површина. Поред тога, на захтев чланова Коморе, упућена је молба да Министарство здравља пропише обавезу о постављању физичких баријера на рецептури (стакло, плексиглас) и упутство да у апотеци у истом тренутку не може бити већи број пацијената/корисника услуге од броја фармацеута за рецептуром. Горе наведено примењено је и у другим европским земљама са циљем да се потенцијално велика могућност инфекције у апотекама сведе на најмању могућу меру.


НАБАВКА МОБИЛНИH ЗАШТИТНИH ПУЛТОВА

Фармацеутској комори Србије обратиле су се следеће фирме са понудом за заштитне пултове:

 • Формеx, тел/фаx: 034/375-210,  info@formex.rs, www.formex.rs
 • Tomas Plastic doo., bg@mistomasplastic.com, 065/8693-154