CI

Danas, kada posedujemo nepobitne dokaze o sposobnosti farmaceutske profesije da zdravstvene sisteme učine jačim i efikasnijim, FIP neumorno radi na podizanju svesti, kako opšte tako i stručne javnosti, o značaju i ulozi farmaceuta. Naša uloga je višestruka. Naša usluga je kompleksna, efikasna i lako dostupna. Ona objedinjuje pouzdano snabdevanje, pružanje saveta i informacija, edukaciju, trijažu, skrining/testiranje, smanjenje polifarmacije i praćenje terapije. Međutim, kao stručnjaci za lekove, možemo zadovolјiti i širok spektar drugih zdravstvenih potreba. FIP podržava profesiju u ovim klјučnim ulogama, ali takođe radi na transformaciji prakse, nauke i obrazovanja. 

Pozivamo Vas da podržite kampanju FIP-a povodom Svetskog dana farmaceuta. Jedan od razvijenih alata je i Twibbon (za sliku na društvenim mrežama), koji je zahvalјujući zajedničkoj saradnji FIP i Farmaceutske komore Srbije, dostupan i na srpskom jeziku. 

Više informacija https://www.fip.org/world-pharmacists-day#Twibbons