LA

Фармацеутска комора Србије у свом Огранку Ниш са КиМ уприличила је свечану доделу лиценци новим обавезним и добровољним члановима Коморе. Лиценце су добили Јован Стојановић, Јована Манов, Катарина Петровић, Кристина Игњатовић  и Сања Станковић. Лиценце је доделио маг. фарм. Даниел Ивковић председник Одбора огранка Ниш са КиМ, а заклетву за фармацеуте приликом доделе читала је Александра Окичић секретар Огранка Ниш са КиМ.

Број чланова Фармацеутске коморе у Органку Ниш и КиМ је 1499, од тога је број обавезних чланова 1329, добровољних чланова 140 и приправника 30.

Чланство у Комори је право и част свих магистара фармације у Републици Србији.