CI

Farmaceutska komora Srbije u svom Ogranku Niš sa KiM upriličila je svečanu dodelu licenci novim obaveznim i dobrovoljnim članovima Komore. Licence su dobili Jovan Stojanović, Jovana Manov, Katarina Petrović, Kristina Ignjatović  i Sanja Stanković. Licence je dodelio mag. farm. Daniel Ivković predsednik Odbora ogranka Niš sa KiM, a zakletvu za farmaceute prilikom dodele čitala je Aleksandra Okičić sekretar Ogranka Niš sa KiM.

Broj članova Farmaceutske komore u Organku Niš i KiM je 1499, od toga je broj obaveznih članova 1329, dobrovoljnih članova 140 i pripravnika 30.

Članstvo u Komori je pravo i čast svih magistara farmacije u Republici Srbiji.