CI

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo Vas na otvorena vrata Farmaceutske komore Srbije koja će biti organizovana na Ogranku Niš sa KiM sa ciljem razmene informacija, predloga i sugestija u vezi sa radom Komore, a kojima će prisustvovati direktor, dipl. farm. Slavica Milutinović. Otvorena vrata biće održana 8. juna 2023. godine u sedištu Ogranka Niš sa KiM, Zelengorska 4, lokal 2, 18000 Niš, od 11:00 do 14:00 časova.