CI

U okviru Projekta Evropske unije MEDI THEFT koji Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije realizuje sa Italijanskom agencijom za lekove, Institutom za lјekove i medicinska sredtva Crne Gore i konzorcijumom partnera iz EU, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, organizuje se velika međunarodna konferencija posvećena krađi lekova kao fenomena koji ima široke implikacije za celu farmaceutsku industriju, zdravstvene radnike pa i akademsku zajednicu a, povezan je sa falsifikovanjem lekova i ima ozbilјne posledice na bezbednost pacijenata u celoj Evropi, kako zemlјama EU i onima u statusu pridruživanja.

Konferencija se održava 23. maja 2023. u Privrednoj komori Srbije, Resavska 13-15, sala 1, sa počekom u 10.00 časova.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti preko linka: PRIJAVA do 22.05.2023.

Konferencija je bez kotizacije, uz dodelu međunarodnih sertifikata od strane konzorcijuma MEDI THEFT projekta.

Radnu Agendu možete pogledati OVDE

Projekat MEDI-THEFT  obuhvata međudržavnu razmenu podataka za istraživanje i sprečavanje organizovanih krađa lekova i uspostavlјanje platforme za razmenu tih podataka. Projekat sufinansira Evropska Unija u okviru ISF-P programa. 

Cilј projekta je sprečavanje krađe lekova koji se nalaze u legalnom lancu (najčešće iz apoteka, bolnica,...) i njihov ponovni ulaz u lanac distribucije koji pored elementa nelegalnog nosi sa sobom i rizik bezbedne upotrebe tih lekova za pacijente i povezuju se sa falsifikovnjem lekova u smislu njihovog porekla, načina čuvanja i drugih vidova manipulacije od strane kriminalnih grupa. 

Zainteresovane strane za informacije koje će biti dostupne na platformi su iz redova javnih i privatnih intitucija koji su činioci  farmaceutskog sektora i odgovorni su za dobre prakse u proizvodnji i prometu lekova.

Platforma zasnovana na obaveštajnim podacima će omogućiti: 

  • prikuplјanje, razmenu i analiziranje  informacija vezanih za krađu lekova u cilјu prevencije krađe lekova; 
  • izradu i slanje ranih upozorenja i alerta kako bi se sprečilo da ukradeni lekovi i medicinska sredstva ponovo uđu na legalno tržište; 
  • podršku i unapređenje međunarodne istrage u vezi sa krađom lekova.

Informacije o razvoju projekta su dostupne i na društvenim mrežama koje možete pratiti u cilјu pravovremenog informisanja : 

Planirano da se projekat okonča do kraja 2023. godine, ali se razmatraju mogućnosti njegovog dalјeg širenja u regionu u godinama koje slede. To se odnosi kako prema državnim organima i tako i prema zainteresovanim stranama iz privatnog sektora u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Mađarskoj, Albaniji, Sloveniji, Severnoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Moldaviji zbog čega su pozvane i pojaviće se visoke delegacije regulatornih tela iz svih navedenih država zbog čega je ovaj skup posebno važan za umrežavanje i planiranje budućih aktivnosti na ovom polјu.