CI

Poštovane koleginice i kolege, 

Dana 22.03.2023. godine u Službenom glasniku RS, br. 22/23 objavljena je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o visini članarine za članove Farmaceutske komore Srbije. Odluka stupa na snagu 30.03.2023. godine. 

Navedenom Odlukom izmenjena je visina članarine, tako da od 30.03.2023. godine članarina iznosi 5.500,00 dinara (OVDE). 

U skladu sa gore navedenim obaveštavamo Vas sledeće: 

  • Članovi koji zaključno sa 29.03.2023. godine plate članarinu, uplaćuju iznos od 4.500,00 dinara. 
  • Članovi koji uplaćuju članarinu 30.03.2023. i dalje, uplaćuju iznos od 5.500,00 dinara. 
  • Članovi koji članarinu plaćaju na rate putem administrativne zabrane, a koji zaključno sa 29.03.2023. godine nisu izmirili članarinu u celosti, plaćaju iznos od 5.500,00 dinara.