CI

Imajući u vidu zajednički interes strana potpisnica u oblasti zalaganja za uređenje oblasti farmaceutskih proizvoda i usluga, polazeći od pozitivnog iskustva dosadašnje saradnje Farmaceutske komore Srbije i Privredne komore Srbije, dana 24.01.2023. godine potpisan je Memorandum o saradnji.

Predmet ovog memoranduma je saradnja strana potpisnica na uređenju i razvoju farmaceutskih proizvoda i usluga na svim nivoima u Republici Srbiji.

Memorandum su potpisali direktor sektora udruženja privrede Igor Popović i direktorka Farmaceutske komore Srbije dipl. farm. Slavica Milutinović. 

Potpisivanju su prisustvovale Sekretar Udruženja za farmaciju i medicinsku delatnost i pomoćnik direktora Sektora udruženja privrede Mirjana Vučićević, viši savetnik u PKS Tijana Radojičić i generalni sekretar Farmaceutske komore Srbije Dragana Rajković.

Ključne aktivnosti stručne i tehničke saradnje su:

  • učešće u izradi zajedničkih predloga propisa koji uređuju oblast farmaceustskih proizvoda i usluga,
  • učešće u izradi zajedničkih predloga za izmenu i dopunu postojećih akata koji uređuju oblast farmaceutskih proizvoda i usluga,
  • organizovanje stručnih skupova, edukacija i radionica sa ciljem prezentovanja propisa koji uređuju oblast farmaceutskih proizvoda i usluga,
  • povezivanje sa relevantnim institucijama u cilju unapređenja zakonske regulative u oblasti farmaceutskih proizvoda i usluga i
  • formiranje radnih grupa za primenu, praćenje, analizu i unapređenje pojedinačnih oblasti farmaceustskih proizvoda i usluga.